Igehirdetések
Ti az életemre törtök, bár azt az igazságot hirdetem

Ti az életemre törtök, bár azt az igazságot hirdetem

1. április, 2020Igehirdetések, sliderNo comments

   Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik: „Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.” Ők erre tiltakoztak: „Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy: »Szabadok lesztek?«”

Tovább

Semmit nem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam

Semmit nem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam

31. március, 2020Igehirdetések, sliderNo comments

   A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: „Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.”

Tovább

Csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal

Csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal

30. március, 2020Igehirdetések, sliderNo comments

   Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel pedig újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket.

Tovább

Megyek és fölkeltem

Megyek és fölkeltem

29. március, 2020Igehirdetések, sliderNo comments

   Abban az időben: Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Ez a Mária kente meg az Urat mirhával, és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár, az ő testvérük volt.

Tovább

Csak nem vezetett titeket is félre?

Csak nem vezetett titeket is félre?

28. március, 2020IgehirdetésekNo comments

   Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt mondták: „Ez a Messiás.” Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?”

Tovább

Még nem jött el az ő órája

Még nem jött el az ő órája

27. március, 2020IgehirdetésekNo comments

   A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére törtek.

Tovább

Maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot mellettem

Maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot mellettem

26. március, 2020IgehirdetésekNo comments

   Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak:

Tovább

Uralmának soha nem lesz vége!

Uralmának soha nem lesz vége!

25. március, 2020IgehirdetésekNo comments

   Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt.

Tovább

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…