> A 2009. november 5. – 2013. február 28. közötti időszak hivatásokért tartott imaestjeinek szándékai - Imaszolgálat Erdélyben
 

A 2009. november 5. – 2013. február 28. közötti időszak hivatásokért tartott imaestjeinek szándékai

2013.02.07. az ötvenegyedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1. Papjainkért és lelkipásztorainkért!
2. Egyházi iskoláink tanuló ifjuságáért!
3. Papnevelő intézeteink növendékeiért!
4. Bajba jutott embertársainkért!
5. Szándékainkra!

2013.01.31. az ötvenedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Fogadd el Urunk hálaadásunkat imacsoportjaink fiatal párjaiért, akik megvallva Téged, vállalták a tiszta életet, majd szentségi házasságra léptek!
2.Köszönjük, Urunk, imacsoportjaink keresztény, magyar családjaiba született gyerekeit!
3.Hálát adunk a meghívásokért és hiteles papjaidért!
4.Hálát adunk mindazokért, akik kitartanak a keresztény és magyar nemzeti, társadalmi küldetésük mellett!
5.Saját szándékainkra!

2013.01.03. a negyvenkilencedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Hogy az Úr áldása szálljon a Hit Évében paptestvereinkre és az ő szolgálatukra.
2.Hogy, Márton Áron püspökatya érdemeire való tekintettel, gyarapodjon a papi, lelkészi és szerzetesi hivatások száma.
3.Hogy hathatósabban segítsünk és szolgáljunk, egyházközségünk imaéletében és hitéletében.
4.Hogy a tanitók és tanárok több türelemmel és nagyobb odaadással végezzék munkájukat.
5.Saját szándékainkat vigyük közösen az Úr elé!

2012.12.06. a negyvennyolcadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk papi, szerzetesi és lelkipásztori hivatásokat, mert az aratnivaló sok és a munkás kevés!
2.Áldd meg Urunk az egyhazközségeket, hogy a Hit gyarapodásának eszközei legyenek, tagjai pedig Krisztus Békéjét éljék meg mindennapi életükben!
3.Áldd meg Urunk a tanitókat és tanárokat, hogy a rájuk bízott ifjúság, általuk gyarapodjék tudásban és erkölcsi tartásban egyaránt!
4.Áldd meg Urunk testi-lelki betegségben szenvedő testvéreinket, hogy szenvedésüket lehetőségnek tekintsék az Örökkévalóság felé tartó útjukon!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.11.01. a negyvenhetedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Halottaink lelki üdvéért!
2.Paptestvéreink áldásos munkájáért!
3.Szerzetesközösségek megerősödéséért!
4.Tanárok kötelességteljes munkájáért!
5.Szándékainkra!

2012.10.05. a negyvenhatodik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Köszönjük hivatásunkat, küldetésünket!
2.Köszönjük Általad elért eredményeinket!
3.Köszönjük és felajáljuk nehézségeinket!
4.Áldást kérünk jövőnkre és munkánkra!
5.Áldást kérünk szandékainkra, melyekért most közösen imadkozunk!

