25. november, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.

   Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.

   Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”

                                            Lukács Evangéliuma 21, 12-19

   A tegnap ünnepelt vietnami vértanúk fényében konkretizálódik az, amiről Jézus jövendölt. A krisztuskövetés nemcsak dicsőséges élményeket tartogat, hanem sajnos gyakran a lejáratás, az ellenségeskedés mételye is ott ólálkodik a háttérben. A szabadság, egyenlőség korszakában lépten nyomon tapasztaljuk a nyájas, báránybőrbe bújtatott farkasok cselekedeteit.

   A rágalmazások, gyanúsítgatások, koncepciós perek ellen Jézus az isteni bölcsességgel vértezi fel követőit. Szent István protovértanú olyan erővel beszélt, hogy az ellenségei be kellett fogják a fülüket. Nem tudtak ellenállni annak a bölcsességnek, amellyel megcáfolta a hamis vádakat, és nyilvánosságra hozta ellenségeinek a bűneit.

   Ahhoz, hogy megtanuljuk a szentek tudományát, az isteni bölcsesség titkait figyelmesen, látó szívvel kell olvassuk Isten igéjét, amely nemcsak a tanításra, de az érvelésre is jól felhasználható. Isten igazságosságát, bölcsességét senki sem tudja megcáfolni, ezért lenne fontos a szentírás állandó tanulmányozása, a mai nyelvre való lefordítása.

   A krisztuskövetés másik következménye, hogy a rokonok között is feszültséget, ellenségeskedést szíthat. Aki nem tudja elfogadni Krisztus tanítását és életpéldáját, az önkéntelenül is a másik táborban találja magát. Vagy elfogadjuk Krisztus tanítását és követjük Őt, vagy elutasítjuk azt, és ellenségeivé leszünk. Nincs két út, nincs arany középút, mert a krisztuskövetés teljes elköteleződést, odaadást követel.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom