> Kegyelmet találtál Istennél - Imalánc.ro
 
8. április, 2024Igehirdetések Kegyelmet találtál Istennél bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt.

Neki is meg kellett harcolnia személyes életében a hitért, mint mindenki másnak. Csakis Jézus húsvéti feltámadásának fényében értehette meg, mit jelent valójában a neve, és hogyan szabadította meg az emberiséget a bűn rabságából.

Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez.

Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!

Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?”

Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”

Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!”

Ezután az angyal eltávozott.

Lukács Evangéliuma 1, 26-38

Isten terve azért tud megvalósulni Mária életében, mert közreműködik vele. Nem érti, mit szeretne vele tenni Isten, de ennek ellenére megelőlegezi bizalmával, és kimondja a személye igen-jét a tervére.

Nem tudja, hogy ezen az úton milyen kalandok, kihívások várnak rá, de Isten kedvéért vállalja. Az angyali üdvözlet tartalmazza azokat a fontos információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Mária ne tudatlanul, elhamarkodottan döntsön, hanem megértse milyen hivatást kapott Istentől.

Az utasítások világosak és a hivatás lényeges elemeit tárják fel. A köszöntés eltér a szokásostól, az angyal világosan feltárja a Megváltó nevét, és kifejti a születés módját. Az angyal párhuzamba állítja Erzsébet csodával határos szülését a Megváltó még csodálatosabb születésével. A párbeszéd végén fontos a Boldogságos Szűz Mária válasza, hiszen enélkül szinte meghiúsult volna Isten terve.

Ez nem egy híradás, hanem gyermekség-történet, és a szent író röviden azt fejti ki, hogy a születendő gyermek már születésekor már az volt, akinek felnőtt korában bizonyult. Mária valószínű nem érthette az isteni üzenetet, hanem velünk együtt a hit zarándokútját járja.

Neki is meg kellett harcolnia személyes életében a hitért, mint mindenki másnak. Csakis Jézus húsvéti feltámadásának fényében értehette meg, mit jelent valójában a neve, és hogyan szabadította meg az emberiséget a bűn rabságából.

Ezen az ünnepen a Boldogságos Szűz Mária segítségét kérjük, hogy a hit zarándokútján mi is felismerjük sajátos hivatásunkat, és elfogadjuk Isten tervét az életünkben.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…