8. április, 2021Igehirdetések, slider Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben:

   Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel (Jézust) a kenyértöréskor.

   Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok, a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát.

   De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.

   Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat.

   Majd így folytatta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek.”

                                             Lukács Evangéliuma 24, 35-48

   Az emmauszi jelenés meghatározó esemény volt a tanítványok körében. Lassan kezdett megnyílni a szemük és az értelmük, ezek az elemek a kinyilatkoztatás befogadásának az előfeltételei. Jézus megjelenéseinek a hatása a tanítványok körében a leborulásban csúcsosodik ki. A feltámadt Krisztus első ajándéka a béke. A béke az élet teljességének az ajándéka, amelyet Jézus megígért Isten országának az eredményeként, és állandóan közvetít tanítványainak.

   Jézus, testének bemutatása által helyreállítja a halála által megszakadt asztalközösséget tanítványaival. Feltámadt testének emberi vonásai az étkezésben mutatkoznak meg. Ezáltal bebizonyítja tanítványainak, hogy nem látomással, vagy szellemmel van dolguk, hanem egy valóságos emberi személlyel, akivel korábban kapcsolatban voltak.

   Jézus megismétli az Emmauszban elhangzottakat, ezáltal megerősíti a kilétét. Róla jövendölt Mózes, a Törvény és a próféták. Ő a megvalósult üdvösség. Messiási volta akkor bizonyosodik be, ha az üdvösség közvetítésével eljut a Föld végső határáig. Ezt az apostolokból és tanítványokból álló tanúk révén fogja megvalósítani.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom