> Már a világ teremtése előtt szerettél engem - Imalánc.ro
 
16. május, 2024Igehirdetések Már a világ teremtése előtt szerettél engem bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott:

A mintaképe az Atya és a Fiú közti egység, amely nem alá- és fölérendeltségen alapszik, hanem személyközti kapcsolaton.

Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem.

Egy legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, amint mi egy vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél.

Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem.

Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem.

Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.

János Evangéliuma 17, 20-26

Az az egység, amelyet Jézus akar nem uniformizmus, hanem inkább egység a sokféleségben, ahogyan az Unitatis Redintegracio zsinati dokumentum is kifejti. Nem egy felüről kierőltetett egységről van szó, hanem a szív belső megtéréséből kiinduló egységről. Csakis a személyes kiengesztelődés és bűnbánat segíthet az igazi egység megvalósításában.

Ennek a mintaképe az Atya és a Fiú közti egység, amely nem alá- és fölérendeltségen alapszik, hanem személyközti kapcsolaton. Ugyanakkor fontos Jézus közbenjárása is, mert enélkül továbbra is csak emberi próbálkozás szintjén marad meg az egységre való törekvés. Krisztus az egység ősszentsége, és csak rajta keresztül tudunk igazi egységre jutni másokkal.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…