> Elmegyek, de visszajövök hozzátok - Imalánc.ro
 
30. április, 2024Igehirdetések Elmegyek, de visszajövök hozzátok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:

Olyan béke iránt legyen érdeklődés, amely őszintén és belülről érkezik, amelyet nem a személyes haszon, vagy egyesek érdeke motivál, hanem az egymás melletti békés együttélésen, egymás kölcsönös elfogadásán alapszik. Amen.

„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: »Elmegyek, de visszajövök hozzátok.« Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.

Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem.”

János Evangéliuma 14,27-31a

A régieknek mondták: hogy ha békét akarsz, akkor készülj fel a háborúra. Jézus viszont nem a fegyverek szünetelését határozza meg célként, hanem a lelki békét, amelyet rajta kívül senki sem tud megadni nekünk. Ha egy évtizeddel ezelőtt valóban békét akartak volna, akkor elkerülhető lett volna a mostani háború. De minden szankció, gyűlölködés, meggazdagodási törekvés a háborúba sodorta a testvérországokat. Nem lehetett elkerülni, mert a szándék eleve ellehtelenítette a testvéri kapcsolatot.

A békének vannak külső tényezői: a párbeszéd, a társadalmi összefogás, évszázados félreértések, sérelmek zárójelbe való tétele stb. És van belső tényezője: az amikor az emberek szívében felerősödik a béke utáni vágy, mert lemondásról, nagyobb elfogadásról, dialógusról van szó. Tudatos döntésről van szó kis emberek részéről, arról, hogy hagyjuk ezt, fontosabb a jövő, fontosabb a kibékülés, mint a régi sérelmeink felelevenítése. Azt láthatjuk, hogyha alapszinten valami megfogalmazódik, akkor az elvárásként fog a kormányok felé is, a hatalmak felé is megjelenni, amely nem a fegyverek hallgatását jelenti, hanem a belső békét. A béke, tehát az egyszerű lelkekben honol, és onnan hat kifelé, az egész világra.

Jézusom a Te békédért esedezem, kérlek add meg azt a békét, amely a kiengesztelődésből, az egymás megbocsátásából érkezik felénk. Csak ez a béke lehet tartós. Csak Benned találjuk meg lelkünk igazi békéjét. Köszönöm, hogy azon fáradozol, hogy a béke uralkodjon a nemzetek között. Olyan béke iránt legyen érdeklődés, amely őszintén és belülről érkezik, amelyet nem a személyes haszon, vagy egyesek érdeke motivál, hanem az egymás melletti békés együttélésen, egymás kölcsönös elfogadásán alapszik. Amen.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…