> Az Úr tette azzá - Imalánc.ro
 
1. március, 2024Igehirdetések Az Úr tette azzá bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek;

A példabeszéd teológiai mondanivalója, hogy Isten saját kegyelmi adományait rábízza az emberre. Annak is a tudatában van, hogy az ember esendő, ezért újra meg újra megadja a megtéréshez szükséges segítséget.

„Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposó-gödröt ásott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: »A fiamat csak megbecsülik!« Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: »Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!« Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték.
Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?”
Ezt válaszolták: „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést.” Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha az írásokban: »A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez!«
Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.”
A főpapok és a farizeusok hallották a példabeszédet, és megértették, hogy Jézus róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert mindenki prófétának tartotta.

Máté Evangéliuma 21, 33-43.45-46

A gyilkos szőlőmunkásokról szóló példabeszéd azokat a lehetőségeket mutatja be, amelyeket az üdvösség útján a választott nép elszalasztott.

Az izraeliták midrásaiban is találhatunk párhuzamokat. Pl. létezik egy olyan példabeszéd a bérlőkről, akik lopni kezdtek a királytól. A király a fiaira, utána pedig az unokáira bízta a szőlőt. Amikor utóda született, elküldte az unokáit, hogy visszavegye, azt ami a sajátja volt. A vele kapcsolatos kommentárban az első generációs bérlők Ábrahámot képviselik, a második generációsok Izsákot. Az előző kettőt elutasították, mert fiaikkal együtt kifogásolhatóak voltak. A harmadik generációs bérlőkre nem találunk magyarázatot.

Vagy egy másik szövegvariáns szerint az első generációs bérlők, a pátriárkák, a második generációs bérlők, a próféták és a harmadik generációs pedig a Megváltó. A példabeszéd teológiai mondanivalója, hogy Isten saját kegyelmi adományait rábízza az emberre. Annak is a tudatában van, hogy az ember esendő, ezért újra meg újra megadja a megtéréshez szükséges segítséget.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…