> Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál - Imalánc.ro
 
14. május, 2024Igehirdetések Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:

Nemcsak a Fiú dicsőül meg, hanem mindazok, akik szavára hisznek az evangéliumban.

„Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél.

Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt!

Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták: megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem.

Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők – hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd –, és én megdicsőültem bennük.

Én nem maradok tovább itt e világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek.”

János Evangéliuma 17, 1-11a

Jézus szívből megköszöni az Atyának, hogy lehetőséget adott az embereknek arra, hogy kinyilatkoztassa nekik az üdvösséget.

Ugyanakkor büszkén tudja nyugtázni, hogy a rábízott feladatott hűségesen elvégezte, most már nyugodtan visszatérhet a mennybe. Jézus életével és magatartásával megszentelte az emberiséget, és megdicsőítette az Atyát.

Most már rajta van a sor, hogy az Atya Őt is megdicsőítse. Isten felszabadító igazságával ajándékozta meg a híveket. A hívekért imádkozik, mert szükségük van minden lelki és testi védelemre.

Nemcsak a Fiú dicsőül meg, hanem mindazok, akik szavára hisznek az evangéliumban. Azért fontos a híveknek a biztonságba való helyezés, mert Jézus hazatér, és ennek következtében védtelenek lesznek a világ kihívásaival szemben.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…