> Az út, az igazság és az élet - Imalánc.ro
 
3. május, 2024Igehirdetések Az út, az igazság és az élet bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:

Köszönöm Jézus, hogy mindennap új utat mutatsz az üdvösségre. A Te utad mindig célba jut. Ezt az utat kijártad értem a keresztfán. A Te igazágod mindig felemel és szabaddá tesz. Add, hogy úgy legyek igazságos, hogy közben irgalmasságot gyakorolok.

„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.”

Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.”

Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: »Mutasd meg nekünk az Atyát?« Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!
Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.”

János Evangéliuma 14, 6-14

Jézus útnak nevezi önmagát. Sok út kínálkozik életünk folyamán, amely sokat ígér és mégis keveset tud adni nekünk. Ma megszámolhtatlan mennyiségban kínálják fel számunkra a boldogság felé vezető utat. Csodaguruk, természetgyógyászok, táltosok, álorvosok, szakpszichológusok, masterclass kurzusok ígérnek új utakat a boldogság, életünk személyes kiteljesedése felé. Nem a jézusi utat ajánlják, hanem valamilyen másfajta misztikus utat, amelyet csak a beavatottak, a tagok ismernek igazából. És csak azok tudhatják meg ennek a titkát, akik feliratkoznak, akik klubtagságot fizetnek, kurzusokon vesznek részt.

Jézus az igazság. Nem részrehajló, másokat megalázó igazság, hanem szerető igazság, amely mindig számontartja a méltányosságot. Jézus igazsága nem megalázó, nem büntető, hanem megszabadító igazság. Szeretet az igazságban. Enélkül az igazság zsarnokká teszi az embert, másokat elnyom és megaláz.

Egyedül Krisztus igazsága adja vissza az embernek az emberhez méltó jutalmat. Jézus azzal szelidítette meg Isten igazságosságát, hogy életében győzött az irgalmasság. Jézus úgy igazságos, hogy közben irgalmasságot gyakorol másokkal. Az igazság csak akkor éri el értelmét, ha irgalmas és méltányos. Néha túlfeszítjük életünkben az igazság-érzetünket, és olyan követelményeket, elégtételeket kezdünk követelni társainktól, amelyek messzemenően meghaladják az igazságosság határát.

Jézus egyedülálló küldetése, hogy követőinek teljes életet ígér. Amikor apostolaiért virraszt és imádkozik, akkor azt kéri a mennyei Atyától, hogy adjon nekik életet, teljes életet, bőséges életet. Jézus nem a halál Ura, hanem az élet Ura. Halálával legyőzte a halál hatalmát felettünk. Már nem a halálé az utolsó szó, hanem az Istené, és Krisztusé. Nem akármilyen élettel akar megajándékozni minket, hanem az örök élettel. És János evangélista szerint az örök élet az, hogy hiszünk Krisztusban, Isten küldöttjében. Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnének (Ap Csel 4,12)– mondta Szent Péter apostol a főtanács előtt.

Mindenki szeretne élni, tovább élni, de csak akkor lesz érdemes továbbélni, ha jelen szenvedéseink, gyengeségeink megszűnnek és újból élvezhetjük Isten társaságát, másképpen egyedül maradunk egy örök életre.

Köszönöm Jézus, hogy mindennap új utat mutatsz az üdvösségre. A Te utad mindig célba jut. Ezt az utat kijártad értem a keresztfán. A Te igazágod mindig felemel és szabaddá tesz. Add, hogy úgy legyek igazságos, hogy közben irgalmasságot gyakorolok. Köszönöm, hogy meghívtál az örök életre. Kérlek add a Te életedet nekem, hogy életem legyen és bőségben legyen. Amen.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…