2012.09.06. a negyvenötödik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk munkabírást papjainknak, lelkipásztorainknak és szerzeteseinknek, hogy ne lankadjanak az Általad megáldott és megszentelt munkában, sikereikben pedig adjanak hálát Neked!
2.Áldd meg Urunk az áldott állapotban levő magyar anyákat és magzataikat, hogy egészségben hordják ki és szüljék meg gyermekeiket! Különösen álld meg imacsoportunkba, az Antal és a Bölöni családba, érkező babákat!
3.Adj Urunk gyógyulást imaláncunkba, minden beteg testvérünknek, különösen Bence Botondnak, Boros Imrének és Juliannának, Nagy Lajosnak és Bernadettnek, Tóth Mátyásnak és Jánosnak!
4.Áldd meg Urunk az erdélyi magyar egyházközségeket, hogy tevékenységükkel Isten nagyobb dicsőségét szolgálják! Add áldásodat Urunk a most kezdődő tanévben iskoláinkra, ovodáinkra és más oktatási és nevelési intézményeinkre!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.08.05. a negyvennegyedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk munkabírást papjainknak, lelkipásztorainknak és szerzeteseinknek, hogy ne lankadjanak az Általad megáldott és megszentelt munkában, sikereikben pedig adjanak hálát Neked!
2.Adj Urunk örök nyugodalmat dr. Nagy József paptanárnak, az örök világosság fényeskedjék neki és megláthasson Téged színről-színre, munkásságának pedig hosszú ideig hasznát vegye a tanuló diákság!
3.Adj Urunk jó pihenést a vakációban a tanítóknak, tanároknak és minden oktatásban dolgozónak! Áldd meg Urunk a tanuló diákokat és egyetemistákat, hogy a rájuk váró őszi vizsgákon fordítsanak nyári kudarcaikon!
4.Áldd meg Urunk az erdélyi magyar plébániákat és lelkészségeket, hogy a papi és lelkészi áthelyezések a lelki élet felvirágoztatását szolgálják, Urunk nagyobb dicsőségére!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.07.05. a negyvenharmadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk munkabírást papjainknak, lelkipásztorainknak és szerzeteseinknek, hogy ne lankadjanak az Általad megáldott és megszentelt munkában, sikertelenségeikben pedig adj nekik türelmet és alázatot!
2.Add áldásodat Urunk a szociális, kórházi és karitatív munkakörben dolgozókra! Álld meg a betegeket és szenvedőket, hogy megtalálják a feléd vezető utat és megtanulják felajánlani szenvedéseiket!
3.Adj Urunk jó pihenést a vakációban a tanítóknak, tanároknak és minden oktatásban dolgozónak! Álld meg Urunk a tanuló diákokat és egyetemistákat, hogy a rájuk váró vizsgákon jó eredményeket érjenek el!
4.Áldd meg Urunk az erdélyi magyar plébániákat és lelkészségeket, különösen a sepsibükkszádi plébániát, hogy a lelki atyák és a hívek, közös akarattal munkálkodjanak közösségük lelki felviragoztatásán!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.06.07. a negyvenkettedik imaalkalom 22 órakor, Úrnapján este

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Oltalmazd meg Urunk minden kiválasztottadat aki papi, szerzetesi, lelkipásztori vagy tanítói hivatást kapott, hogy minden nehézség ellenére, végezze az Általad rábízott munkát!
2.Add Urunk, hogy kimozduljunk a jóra való restség állapotából és ne csak beszéljünk hivatásunkról, hanem a legnagyobb elhatározottsággal és szeretettel éljük meg és valósítsuk meg azt, amire elhívtál minket!
3.Add Urunk, hogy azon elődeink példái, akik ma már a béke álmát alusszák, de életükben a papi, szerzetesi, lelkipásztori és tanítói hivatást példamutatóan megélték, világító jelek legyenek számunkra!
4.Áld meg és gyógyítsd meg Urunk betegségben szenvedő testvéreinket: Boros Juliannát, Márton Norbikát, Boros Imrét, Tóth Mátyást, Murányi Ceciliát, Tóth Jánost, Fülöp Melindát, Vincze Bálintot és Nagy Lajost!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

 2012.05.03. a negyvenegyedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Oltalmazza meg az Ur minden kivalasztottjat aki papi, szerzetesi, lelkipasztori vagy tanitoi hivatast kapott, hogy orommel es kitartassal vegezzek az Altala rajuk bizott munkat!
2.Alld meg Urunk a magyar csaladokat, hogy a bennuk felnovo ifju nemzedek meghivast kapjon a csalados es papi, szerzetesi hivatasokra, hogy mindaz aki Benned hisz el ne vesszen, hanem orok elete legyen!
3.Alld meg es segitsd meg Urunk a kisertesekkel, fuggosegekkel es visszatero bunokkel kuzdo embertarsainkat, hogy lelki vezetoik altal lelekben megerosodve, tudjanak megvallni buneiktol!
4.Alld meg Urunk Nemzetunk vertanuinak es hitvalloinak tanusagtetelet, peldajat  es eletutjat, hogy szenvedesukbol remenyt meritve idezzuk emlékezetünkbe Marton Aront, Jakab Antat, Mindszenty Jozsefet, Palfi Gezat, Esterhazy Janost es sorstarsaikat!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.04.05. a negyvenedik imaalkalom 22 órakor, nagycsütörtök este

