> Ne törj házasságot! - Imalánc.ro
 
10. június, 2022Igehirdetések Ne törj házasságot! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:

Hallottátok a parancsot: „Ne törj házasságot!” Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele.

Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.

És ezt is mondták: „Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet.” Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.

Máté Evangéliuma 5, 27-32

Jézus elsősorban a bűn gyökerére figyel. Nem a Törvény betű szerinti értelmezésére szorítkozik, hanem a Törvény lelkére fekteti a hangsúlyt. A házasságtörés nála a kéjvággyal kezdődik. A bűn gyökere a rendetlen vágyakban találhatók, amelyek nem hagyják nyugton az embert és állandóan a bűnre kísértenek. A vágy önmagában még nem jelent bűnt, de ha az embert hatása alá vonja, akkor kialakulhat belőle a bűnös szokás. Nem a csonkítást szorgalmazza, hanem inkább a bűn gyökeres orvoslását. A testrészek levágása, csonkítása itt jelképes. Meg kell szabadulni a bűnös szokástól, amely rossz irányba tereli az életünket. Ennek az elhanyagolása súlyos bonyodalmakat szülhet az életünkben. Elvesztjük a kontrolt a vágyaink felett, és ők kezdenek irányítani minket. Fontos az ember erkölcsi döntéseinek a logikája. Inkább az ember korlátozza erkölcsi szabadságának egy részét, mint hogy elveszítse az egészet.

Az ószövetségben nincs megengedve jogilag a válás, csak bennfoglaltan. Különböző iskolák egymástól eltérően értelmezték a kérdést. Az egyik irányzat a házasságtörésre szorítkozik, a másik abban az esetben is helyesnek tartja, ha a feleség nem készítette el jól az ételt. Malakiás próféta a válást súlyos képekben írja le, és kihangsúlyozza a házasság szövetség-voltát. A házasság jogi rendezése az írás megjelenésével kezdődött el. Majd a válólevél lett egy olyan bizonyítvány, amely a nőt védte.

A Septuagintában megjelenik az egynejűséget felkaroló törekvés, mozgalom. Máté már finomabban közelíti meg a kérdést, de még mindig a férfinak nagyobb kedvezmény van. Jézus nem finomítja a kérdést, hanem a paradicsomi mintára hívja fel a figyelmet. Radikálisan áll a kérdéshez. Házasságtörés esetén elfogadja a válást.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom