16. július, 2019Igehirdetések No comments

    Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot:

   Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek: Tirusz és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek.

   És te, Kafarnaum! Azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennállna.
Azt mondom nektek: Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum.

                                          Máté Evangéliuma 11, 20-24

   Mivel Jézus egyszerű sorból származott, ezért a Genezáret-tó környéki városok lakosai sem fogadták el Messiásként. Ez a korholás a többi városok elutasító magatartásának a lecsapódása. A csodák már kezeskedtek Jézus messiási származása mellett, de az előítélet és az elutasítás tovább folytatódik. Betszaidából származott Fülöp, Péter és András apostol. Márk evangéliuma említést tesz egy vaknak a meggyógyításáról. Ez a csoda sok ember szeme láttára történt, de keveseket győzött meg Jézus isteni származásáról.

   A szentírás gyakran a szív megkeményedésével magyarázza a hitetlenséget. Meribánál a nép a szíve keménysége miatt utasította el Isten tervét. Az ilyen szív a bálványimádáshoz hasonlítható: ,,van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak és szájukban nincs lehelet.” (Zsolt 135, 16-17)

   A hitetlenség ma is nagy méreteket ölt. A megdorgált városok mára elpusztultak. Nem az Isten büntetése okozta a pusztulásukat, hanem az erkölcstelen életmódjuk, illetve a különböző katasztrófák. A katasztrófákat mindig Isten büntetésével társították. A Szodoma és Kafarnaum közti párhuzam a nép erkölcsi züllésére utal. Szodoma az emberek erköcstelen életmódja miatt pusztult el. Célzás arra a tényre, hogy Isten nélkül semmilyen közösség, kultúra nem maradhat sokáig fenn.

   Isten kegyelmét nem lehet következmények nélkül visszautasítani. Krisztus nem véletlenül mutatta meg isteni hatalmát. Nem térdre kényszerített hitet akart, hanem őszinte megtérést. Isten nem egyformán osztja ki a kegyelmeit, ezért akikre sokat bízott, azoktól sokat is vár el.

   Hogyan tudok elszámolni azokról a kegyelmekről, amelyeket Istentől kaptam? A hitem élő, vagy haldokló? Hogyan próbáltam az elmúlt időszakban elmélyíteni a hitemet?

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…