> Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek - Imalánc.ro
 
11. március, 2024Igehirdetések Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Egy alkalommal Jézus Szamariából Galileába ment.

A gyógyítás különlegessége abban áll, hogy távolról történik meg, és egy nem zsidó környezteben, amely megbontja a hagyományos felfogás korlátait.

Jóllehet maga mondta, hogy a prófétának nincs becsülete saját hazájában, mégis, midőn Galileába érkezett, az ottaniak szívesen fogadták. Látták ugyanis mindazt, amit Jézus az ünnepek alkalmából Jeruzsálemben cselekedett, mert ők is ott voltak az ünnepeken.

Így jutott el Jézus újra a galileai Kánába, ahol a vizet borrá változtatta.

Élt Kafarnaumban egy királyi tisztviselő, akinek a fia megbetegedett. Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment hozzá, és kérte: jöjjön és gyógyítsa meg a fiát. A gyermek már halálán volt.

Jézus ezt mondta: „Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.” A királyi tisztviselő azonban így szólt: „Uram, jöjj, mielőtt meghalna a fiam!” Jézus erre azt felelte: „Menj csak! Fiad él.”

Hitt az ember Jézus szavának, és elment. Még útban volt hazafelé, amikor eléje futottak szolgái, és kijelentették, hogy a fia él. Megkérdezte tőlük: „Melyik órában lett jobban?” Ezt mondták: „Tegnap déltájban hagyta el a láz.” Az apa visszaemlékezett, hogy abban az órában mondta neki Jézus: „Fiad él.” Erre hitt ő maga, és vele egész házanépe. Ez volt Jézus második csodája, amelyet Júdeából Galileába jövet művelt (az ünnepek után).

János Evangéliuma 4, 43-54

Jézus személyes tapasztalata, hogy a pogányok lakta vidékeken a hit hatékonyabban működött, sőt az idegenek szívesebben fogadták körükben, mint a sajátjai Názáretben.

A galileai Kánában már ismerték a mennyegzőn végbevitt csodáit. Ennek a csodának köszönhetően már bizalmasabban fordultak Hozzá segítségért.

Kafarnaum egy jól ismert nyaraló központ volt, ide vonultak vissza a gazdagok. A királyi tisztviselő is ott élt a családjával. A vele történő beszélgetésből egy kétségbeesett embert ismerünk meg, aki mindent megpróbál annak érdekében, hogy halálosan beteg gyermekét megmentse.

Jézus elsőre visszautasítólag viszonyul hozzá, de amikor megtapasztlja személyes hitét és bizalmát, akkor teljesíti kérését. A gyógyítás különlegessége abban áll, hogy távolról történik meg, és egy nem zsidó környezteben, amely megbontja a hagyományos felfogás korlátait.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…