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Oltalmazd meg Urunk minden kiválasztottadat aki papi, szerzetesi, lelkipásztori vagy tanítói hivatást kapott, hogy minden kísértésnek ellenállva, végezze az Általad rábízott munkát!
2.Add Urunk, hogy a nagyböjti Szent időt és ennek csúcsát, a nagyheti szent három napot imával, böjttel, az irgalmasság cselekedeteivel és a megbocsátás gyakorlásával, lelkünk megtisztítására és üdvösségére fordíthassuk!
3.A Te szenvedésed Urunk adjon erőt és vigaszt számunkra szenvedéseinkben, gyógyíts meg minket testi betegségeinkből! Különösen kérünk Urunk, add meg Molnár (Timár) Marika, Gegö Enikő, valamint Boros Imre és Julianna gyógyulását!
4.Álld meg Urunk Nemzetünk vértanuinak és hitvallóinak tanuságtételét, példáját  és életútját, hogy szenvedésükből reményt merítve idézzük emlékezetünkbe Márton Áront, Jakab Antat, Mindszenty Józsefet, Pálfi Gézát, Esterházy Jánost és sorstársaikat!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.03.01. a harminckilencedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk új reményt fiatal testvéreinknek, hogy környezetükben legyenek közlékenyek, őszinte párkeresők és tartsák meg a keresztény erkölcs szabályait!
2.Hallgass meg Urunk minden gyermekáldásért hozzád forduló magyar házaspárt, áldj meg minket Urunk, hogy gyermekeinket türelemmel és szeretettel neveljük!
3.Adj Urunk munkabírást papjainknak, lekipásztorainknak és szerzeteseinknek, hogy ne lankadjanak az Általad megáldott és megszentelt munkában!
4.Áldd meg Urunk Nemzetünk nagyjainak emlékét, adj nekünk érző szívet, látó szemet és értő elmét, hogy ne hagyjuk veszni Nemzeti örökségünket!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.02.02. a harmincnyolcadik imaalkalom 22 órakor, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Kérjük az Atyát, hogy adja meg számunkra az engedelmesség kegyelmét és a bünbánat lehetőségét, hogy Mennyei Édesanyánk közbenjárására, megmeneküljünk az örök kárhozatra jutástól!
2.Kérjük az Atyát, hogy állitsa meg mindörökre a gonosz szellemek hazugságait és senki ne tagadja meg Jézus-Krisztus Isteni Irgalmát a Nagy Figyelmeztetés alatt vagy után!
3.A Krisztusi szeretet nevében kérjük az Atyát, mentse meg azokat a lelkeket is, akik a halálos bűn állapotában vannak. Adjon nekik az Atya az ő felfogási szintjükön is lehetőséget a megtérésre!
4.Oltalmazza meg az Atya minden kiválasztottját aki papi, szerzetesi, lelkipásztori vagy tanítói hivatást kapott, hogy minden kísértésnek ellenállva, végezzék a Krisztus által rájuk bízott munkát!
5.Itt mindenki saját és családja szándékát vigye az Atya elé a közös imánkban!

2012.01.05. a harminchetedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Oltalmazz minket Urunk minden káros szenvedélytől, de leginkább a jóra való restségtől, hogy mindennap megtegyük a tölünk tehetőt!
2.Áldj meg Urunk minden gyermeket vállaló, gyermeket váró és gyermeket nevelő magyar családot, hogy erősödjön Jövőnk záloga!
3.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában, hogy jókedvvel és bőségben éljünk!
4.Adj Urunk megujuló Egyházadba új papi hivatásokat es adj áldást papjaid és lelkipásztoraid tevékenységére, hogy gyümölcse legyen lelki munkájuknak!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.12.02. a harminchatodik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi, szerzetesi és lelkipásztori hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Add meg Urunk minden lelki tevékenységben szolgálatot tevő meghívottadnak, hogy a Te békéddel lekiekben feltöltődve végezhessék munkájukat!
3.Adj Urunk örömöt és lelkesedést a szolgálatodra elhívottaknak, hogy megtapasztalhassák munkájuk megbecsülését és értékességét!
4.Add meg Urunk minden szolgálatodban elhunyt papnak, szerzetesnek és lelkipásztornak a Te békédet és az örök élet jutalmát!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.11.03. a harmincötödik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk új reményt fiatal testvéreinknek, hogy új környezetükben legyenek közlékenyek, őszinte párkeresők és tartsák meg a keresztény erkölcs szabályait!
2.Köszönjük Urunk a családjainkba érkezett gyermekáldást, adj erőt minden szülőnek, hogy Neked tetszően nevelhessük gyermekeinket!
3.Adj Urunk munkabírást papjainknak, lekipásztorainknak és szerzeteseinknek, hogy ne lankadjanak az Általad megáldott munkában!
4.Áldd meg Urunk Nemzetünk nagyjainak emlékét, irgalmazz elhunyt nagyjaink és hozzátartozóink lelkének, hogy a Te Békéd álmát aludhassák a Feltámadásig!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.10.06. a harmincnegyedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Adj Urunk családapai és családanyai hivatásokat, hogy erősödjön keresztény Nemzetünk legkisebb sejtje a család és benne a gyermekek, mint jövőnk záloga!
3.Adj Urunk tanítói és tanári hivatásokat, hogy gyermekeink nevelése jó kezekbe kerüljön. Add, hogy az iskola a tudás mellett, becsületre és munkabírásra is neveljen!
4.Adj Urunk államférfiui hivatásokat, hogy Nemzetünk sorsa igaz emberek kezébe kerüljön. Álld meg Urunk a 13 aradi vértanu emlékét és adj nekik örök nyugodalmat!
5.Itt mindenki a saját hivatásáért adjon hálát, ajánlja fel az Úrnak és kérjen áldást az ezutáni szolgálatért, amit az Úr szőlőjébe szándékszik megtenni!

2011.09.08. a harmincharmadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!Add Urunk áldásodat minden keresztény ifjúra és minden jegyespárra!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt! Add Urunk áldásodat minden keresztény családra, hogy a mindennapi kenyerük meglegyen!
3.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára! Legyen kedves Előtted minden Neked bemutatott áldozat!
4.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Add áldásodat Urunk, Nemzetünk vezetőire és minden tagjára!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.08.05. a harminckettedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Áldd meg Urunk a ferences és más szerzetesrendek, a Te szolgálatodra tett, minden csoportszervező, táborszervező és tanító tevékenységét!
3.Adj Urunk akolitusi, szerzetesi valamint tanítói és tanári hivatásokat, hogy gyermekeink nevelését jó kezekbe helyezhessük!
4.Áldd meg Urunk azokat az egyházközségeket, amelyekhez új pap vagy lelkipásztor érkezett, hogy befogadják őt és közösen munkálkodjanak Isten Országának dicsőségére!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.07.07. a harmincegyedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Adj Urunk családalapítói és anyai hivatásokat, hogy Nemzetünk alapja és bölcsője a család megerősődjön és megtartó erőként teljesítse küldetését!
3.Adj Urunk akolitusi, szerzetesi valamint tanítói és tanári hivatásokat, hogy gyermekeink nevelését jó kezekbe helyezhessük!
4.Gyógyíts meg Urunk minden tanítót és tanárt, szerzetest és papot a testi-lelki szenvedésekből, hogy felépülvén újra szolgálatodba léphessenek!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.06.10. a harmincadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy a Csíksomlyói Búcsú a hit általi zarándoklat helye legyen, vezessen minket a bűnbocsánat és a Nemzeti kiengesztelődés lelkülete!
2.Add Urunk, hogy meg tudjuk őrizni Nemzeti hagyományainkat, nyelvünket, népművészetünket és adjuk át sikeresen a jövő nemzedéknek!
3.Hálát adunk, Urunk, a családjainkban uralkodó békéért, családtagjaink egészségéért, a mindennnapi testi-lelki kenyerünkért és a családjainkba beleszülető életekért!
4.Hálát adunk, Urunk,nemzetünk jövőjéért, kapcsolatainkért, találkozásainkban megtapasztalt jelenlétedért, embertársaink irántunk gyakorolt szeretetéért!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.06.02. a huszonkilencedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Add Urunk, hogy boldog II. János Pál pápa hathatósan járjon közben imáinkra, ő legyen számunkra a hivatás, elhivatottság és küldetés példaképe!
3.Hallgasd meg Urunk a Scheffler János és Márton Áron püspökatyák boldoggá avatáséért folytatott imánkat, nyisd meg azoknak a szívét, akik ezen ügyekben előmozdíthatnak valamit!
4.Adj Urunk erőt és egészséget minden élő papi és lelkipásztori édesanyának, hogy imáikkal hathatósan támogassák fiaik lelki életét, hivatásuk megtartását!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.05.05. a huszonnyolcadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Add Urunk, hogy II. János Pál pápa hathatósan járjon közben imáinkra, ő legyen számunkra a hivatás, elhivatottság és küldetés példaképe!
3.Adj Urunk kitartást a Scheffler János és Márton Áron püspökatyák boldoggá avatáséért folytatott imánkban!
4.Adj Urunk örök nyugodalmat minden meghalt papi édesanyának. Add, hogy a Te színed előtt folytassák imáikat és közbenjárásukat fiaikért és minden papi hivatásért!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.04.07. a huszonhetedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Add Urunk áldásodat a Scheffler János püspök atya boldoggá avatási előkészületeivel megbízott közösség munkájára!
3.Scheffler János és Márton Áron püspökatyák hathatós közbenjárására, vezess minket Urunk az imádság útjára, még akkor is, ha szenvedés a mi osztályrészünk!
4.Adj Urunk kitartást minden pasztorációban dolgozó világi munkatársunknak, hogy a Te szeretetedre vezessék a rájuk bízottakat!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.03.03. a huszonhatodik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a örvendetes rózsafüzér titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Adj Urunk gyógyulást beteg paptestvéreinknek és lelkipásztorainknak. Gyógyítsd meg Urunk betegségeikből s vezesd őket újból az Evangélium szolgálatába!
3.Mentsd meg Uram a kísértésektől Neked szolgáló papjaidat és lelkipásztoraidat. Erősítsd meg őket szolgálatuk teljesítésében!
4.Taníts meg Urunk minket imádkozni. Add, hogy az Evangélium szűk ösvényén járjunk és kerüljük el a gonoszság széles országútját!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.02.03. a huszonötödik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Adj Urunk gyógyulást beteg paptestvéreinknek és lelkipásztorainknak. Gyógyítsd meg Urunk testi és lelki sebeiket és vezesd őket újból az Evangélium szolgálatába!
3.Add Urunk, hogy a Márton Áron imaszolgálat imái és rendezvényei által tudja, Áron püspökatya, szentéavatási folyamatát szolgálni!
4.Taníts meg Urunk minket imádkozni. Add, hogy megértsük és megéljük papjaink és lelkipásztoraink Evangéliumi tanításait!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.01.06. a huszonegyedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzértitkok a Fájdalmas rózsafüzér titkai. A széndékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Adj Urunk megértést és megtérést, hozz ki belőlünk minél több jócselekedetet, szolgáid Evangélium hirdetése által!
3.Add Urunk, hogy Márton Áron püspököt mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára!
4.Taníts meg Urunk minket a pásztorok alázatára és a bölcsek előrelátására. Add, hogy egybegyűjtött „kincseinkből”, mi is tudjuk megajándékozni embertársainkat!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2010.12.23. a huszadik imaalkalom 22 órakor, közös imaesten Karácsony előestéjén

