> Hirdessétek az evangéliumot - Imalánc.ro
 
25. április, 2024Igehirdetések Hirdessétek az evangéliumot bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:

Fel kell vértezzük magunkat a hit és a szeretet pajzsával, sisakként pedig a reménnyel, mert ezek az isteni erények hatékonyan segítenek bennünket a gonosz elleni harcban.

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.”

Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.

Márk Evangéliuma 16,15-20

Szeretteim!
Egymás iránt valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Alázkodjatok meg az Isten hatalmas keze alatt, hogy annak idején felmagasztaljon titeket. Minden gondotokat hagyjátok Őreá, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek és virrasszatok! Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok ellen neki a hitben! A minden kegyelem Istene pedig, aki Krisztus Jézusban az ő örök dicsőségére hívott meg minket, rövid szenvedés után ő maga fog majd bennünket tökéletesíteni, megerősíteni és megszilárdítani. Őneki legyen dicsőség és uralom mindörökkön örökké. Ámen.

Szilvánus által, akit hűséges testvérnek tartok, röviden írtam nektek, hogy buzdítsalak titeket és bizonyítsam, hogy ez az Isten kegyelme, amelyben éltek.

Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott egyház itt Babilonban, fiammal, Márkkal együtt. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Békesség nektek, akik Krisztusban éltek.

1Pét 5,5b-14

Péter apostol levelében figyelmezteti társait, hogy ügyeljenek a kevélység főbűnére, mert ez Istennek az egyik érzékeny pontja. Még Dante Aligheri: Az isteni színjáték művében is ír a sátánról és a kevélységről. Az angyalok Isten elleni lázadása is ennek köszönhető, hogy felütötte a fejét köztük a büszkeség.

A rossz, a gonosz lélek pontosan ezt az érzést szokta kihasználni arra, hogy az emberek között széthúzást teremtsen. Ugyanakkor az emberi lelkeket Isten ellen izgatja fel.

Péter apostol a hitet tartja a legerősebb fegyvernek a gonosz elleni harcunkban. Fel kell vértezzük magunkat a hit és a szeretet pajzsával, sisakként pedig a reménnyel, mert ezek az isteni erények hatékonyan segítenek bennünket a gonosz elleni harcban.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…