> Imalánc.ro – Igehirdetések
 
Igehirdetések
Mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle

Mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle

6. október, 2022Igehirdetések, slider Mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak (a kérő imádságról):

Tovább

Taníts meg minket imádkozni

Taníts meg minket imádkozni

5. október, 2022Igehirdetések, slider Taníts meg minket imádkozni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte:

Tovább

Márta, Márta, te sok mindennel törődöl

Márta, Márta, te sok mindennel törődöl

4. október, 2022Igehirdetések, slider Márta, Márta, te sok mindennel törődöl bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus és tanítványai miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait.

 

A keresztény ember az állapotbeli kötelességei teljesítése alatt nem feledkezhet meg hitéletéről sem.

 

Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram – méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem.”

Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha.”

Lukács Evangéliuma 10,38-42

   Szent Benedek érdeme, hogy össze tudta hangolni a szemlélődést, imaéletet a munkával. Ha valaki túlzásba viszi a munkát, vagy bármilyenféle 
aktivitást, akkor munkamániás lesz, ha valaki csak az imával foglalkozik, de nem törődik állapotbeli kötelességeivel, nem végezi el feladatát, az nevetségessé teszi hitét, bagatellnek mutatkozik meg.
   Jézus gyakran járt barátaihoz Betániába. 

A két leánytestvér közti vita abból keletkezik, hogy Márta, aki állandóan sűrgött-forgott túlhajszoltnak érezte magát.
 Nem hajszolta senki, de valamilyen traumája, hiánya miatt a munkába menekült. 

Ez még nem is volna nagy gond, de másokat is kényszeríteni akart a végetelhetetlen munkára.
   Mária a jobbik részt választotta, azaz nem mások bajával, problémájával próbálta saját nehézségeit, meg nem értettségét levezetni, 
hanem megtalálta az egyensúlyt a munka, feladat és az imádságos szemlélődés között.
  
 A keresztény ember az állapotbeli kötelességei teljesítése alatt nem feledkezhet meg hitéletéről sem. A túlzott munka rabszolgává tesz. Időt kell szánni a kapcsolatainkra, Istennel való beszélgetésekre.
   Mária a Mester lábánál szívta magába az élet bölcsességét, ennek köszönhetően mindig megtalálta az egyensúlyt a hit és az állapotbeli kötelességei közt.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Aki irgalmasságot cselekedett

Aki irgalmasságot cselekedett

3. október, 2022Igehirdetések Aki irgalmasságot cselekedett bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Tovább

Hiszen csak kötelességünket teljesítettük

Hiszen csak kötelességünket teljesítettük

2. október, 2022Igehirdetések Hiszen csak kötelességünket teljesítettük bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.”

Tovább

Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni

Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni

1. október, 2022Igehirdetések Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A hetvenkét tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták Jézusnak –, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.”

Tovább

Vajon az égig emelkedel?

Vajon az égig emelkedel?

30. szeptember, 2022Igehirdetések Vajon az égig emelkedel? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt: „Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tirusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítéleten, mint nektek.

Tovább

Nincs benne kétszínűség!

Nincs benne kétszínűség!

29. szeptember, 2022Igehirdetések Nincs benne kétszínűség! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Egy alkalommal: Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt:

Tovább

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…