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk erőt a gyermeket váró anyáknak, hogy a Szüzanya örömével fogadják gyermeküket és az Úr áldásával neveljék őket!
2.Add meg Urunk, hogy papjaink és lelkipásztoraink adventi és Karácsonyi munkája legyen gyümölcsöző az igehirdetések és karácsonyi pásztorjátékok által!
3.Adj Urunk egészséget minden áldott álapotban levő anyának, hogy a szívük alatt hordott magzatok meglássák a Te alkotásod, a teremtett Világot!
4.Gyógyíts meg Urunk minden beteget, aki benned bízva várja gyógyulását, add vissza lelki egyensúlyukat, hogy így testük is elindulhasson a gyógyulás útján!
5.Hálát adunk Urunk mindazokért a gondolatokért és cselekedetekért, amelyek az advent folyamán minket megérintettek!

2010.12.06 a tizenkilencedik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzértitkok az Örvendetes rózsafüzér titkai. A széndékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Áldd meg Urunk a papok és lelkipásztorok munkáját, hogy a Te akaratod szerint hirdessék az evangéliumot!
3.Adj Urunk az adventi időszaknak megfelelő lelkületet szívünkbe, hogy megtisztult lelkiismerettel várjuk a Te születésed napját!
4.Taníts meg Urunk minket alázatra, hogy a papjaink által hirdetett Isteni ige gyökeret verjen szívünkbe és gyümölcsöt teremjen cselekededeteink által!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2010.11.06 a tizennyolcadik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzértitkok a Világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az 
alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy Szent Imre herceg közbenjárására az ifjuság erényei növekedjenek, a párkeresők lehetőségei gyarapodjanak és kapcsolataik gyümölcsözőkké váljanak!
2.Add Urunk, hogy Boldog Batthyány Strattmann László közbenjárására családjainkban erősödjön a Te békéd, tökéletesedjen a szeretet, gyarapodjon az áldás és örömmel fogadjuk a gyermekáldást!
3.Add Urunk, hogy Árpád-házi Szent László és Boldog IV. Habsburg Károly közbenjárására, Nemzetünk megújuljon a hitben, becsületben, erkölcsben és a testvéri szeretetben!
4.Add Urunk, hogy Viennai Szent János közbenjárására papjaink, szerzeteseink és lelkipásztorainkmegerősödjenek hivatásukban és szolgálatkészségükben. Hívj Urunk, új munkásokat aratásodba!
5.Kérünk Urunk, hogy Boldog Bogdánffy Szilárd közbenjárására tedd elviselhetővé minden embertársunk szenvedését, betegségeinkből gyógyíts meg minket, erősítsd meg hitünket, hogy tudjunk tanuságot tenni Rólad embertársaink előtt!

2010.10.06 a tizenhetedik ima alkalom a „Dankó Irma – papi édesanyák imacsoportjába”, Nemzetünk gyászünnepén, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk békés és építő magatartást minden magyar ember szívébe, hogy a történelem során soha meg ne ismétlődjenek Nemzetünk tragédiái!
2.Fogadd Urunk Gróf Batthyány Lajos és az aradi tizenhárom vértanú áldozatát és fordítsd ezen áldozatot Nemzetünk javára, felemelkedésére és megújulására!
3.Add Urunk, hogy Nemzetünk fiataljai megértsék és átérezzék azt a megtiszteltetést, hogy magyarnak születtek és társukat is magyar fiatalok közül keressék!
4.Add Urunk, hogy a keresztény családok felvállalják Nemzetünk megerősítését a tanuságtétel, a gyermekvállalás és gyermeknevelés példája által!
5.Nagyasszonyunk közbenjárására, erősítsd meg Urunk a papi és szerzetesi hivatásokat, hogy megújuljon Nemzetünk keresztény értékrendje!

2010.09.12 a tizenhatodik ima alkalom a „Dankó Irma – papi édesanyák imacsoportjába” 21:30 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Fogadd Urunk imánkat engesztelésül, saját büneinkért, hozzátartozóink, ismerőseink bűneiért, valamint a Világban elkövetett minden bűnért!
2.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél, s kik már egymásra találtak megbecsüljék társunkat!
3.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt, adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy Neked tetszően neveljük gyermekeinket!
4.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben, a szeretet gyakorlásában és a kölcsönös segítségnyújtásban!
5.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára, hogy a Legszentebb Áldozatot és Istentiszteletet Neked tetszően mutassák be!

2010.09.02 a tizenötödik ima alkalom a „Dankó Irma – papi édesanyák imacsoportjába” 22 órakor

A rózsafüzér titkok a örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Kérünk Urunk adj imádságos lelkületet papjainknak és szerzeteseinknek, mert ebből fakad a lelki tisztaság és az erényes szolgálat!
3.Engedd Urunk megértenük azt, hogy a hit cselekedetek nélkül, a cselekedet pedig szeretet nélkül semmit sem ér, sarkallj minket hitből és szeretetből fakadó cselekedetekre!
4.Add Urunk, hogy a Keresztény Egyházak az egy közös keresztény vallás megvalósulásán fáradozzanak itt a Földön, a Te akaratod szerint!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2010.08.07 a tizennegyedik ima alkalom a „Dankó Irma – papi édesanyák imacsoportjába” 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Kérünk Urunk álhatatosságot embertársaink szívébe, hogy a vasárnapi kereszténység útjáról térjenek rá a gyakorló kereszténység útjára!
3.Adj Urunk tiszta szívet, hogy ne rágalmazzuk embertársainkat és paptestvéreinket, hanem imával és tettekkel segítsünk elesettségükön, amennyire tőlünk telik!
4.Szabadítsd meg Urunk a szenvedélybetegségektől és a kísértésektől minden Neked szolgáló embertársunkat!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2010.07.19 a tizenharmadik közös ünnepi ima alkalom 22 órakor. Isten kegyelméből ma lett két éves az imaszolgálatunk!

