Igehirdetések
Dicsőítették Istent

Dicsőítették Istent

15. január, 2021Igehirdetések, sliderNo comments

   Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét.

Tovább

Mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek

Mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek

14. január, 2021IgehirdetésekNo comments

   Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve.

Tovább

Elment, hirdette az evangéliumot

Elment, hirdette az evangéliumot

13. január, 2021IgehirdetésekNo comments

   Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.

Tovább

A tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki

A tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki

12. január, 2021IgehirdetésekNo comments

   Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a kafarnaumi zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

Tovább

Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket

Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket

11. január, 2021IgehirdetésekNo comments

   Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten (országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

Tovább

Az égből pedig szózat hallatszott

Az égből pedig szózat hallatszott

10. január, 2021IgehirdetésekNo comments

   Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját.

Tovább

Bátorság! Én vagyok, ne féljetek

Bátorság! Én vagyok, ne féljetek

9. január, 2021IgehirdetésekNo comments

   Miután Jézus jóllakatott ötezer embert, nyomban felszólította tanítványait, hogy szálljanak a bárkába, és keljenek át a túlsó partra, Betszaidába, amíg ő hazaküldi a tömeget.

Tovább

Menjetek, nézzetek csak körül!

Menjetek, nézzetek csak körül!

8. január, 2021IgehirdetésekNo comments

   Egy alkalommal Jézus nagy tömeget látott maga előtt. Megesett a szíve az embereken, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok mindenre kezdte őket tanítani. Későre járt már az idő, amikor odaléptek hozzá tanítványai, és figyelmeztették: „A vidék elhagyatott, az idő is eljárt. Bocsásd el őket, hogy a környékbeli tanyákra és falvakba mehessenek, és ennivalót vegyenek maguknak!”

Tovább

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…