28. július, 2020Igehirdetések Az igazak ragyognak majd Atyjuk országában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: „Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!”

   Kérésükre így magyarázta meg: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög.

   Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd Atyjuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg!”

                                                                                                              Máté Evangéliuma 13,36-43

   A búza és a konkoly hasonlata jól beleilleszkedik a magvetőről szóló példabeszédbe. Az apostolok feladata a jó mag kikelésének a munkálása, és nem az aratás. Isten egyedül önmagának tartja fenn a jogot az ítélkezésre és a tisztításra. A konkoly csak ideig-óráig létezhet, az ő léte is Isten türelmétől függ, másképpen nyomban megsemmisülne.

   Az apostolok nem a munkájukat akadályozó körülményekre, hanem az isteni kegyelemre kell figyeljenek. A botrány a másik embert rosszra vezeti, olyan rossz példa, amely másokat negatívan érint. Az Egyházban is voltak botrányok, és ezek meggyengítették az Egyház emberi arcát, de nem tudták megszüntetni az Egyház természetfeletti működését. Minden kornak megvan a szégyelnivalója. Isten nem szünteti meg az ember szabadságát, hanem újra meg újra megtérésre szólítja fel.

   Jézus jelenlétéről ma is biztosítja az Egyházat. Az a mag, amelyet az Ő segítségével hintenek a hívők arra hivatott, hogy termést hozzon. A körülmények mindig adva vannak, nem lehet őket megváltoztatni, de a hívő ember mindig arra kell törekedjen, hogy ne engedjen a negatív befolyások kísértésének.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…