> Az Úr az! - Imalánc.ro
 
1. május, 2022Igehirdetések Az Úr az! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján:

Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kánából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány.

Simon Péter így szólt hozzájuk: „Megyek halászni.” „Mi is veled megyünk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit.

Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az.

Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól.

Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe.

A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire.

Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hozzatok a halból, amit most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló.

Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik, Ugyanígy halból is.

Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik.

Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.”

Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!”

Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat!
Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.”

Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután hozzátette: „Kövess engem!”

János Evangéliuma 21, 1-19

Húsvét után a második vasárnap arra hívja fel a figyelmünket, hogy az apostoli munka sikere nem az emberi erőfeszítésektől, hanem Jézus kegyelmi ajándékától függ. Jézus a túlsó parttól ma is figyeli Egyházának a munkáját, nemcsak nézője, hanem hatékony segítője is. Simon Péter az Úr feltámadása ellenére halászni megy, nincs kedve folytatni a meghívásához kapcsolódó feladatokat. Nem egyedül tér vissza régi foglalkozásához, hanem tanítványtársaival együtt. Jézus nélküli próbálkozásuk sikertelen volt. Mi is gyakran amikor jófeltételeink, terveink kudarcot vallanak, akkor régi jól bevált szokásainkhoz fordulunk. Legalább azt tehetjük, amit akarunk és amihez értünk. Senki sem mondja meg nekünk, hogy mit szabad és mit nem.

Minden kötelezettségvállalástól és felelősségtől mentesen érezzük magunkat. Az Úrral való találkozáskor ismét megerősödik bennünk a céltudatosság, 000000az elköteleződés. Az apostolok sikertelen éjjeli portyázása egy sikeres élménnyé változik, amikor Jézus háromszor megkérdezi Pétertől, hogy mennyire szereti még Őt. Péter szeretet-válaszára háromszor elhangzik Péter küldetésére vonatkozó felhívás: „Legeltesd juhaimat!“ az ismétlés által Péterben jobban tudatosodik eredeti küldetése és hűsége. Nem az a feladata, hogy sikertelen vállalkozásokba meneküljön, hanem hogy az Úrnak szolgáljon, emberhalász legyen.

A halászat már nem az ő kötelessége. Erről már akkor lemondott, amikor Jézus követésére hívta meg őt. Most már teljesen megértette, hogy a szeretet fajtái közül az agapé és a dülia a legfontosabbak. Jézus szeretetét a leghatékonyabban a szolgálatával mutatta ki. Ma amikor sokan érzelmileg analfabéták, amikor nehezen tudják mások iránti szeretetüket kimutatni, szükség van megértő és igazán szolgálni tudó emberekre. Jól csak a szívével lát az ember– olvassuk A kis herceg című regényben.

Péter már nem kell megfutamodjon a felelősség elől, mert Krisztus hordozza őt. Péter szolgálata öregedésével be fog fejeződni. Addig szívesen, örömmel és szeretettel fogja követni Mesterét. Azután eljön az ideje a kiszolgáltatottságnak, amikor mások szeretetére és akaratára kell bizza saját életét. Jézus igazi szeretetét igazán az Eukarisztia asztalánál élvezzük és tapasztaljuk meg.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom