> Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer! - Imalánc.ro
 
5. március, 2024Igehirdetések Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?”

Jézus példabeszéde a megbocsátás kötelező voltát fejezi ki. – A példabeszéd konkrét élethelyzetben mutatja be, hogy mit jelent hetvenszer hétszer megbocsátani.

Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!

A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: »Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte.

A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: »Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: »Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik.

Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.”

Máté Evangéliuma 18, 21-35

Jézus példabeszéde a megbocsátás kötelező voltát fejezi ki. A könyörtelen szolga példabeszédén keresztül egy olyan esetet mutat be, ahol az irgalmasság nem érte el a jótékony hatását, hanem tovább gyűrűzött az irgalmatlanság.

A felebarátom szemében meglátom a szálkát, de az enyémben nem látom meg a gerendát magatartás nem vezet jóra. A könyörtelen szolgának a gazdája csillagászati összeget engedett el, amikor a bocsánatáért esdekelt. Ekkora összeget normális körülmények közt csak az engedhet el, aki megengedheti magának, hogy egy ekkora összeg miatt ne bukjon meg a vállalkozása, illetve a vagyona. Itt a személynek a lelki nagyságáról, gazdagságáról van szó, amely meghalad minden nyagylelkűséget.

A hangsúly nem a szolgatárs tartozásának a mennyiségén van, hanem inkább azon a gesztuson, amit iránta tanúsított a hitelezője. Bár a tartozása nem nagy, de ellenkező esetben is társa választhatta volna az elengedés útját. A példabeszéd konkrét élethelyzetben mutatja be, hogy mit jelent hetvenszer hétszer megbocsátani.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…