Igehirdetések
Egybegyűjtse Isten szétszóródott gyermekeit.

Egybegyűjtse Isten szétszóródott gyermekeit.

3. április, 2020Igehirdetések, sliderNo comments

   Lázár feltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett.

Tovább

Az Atya énbennem van és én az Atyában

Az Atya énbennem van és én az Atyában

3. április, 2020IgehirdetésekNo comments

   Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő megkérdezte tőlük: „Sok jótettet vittem végbe köztetek Atyám nevében. Melyik jó cselekedetért akartok megkövezni engem?”

Tovább

Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok

Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok

2. április, 2020IgehirdetésekNo comments

   Egy alkalommal Jézus így beszélt a zsidókhoz: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre.”

Tovább

Ti az életemre törtök, bár azt az igazságot hirdetem

Ti az életemre törtök, bár azt az igazságot hirdetem

1. április, 2020IgehirdetésekNo comments

   Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik: „Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.” Ők erre tiltakoztak: „Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy: »Szabadok lesztek?«”

Tovább

Semmit nem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam

Semmit nem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam

31. március, 2020IgehirdetésekNo comments

   A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: „Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.”

Tovább

Csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal

Csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal

30. március, 2020IgehirdetésekNo comments

   Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel pedig újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket.

Tovább

Megyek és fölkeltem

Megyek és fölkeltem

29. március, 2020IgehirdetésekNo comments

   Abban az időben: Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Ez a Mária kente meg az Urat mirhával, és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár, az ő testvérük volt.

Tovább

Csak nem vezetett titeket is félre?

Csak nem vezetett titeket is félre?

28. március, 2020IgehirdetésekNo comments

   Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt mondták: „Ez a Messiás.” Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?”

Tovább

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…