12. november, 2018Igehirdetések No comments

   Egy alkalommal Jézus így beszélt tanítványaihoz:

   „Lehetetlen, hogy botrányok ne forduljanak elő; de jaj annak, aki azokat okozza! Jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is megbotránkoztasson ezek közül a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra!

   Ha vét ellened testvéred, fedd meg! De ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha napjában hétszer vét is ellened, de hétszer fordul hozzád, és azt mondja: Megbántam, – bocsáss meg neki!”

   Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet!”

   Az Úr így válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől, és verj gyökeret a tengerben! – engedelmeskedik nektek.”

                                                            Lukács Evangéliuma 17,1-6

   A botrány Lukácsnál egy olyan tárgyról szól, amely az ember útjába kerül és eltéríti a helyes útról. Olyan tettekről, vagy szavakról van szó, amelyek a közösségen belül a gyengébbeket rossz magatartásra serkentik. Pontosan ezért a közösségen belül a vezetőknek és az elöljáróknak arra kell törekedniük, hogy a kisebbeket meg nem botránkoztassák. A botrány szinte elkerülhetetlen, de Jézus azokat figyelmezteti, akik képesek ezt elkövetni. A malomkövet a forrásától hajóval szállították a feldolgozás helyére. Valószínütlennek látszik, hogy valaki egy ilyen súlyos követ fel tudott volna emelni, és a nyakára kötve vízbe fullasztotta magát.

   A malomkő a botrány súlyát jelképezi, amely malomkő gyanánt nehezedik a közösség vállára. Ezt jobb eldobni, illetve egyáltalán mellőzni, mert sokat árt a közösségen kívüli embereknek is.

   Jézus gyakran beszél a testvéri feddésről, a megbocsátásról és az elengedésről. A testvéri feddés néha kényelmetlen eljárásnak látszik, de az egyén és a közösség javát szolgálja. Mindig számolhatunk azzal, hogy a feddés által valaki neheztelhet ránk. De ez nem tántoríthat el minket a figyelmeztetés felelősségétől. Hiszen felelősek vagyunk egymásért. Ha valaki helytelenül viselkedik egy közösségen belül, azt először négyszemközt kell figyelmeztetni, ha ez nem működik, akkor a közösség elé kell tárni a problémát. Ebben is a testvéri szeretet kell vezessen bennünket. Itt nem arról van szó, hogy ki az okosabb, ki kell megmondja a másiknak a tutit, hanem arról, hogy a tévelygőket, a gyengébbeket bátorítani kell a jóra és a megtérésre. Hallgatni pontosan akkora vétek volna, mint valakinek szándékosan elnézni a tévedéseit.

   A megbocsátásban a szeretet kell vezessen minket. Mindig nyitottak kell legyünk a bűnösök befogadására. Jézus nem helyeselte a bűnt, de mindig szerette a bűnöst. A bűnöst bátorítani kell a jóra, a megtérésre, és imádkozni kell érte. Isten segítségével jobb belátásra kerülhet, és ezért éreznie kell a közösség együttérzését, jelenlétét. Közösség nélkül nehezen tudna jobb belátásra térni.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…