15. március, 2019Igehirdetések No comments

   A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:

   Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.

   Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Ne ölj!” Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére.

   Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat!

   Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.

                                                                     Máté Evangéliuma 5, 20-26

   Jézus fontosnak tartja, hogy az erkölcsi cselekvést megelőző gondolatokat, vágyakat is felülvizsgáljuk. Ezek gyakran lehetnek a bűnös cselekedetek gyökerei. A régiek parancsa apodiktikus és kazuisztikus jellegű volt, Jézus az elsőből indul ki, hogy majd egy konkrét esetről szóló törvényre vonatkoztassa a mondanivalóját. A törvény nem foglalkozott a cselekedeteket megelőző bűnös gondolatok, illetve vágyak megítélésével. A modern lélektan azt mondja, hogy nem szabad elnyomni ezeket az erőszakos vágyainkat, mert később elmebetegséget okozhatnak. Jézus nem ajánlja ezeknek az elfojtását, hanem inkább a hozzá való viszonyulásunk megváltoztatását.

   Azokat a vágyakat, amelyeket Isten ellenes cselkedetekre sarkallnak szoktuk főbűnöknek nevezni. Ezek nem súlyos bűnök, hanem olyan belső megmozdulások, amelyek könnyen elvezethetnek súlyosabb bűnök elkövetésére. Jézus a haragot említi, amely könnyen haragvóvá teheti az embert. Aki tartósan tart haragot, az idővel gyilkosságot, bosszút is elkövethet.

   Jézus mindenfajta áldozat ellenére a békét tartja a legfontosabbnak. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, könnyen válhat egy leszámolás áldozatává. Casciai Szent Rita két nagy ellenséges családot békített ki egymással. A rivális családok fejei az ő közbenjárására megértették, hogy az állandó bosszú, leszámolás teljesen elpusztíthatja a családjaikat, városaikat. A háború nem a fegyverek bevetésével kezdődik el, hanem a kicsi békétlenségek, a sértések miatt. Ha ezeket időben nem orvosolják, akkor sok kellemetlenséget idézhetnek elő.

   Mi keresztények a feltámadt Krisztus békéjét kell vigyük embertársainknak. Ez a béke nem a világ békéje, hanem a Szentlélek gyümölcse. Ha békességben élünk embertársainkkal, akkor életünkben felragyog a hit.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…