> A gonosz lélek elhagyta leányodat - Imalánc.ro
 
8. február, 2024Igehirdetések A gonosz lélek elhagyta leányodat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus egyszer Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban.

Isten senkit sem zár ki az üdvösségből, hiszen a bűnbeesés óta megtalálta a legmegfelelőbb utat az emberiséghez, elküdte hozzánk a Fiát. Krisztus által elhozta nekünk az üdvösséget és megtörte a gonosz hatalmát. Már nem a gonosz uralkodik a világ felett, hanem Jézus megváltásának ereje.

Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, tudomást szerzett róla, odasietett hozzá, és a lábához borult. Az asszony szír–föníciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy űzze ki leányából a gonosz lelket.

Jézus először elutasította: „Hadd lakjanak jól előbb a gyermekek; mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a kiskutyáknak vetik!” De az asszony így folytatta: „Igaz, Uram, de az asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek elmorzsálnak.” Jézus azt válaszolta: „Szavad jutalmaként menj! A gonosz lélek elhagyta leányodat.”

Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a gonosz lélek.

Márk Evangéliuma 7, 24-30

A szír-főniciai asszony lányának megtisztulása az evangélium egyetemességére mutat rá. A kutyáknak, azaz a pogányoknak nem járt az üdvösség. De a pogány asszony hite megváltoztatja Jézus magatartását, és ennek köszönhetően a segítség, az üdvösség mindenkire kiterjed. Az asszony hitének köszönhetően Jézus kiűzi a gonosz lelket a megszállott leányból. Ezzel elindul Isten országának győzelme a pogányok között is.

Ez az eset rámutat az evangélium egyetemességére. Isten senkit sem zár ki az üdvösségből, hiszen a bűnbeesés óta megtalálta a legmegfelelőbb utat az emberiséghez, elküdte hozzánk a Fiát. Krisztus által elhozta nekünk az üdvösséget és megtörte a gonosz hatalmát. Már nem a gonosz uralkodik a világ felett, hanem Jézus megváltásának ereje.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda