Igehirdetések
Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél

Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél

29. szeptember, 2020Igehirdetések, sliderNo comments

   Egy alkalommal: Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!”

Tovább

Aki nincs ellenetek, az veletek van

Aki nincs ellenetek, az veletek van

28. szeptember, 2020Igehirdetések, sliderNo comments

   Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük.

Tovább

A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában

A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában

26. szeptember, 2020IgehirdetésekNo comments

   Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! – A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?”
Azt felelték: „Az első.”

Tovább

Kérdezni azonban nem merték

Kérdezni azonban nem merték

25. szeptember, 2020IgehirdetésekNo comments

   Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: „Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.”

Tovább

De harmadnapra feltámad

De harmadnapra feltámad

25. szeptember, 2020IgehirdetésekNo comments

   Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?” Ők így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki.”

Tovább

Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt

Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt

24. szeptember, 2020Igehirdetések Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak:

Tovább

Ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost

Ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost

23. szeptember, 2020IgehirdetésekNo comments

   Jézus összehívta a tizenkét apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására.

Tovább

Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják!

Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják!

22. szeptember, 2020IgehirdetésekNo comments

   Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá.

Tovább

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…