23. február, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük ment föl egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Akkor megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal.

   Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve.

   Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.

   A hegyről lejövet Jézus megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a halottak közül.

   Azután megkérdezték tőle: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb el kell jönnie Illésnek?” Ezt válaszolta: „Igen, előbb eljön Illés és mindent helyreállít. De az is meg van írva az Emberfiáról, hogy sokat kell szenvednie és megvetésben lesz része. Azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de kényük-kedvük szerint bántak vele, ahogy előre megírták róla.”

                                                                 Márk Evangéliuma 9,2-13

   Jézus színeváltozásának eseménye elővételezi dicsőséges feltámadását. Jézus egy bizonyos belső körnek fedi fel igazi arcát. Ez az esemény is rámutat egy bizonyos hierachiára az apsotolok között. Két ószövetségi alak jelenik meg az esemény alatt: Mózes és Illés. Megjelenésükkel azt akarják tanúsítani, hogy a törvény és a próféták Jézus által beteljesedtek. Egyúttal az élőket és a holtakat is jelképezik. Mózes meghalt, nyugvóhelye ismeretes, Illés azonban a mennybe ragadtatott. Az ő eljövetele jelzi Isten üdvözítő tervét Krisztusban.

   Figyelemreméltó Péter apostol reakciója. Szeretné megörökíteni ezt a pillanatot. Számára annyira aha-élmény a színeváltozás, hogy képes volna teljesen elszakadni a valóságtól. Valahogyan ezt érezzük mi is, amikor Jézussal találkozunk. Szeretnénk örökre Nála lakni. Nem akarunk másokkal osztozni ezen az élményen.

   Az esemény csúcspontja az ószövetségi felhőoszlopra emlékeztető jelenet, amikor a felhőből megszóllal a mennyei Atya. Az Atya tanúsága teszi érvényessé Jézus istenségét. Ez a jelent Isten országának az eljövetelét és a végső feltámadást jelzi. Az Atya vallomása kiigazítja Péter megjegyzését, nemcsak rabbiról van szó, hanem az élő Isten egyszülött Fiáról.

   A jelenet végén lejönnek a hegyről. Jézus küldetése még nem ért véget, csak ezután következik a szenvedése. Az apostolok még nem értik, hogy hogyan előzheti meg Jézus feltámadása Isten országának az eljövetelét és az általános feltámadást.

   Ez az istenélmény mélyen belevésődött az apostolok emlékezetébe. Csakis a húsvéti események fényében értették meg, hogy hogyan előzhette meg Jézus szenvedése és feltámadása Illés eljövetelét. Illés Keresztelő Szent János személyében elevenedett meg. Keresztelő sorsa Jézus sorsát vetítette előre.

   Jézus nekünk is szeretné felfedni arcát. Mi azonban gyakran látásunkban akadályozva vagyunk. Csak a pillanatnyi élményeket vagyunk képesek elkönyvelni, azok hatásait csak később értjük meg. A színeváltozás egyedülálló üzenete, hogy számunkra előrevetíti végső rendeltetésünket.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…