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél! Hálát adunk, az Erdélyben működő Egyetemi Lelkészségek, Ifjusági Csoportok és Gyermek Táborok közösség formáló tevékenységéért!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt, újházas testvéreinknek pedig adj bölcsességet, türelmet és hosszú házas életet!
3.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Adj Urunk imacsoportunk minden tagjának lelki békét és erős hitet!
4.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára! Hálát adunk Orbán László atya mennyei közbenjárásáért!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2010.07.01 a tizenkettedik ima alkalom a „Dankó Irma – papi édesanyák imacsoportjába” 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Urunk kezedbe ajánljuk Márton Áron püspök és Mindszenty József bíboros boldoggá avatási pereinek előmenetelét!
3.Adj Urunk hitet a lelki növekedésünkhöz, türelmet embertársainkkal való kapcsolatainkban, szeretetet a körülöttünk élők iránt!
4.Szabadítsd meg Urunk megfáradt és beteg szolgáidat minden szenvedéstől, hogy a testi-lelki gyógyulás kegyelmében ők is részesüljenek!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2010.06.03 a tizenegyedik ima alkalom a „Dankó Irma – papi édesanyák imacsoportjába” 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Hálát adunk Urunk Márton Áron és Jakab Antal püspökeinkért, hogy a történelem viharaiban kitartottak hitben és erkölcsben Egyházunk és Nemzetünk értékei mellett!
3.Adj Urunk egészséget a szolgálatodban fáradozó papoknak és lelkipásztoroknak, hogy egyre jobban tudjanak szolgálni Neked!
4.Fogadd Urunk az égiek társaságába elhunyt Bálint Lajos érsek atyát és Léstyán Ferenc vikárius atyát!
5.Itt mindenki a saját szándékát viszi az Úr elé a közös imánkban!

2010.05.23 a tizedik ima alkalom a „Dankó Irma – papi édesanyák imacsoportjába” 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Hálát adunk, Urunk, a Csíksomlyói búcsún kapott kegyelmekért és lelki feltöltődésért!
2.Hálát adunk, Urunk, a családjainkban uralkodó békéért, családtagjaink egészségéért, a mindennnapi kenyerünkért és a családjainkba beleszülető életekért!
3.Hálát adunk, Urunk, kapcsolatainkért, és a találkozásainkban megtapasztalt jelenlétedért!
4.Hálát adunk, Urunk, nemzetünk jövőjéért és embertársaink irántunk gyakorolt szeretetéért!
5.Hálát adunk, Urunk, bűneink bocsánatáért, Szűz Anyánk és szentjeink közbenjárásáért!

2010.05.06 a kilencedik ima alkalom a „Dankó Irma – papi édesanyák imacsoportjába” 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Tartsd meg Uram bölcsességben és egészségben Szent Atyánkat, hogy Krisztusi lelkülettel végezze munkáját!
3.Add Urunk, hogy püspökeid és papjaid a Szentlélek segítő kegyelme által tudjanak megfelelni az igazságtalan rágalmakra!
4.Távolítsd el Urunk a gőg, az anyagiasság és erkölcstelenség kísértéseit papjaink és lelkipásztoraink életéből!
5.Itt mindenki a saját szándékát viszi az Úr elé a közös imánkban!

2010.04.06 a nyolcadik ima alkalom a „Dankó Irma – papi édesanyák imacsoportjába” 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél. Adj türelmet és egyetértést a jegyestársaknak!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt! Adj szeretetet és egyetértést a szülők és gyermekek között!
3.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Fordítsd cselekedeteinket Nemzetünk javára!
4.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára! A Szentlélek irányítsa Egyházunk vezetőit!
5.Adj nekünk Urunk a Te feltámadásodhoz méltó, önfeláldozó lelkületet a hétköznapokban is! Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2010.03.04 a hetedik ima alkalom a „Dankó Irma – papi édesanyák imacsoportjába” 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Adj Urunk, ráhangolódást a böjti időre, hogy megértsük a böjt lényegét és célját, lemondjunk gőgünkről, ne keressük mindig saját igazunkat!
3.Vezess rá minket Urunk, hogy a nagyböjti időben igaz bűnbánatban legyen részünk és szívből bocsájtsunk meg embertársainknak!
4.Fogadd Urunk engesztelő imánkat mindazokért a bűnökért, amelyeket az idők során papjaink és szerzeteseink követtek el!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2010.02.04 a hatodik ima alkalom a „Dankó Irma – papi édesanyák imacsoportjába” 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsoseges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Adj Urunk, bölcsességet papjainknak, hogy a felmerülő vitás kérdésekben jótanácsot tudjanak adni!
3.Add Urunk szerzeteseinknek a Szolgálat Lelkét, hogy ne ”csak” Téged szolgáljanak, hanem keressék embertársaik szolgálatát!
4.Adj Urunk egyházunk vezetőinek előrelató gondolkodást, hogy bölcsen gazdalkodjanak a rájuk bízott talentumokkal!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2010.01.28 az ötödik ima alkalom a „Dankó Irma – papi édesanyák imacsopoportjába Aquinói Szent Tamás ünnepén

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add nekünk Urunk bölcsességedet, hogy Aquinói Szent Tamás példájára tanuságot tegyünk a Te Országodról az emberek előtt!
2.Adj Urunk gyógyulást beteg testvéreinknek és paptestvéreinknek, hogy meggyógyulván Téged szolgáljanak minden munkájuk által!
3.Adj gyógyulást és lelki békét megfáradt és bajba jutott embertársainknak, a raboknak szabadulást, az utazókat pedig fogadd Gondviselésedbe!
4.Áldd meg Urunk Nemzetünket, papjainkat, tanárainkat, családjainkat és fiataljainkat, őrizz meg a bűntől és vezess a jó úton!
5.Vedd oltalmadba a tanulókat különösen a hátrányos helyzetüeket és fogyatékosokat, hogy emberhez méltó körülmények közt tanulhassanak!

2010.01.06 a negyedik ima alkalom a „Dankó Irma – papi édesanyák imacsoportjába” 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Add Urunk, hogy boldog emlékű Mindszenty József bíborost és boldog emlékű Márton Áron püspököt mielőbb szentjeid között tisztelhessük!
3.Adj áldást Urunk a Szeretet Város Közösség, a Katolikus Magyar Bibliatársulat és a Pasztorális Bizottság – Családpasztorációs munkájára!
4.Gyógyítsd meg Uram, a műtéten átesett valamint a balesetet szenvedett paptestvéreinket, hogy felépülvén tovább szolgáljanak a Te szőlődbe!
5.Itt mindenki a sajat szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2009.12.23 a harmadik ima alkalom a „Dankó Irma – papi édesanyák imacsoportjába” 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél. Adj türelmet és kitartást azoknak akik már megtalálták társukat!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt! Adj szeretetet és egyetértést a szülők és gyermekek között!
3.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
4.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
5.Adj Urunk a Te születésedhez méltó lelkületet nekünk az ünnepek alatt! Itt mindenki a sajat szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2009.12.04 a második ima alkalom a „Dankó Irma – papi édesanyák imacsoportjába” 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Add Urunk áldásodat minden, tiszteletedre épített és felszentelt templomra, add, hogy ezen templomok valóban az Imádság Házai legyenek!
3.Óvd meg Urunk szolgáidat minden politikai véleménynyílvánítástól, ahogy erre 1946-ban, nagy püspökünk Márton Áron figyelmeztetett!
4.Áld meg Urunk a szerzetesi és szerzetesnői hívatásokat, valamint a karitatív munkakörben dolgozó diakónusok és diakonisszák munkáját!
5.Itt mindenki a sajat szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2009.11.05 az első ima alkalom a „Dankó Irma – papi édesanyák imacsoportjába” 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk megujuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
2.Tisztísd meg Urunk minden buntől, a szentmise áldozatot vagy istentiszteletet bemutató testvéreinket!
3.Adj Urunk kitartást papjaidnak és lelkipásztoraidnak, hogy lelkiismeretesen végezzék munkájukat, mert az aratnivaló sok és a Te Országod közel van!
4.Szabadítsd meg Urunk szolgáidat minden szenvedélytől, hogy az Általad adott kegyelem, közvetítésük által jusson el a legutolsó hajlékba is!
5.Itt mindenki a sajat szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

forrás: www.kel.ro

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…