> 2024.05.16. Pünkösdi kilenced és Boldog Batthyany családos távimaest – Negyedik nap – Május 16. - Imalánc.ro
 
16. május, 2024Csütörtöki imaestek 2024.05.16. Pünkösdi kilenced és Boldog Batthyany családos távimaest – Negyedik nap – Május 16. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2024 május 16-án a B. Batthyany családos távimaesten együtt imádkozzunk a pünkösdi imakilencedes csoporttal.

Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

Az esti Úrangyalát, egy tizedet a Fájdalmas rózsafüzérből, vagy 5 Miatyánkot, a Bánat-imát felekezetek szerint és a könyvből a 87. oldalról a Felajanló imát vegezzük 22 órától. Ajánljuk fel szenvedéseinket az Úrnak! Fogalmazzuk meg imaszándékainkat!

Úrangyala

V: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy, Mária…

V: Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária…

V: És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária…

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Bánat-ima

Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…