> Asszony! Nagy a te hited! - Imalánc.ro
 
3. augusztus, 2022Igehirdetések Asszony! Nagy a te hited! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
   Abban az időben Jézus továbbhaladt. Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem!” Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: „Küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk!”

   Jézus kijelentette: „Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.” Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: „Uram, segíts rajtam!” Ő így válaszolt: „Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak!” Mire az asszony: „Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról!” Erre Jézus így szólt hozzá: „Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!” És a lánya meggyógyult még abban az órában.

   Máté Evangéliuma 15,21-28

   Jézust szelídnek és alázatosnak ismerjük meg az evangéliumokból. A kánaánita asszonnyal való találkozásakor viszont modort cserélt. Küldetése először Izrael elveszett juhainak szólt. Az apostolok kérték, hogy kergesse el ezt a kellemetlenkedő asszonyt. Amikor látták, hogy Jézus nem akarta elkergetni, de szóba se akart állni vele, akkor taktikát cseréltek. Megengedték az asszonynak, hogy Jézushoz menjen, de azzal a szándékkal, hogy ő majd elkergeti.

   Jézus nem reagált azonnal az asszony kérésére. A párbeszéd végén viszont megyőződött annak rettenthetetlen hitén, és meggyógyította a gonosz szellemtől megszállott lányát. Jézus a történet elején azt a zsidó közfelfogást képviselte, miszerint zsidónak tilos idegenekkel kommunikálni. Amikor az asszony válaszolt a kijelntésére, akkor hajlott a kérésére.

   Jézus egy mélyebb tanulságot tartalmazó fontos tanítást akart adni a tanítványoknak. Nem elég a kiválasztottsággal kérkedni, azon túl kell lépni, és másokkal is meg kell tapasztaltani Isten általános szeretetét és meghívását. Jézus nem a kiválasztottaké, hanem a hívőké. Istent ismerni kiválasztottság.

   Az Ő szeretetét továbbadni küldetés. „Mert az az Isten akarata, hogy tetteitekkel némítsátok el az ostoba emberek tudatlanságát. Szabad emberek vagytok, de nem arra való a szabadságotok, hogy a gonoszság takarójának használjátok, hanem mint Isten szolgái (úgy éljetek vele).”(1 Pét 2,15)

   Az Egyház küldetése Jézust képviselni a világban. Nélküle nincs igaz közvetítő Isten és ember közöt. „Az egyház küldetésének a sikere azon múlik, hogy milyen magatartást tanúsítanak a keresztények a világban. Egyetlen lehetőség ennek érdekében a tiszta, szeretetben példás élet.

   Az Egyház sohasem lehet világellenes vagy emberellenes, még akkor sem, ha a világ vagy egy-egy ember egyházellenesen lépne fel. Nem a világnak van küldetése az Egyház érdekében, hanem az Egyház kapta Istentől azt a küldetést, hogy Jézus Krisztus tökéletes tisztaságát, megváltó szeretetét, mennyei világosságát, hibátlan emberségét mutassa meg a világnak.” (Jub. kom.)

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom