22. március, 2021Igehirdetések Menj, de többé ne vétkezzél bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel pedig újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket.

   Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák.

   Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította;

   „Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?”

   „Senki, Uram” – felelte az asszony.

    Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél.”

                                                  János Evangéliuma 8, 1-11

   Jézus gyakran olyan személyekkel állt szóba, akik a Törvény szavai szerint nem állták meg a helyüket a társadalomban. Ezek az íratlan normák önkéntelenül is rányomták a bélyegét az emberek közti együttélés szabályaira. Bűnös, tisztátalan emberrel nem volt szabad érintkezni. Reggeli imája után Jézus kiment a Templomba. Ott ismét próbára akarták tenni. Az asszony helyzete hasonlított az adózás kötelességével kapcsolatos fogas kérdéshez. Az egyik közmondás azt tanítja, amilyen a kérdés, olyan a válasz.

   Ha azt mondja, hogy engedjék el, akkor bűntárs lesz, ha pedig megengedi a kivégzését, akkor a római jog ellen vétkezik. Jézus ismét megtalálja az arany középutat: a kérdezők állapota felől közelíti meg a kérdést. Ha nem vétkesek, akkor a törvény szerint elvégezhetik a kivégzést, ha vétkesek, akkor nem formálhatnak jogot a kivégzésre. A válasz egyértelmű: senki sem bűn nélküli.

   A vádlók hirtelen eloldalognak, mert saját csapdájukba esnek. Jézus feloldozza az asszonyt bűneitől, de meghagyja, hogy többé ne vétkezzen. Jézustól megtanulhajtuk a bűnösök iránti irgalmat, amely nem jelent megalkuvást, bűnrészességet. Nem a bűnöst kell elítélni, hanem a bűnt.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom