25. március, 2021Igehirdetések Kegyelmet találtál Istennél bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt.

   Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”

   Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez.

   Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!

   Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?”

   Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”

   Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!”

   Ezután az angyal eltávozott.

                                                             Lukács Evangéliuma 1, 26-38

   A világ legszebb üzenetét közvetíti Gábirel arkangyal Máriának. A Szűz neve Mária, a név az ószövetségi Mirjámot juttatja eszünkbe. A szó szoros értelemben azt jelenti, hogy Istentől szeretett. Mária esetében ez nemcsak szójáték, hanem valóság is. Azzal, hogy megajándékozta őt az istenanyaság méltóságával minden teremtménynél nagyobb figyelmet, tiszteletet, elismerést kapott. Az angyali üdvözletben pedig malaszttal teljesnek nevezi Őt, ami azt jelenti, hogy Istentől különleges kegyelmeket kapott hivatásának betöltésére.

   Az üzenet tartalmazza a gyermek nevét is, amely szabadítót, megváltót jelent. Keresztelő névadása előkészíti az isteni Gyermek névadását is. ugyanakkor a trónfoglalást is magában foglalja. Nem politikai hatalomról van szó, hanem a természetfölötti világ fölötti uralomról. Jézusnak nem kell az emberek szolgai elismerése, hódolata, hanem inkább a szabad döntésből fakadó hite, amely életének a középpontjába helyezi Őt.

   Az angyali üzenet tatalmazza a születés módját is. A Szentlélek közreműködésével fogan meg az Isten Fia. Ismét Keresztelő Szent János születésének a körülméyeit használja fel párhuzamként.

    Az angyali üzenet másik fontos témája Isten mindenhatósága. Isten számára nincsenek lehetetlen helyzetek, életek. Számára mindenki nyitott könyv, ezért akaratát minden helyzetben érvényre tudja juttatni. Tudja, hogy kik azok, akik a meghívását elfogadják, és kik azok, akik nem.

   Mária igen-je fontos mérföldkő volt a megváltás tervében. Isten a szabad beleegyezésével kezdte el a megváltás művét. Mária mindenben elfogadta Isten akaratát, még akkor is amikor nem értette ezt a titkot.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom