13. február, 2020Igehirdetések No comments

   Jézus egyszer Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban.

    Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, tudomást szerzett róla, odasietett hozzá, és a lábához borult. Az asszony szír–föníciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy űzze ki leányából a gonosz lelket.

   Jézus először elutasította: „Hadd lakjanak jól előbb a gyermekek; mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a kiskutyáknak vetik!” De az asszony így folytatta: „Igaz, Uram, de az asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek elmorzsálnak.” Jézus azt válaszolta: „Szavad jutalmaként menj! A gonosz lélek elhagyta leányodat.”

   Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a gonosz lélek.

                                                                   Márk Evangéliuma 7, 24-30

   Tíruszban többnyire pogány emberek laktak. Jézus valószínű imádkozni és elcsendesedni ment erre a Galilea ÉNy-i részére. A pogány asszony cáfolja az izraeliták kizárólagosságát az üdvösségben. Szerinte a pogányoknak is joguk van az üdvösségre, illetve a gyógyulásra. Ugyanabból az érvelésből indul ki, amellyel Jézus elutasította őt, ,,a kiskutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból.” Az asszony rátartisága, őszinte hite meggyőzte Jézust. Az asszony mozdulatai az imádkozó emberre emlékeztetnek. Az asszony feleletében azt a gondolatot erősíti meg, hogy bár Jézus küldetésének a célja az izraeliek megtérítése, de ez nem zárja ki a pogányokat sem.

   A tisztátalan lélektől gyötört lányt távolról gyógyította meg. A lány édesanyának a hite meggyőzte Jézust, hogy érdemes a pogányokkal is törődni. Ezzel szavatolja az üdvösség egyetemességét. Isten semmilyen nemzet, illetve vallás fiát nem utasítja el, ha segítségre szorul, ha az üdvössége fordul kockán.

   Jézus egy olyan emberségről ad példát, amely még a honfitársak körében is ritka. Bár első látásra azt gondolnánk, hogy végleg elutasítja az asszony kérését, de a kitartó kérés meghozta a várt gyümölcsét. Isten tudja már előre, hogy mit akarunk kérni Tőle, de időt ad nekünk a felkészülésre, a gondjaink megfogalmazására, az elmélkedésre. Ő elsősorban munkatársakat, együttérezni tudó embereket keres, akik később folytatni tudják az Ő munkáját, és nem szolgalelkű embereket.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…