> Imalánc.ro – Igehirdetések
 
Igehirdetések
Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!

Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!

30. június, 2022Igehirdetések, slider Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!”

Tovább

Boldog vagy, Simon, Jónás fia…

Boldog vagy, Simon, Jónás fia…

29. június, 2022Igehirdetések Boldog vagy, Simon, Jónás fia… bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”

Tovább

Megismertettem velük nevedet

Megismertettem velük nevedet

28. június, 2022Igehirdetések Megismertettem velük nevedet bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.

Tovább

A legfőbb parancs a törvényben

A legfőbb parancs a törvényben

27. június, 2022Igehirdetések A legfőbb parancs a törvényben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?”

Tovább

Az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania

Az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania

26. június, 2022Igehirdetések Az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott.

Tovább

Meggyógyult a szolga még abban az órában

Meggyógyult a szolga még abban az órában

25. június, 2022Igehirdetések Meggyógyult a szolga még abban az órában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik.” Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom őt.”

Tovább

Nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön

Nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön

24. június, 2022Igehirdetések Nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja?

Tovább

Nem, János legyen a neve

Nem, János legyen a neve

23. június, 2022Igehirdetések Nem, János legyen a neve bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki.

Tovább

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…