> A 2009. február 12. – 2013. február 28. közötti időszak nemzeti imaszándékai - Imaszolgálat Erdélyben
 

A 2009. február 12. – 2013. február 28. közötti időszak nemzeti imaszándékai

2013.02.14. a hatvankettedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Áldj meg Urunk minden magyar vezetőt és közembert egyaránt, hogy hittel, imával, becsületben végezzék munkájukat és erkölcsösen éljék mindennapi életüket!
2.Add Urunk áldásodat minden magyar családra, hogy a családon belüli és az iskolai nevelés által, jövőnk zálogai, a gyermekeink, tanulják meg tisztelni Nemzeti értékeinket, hagyományainkat!
3.Áld meg Urunk a lovagrendeket, kisközösségeinket, imacsoportjainkat és imaláncunk minden családjának minden tagját, különösen azokat, akik lelkiekben messze vannak Tőled!
4.Vállaljuk fel Mindszenty József hercegprímás hagyatékát, valamint Márton Áron püspökatya és Csiha Kálmán püspökatya példáját és buzdításait! Tartozzunk mi is a naponta imádkozó egymillió magyar közé!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2013.01.10. a hatvanegyedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Áld meg Urunk Nemzetünk Jövőjét, add hogy a jövőbe vetett Hitünk meg ne inogjon a Hit Évében.
2.Áld meg Urunk a magyar oktatást, hogy a nemzeti öntudat nevelését, a hagyományörzést és a vallásos nevelést is komolyan oktassák.
3.Áld meg Urunk az áldott álapotban levő magyar anyákat, hogy egészségben hozzák világra gyermekeiket jövőnk zálogát.
4.Áld meg Urunk a lovagrendek, tanitórendek és szerzetesrendek tagjait, hogy lelkiismeretesen végezzék válalt és fogadott munkájukat.
5.Saját szándékainkat vigyük közösen az Úr elé!

2012.12.13. a hatvanadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Megválasztott politikusaink honatyákká válásáért!
2.Papjaink, imacsoportunk és lovagtársaink lelki megújulásáért!
3.Gyermekáldásért a magyar családokba, különösen oda, ahova az első gyermeket imába kérik!
4.Márton Áron és Mindszenty József püspökeink szentté avatásáért!
5.Saját szándékainkra!

2012.11.08. az ötvenkilencedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Nemzetünk lelki és erkölcsi megujulásáért!
2.Vezetőink gerincességéért és kötelességtudatuk megerösödéséért!
3.Hagyományaink megtartásáért, a magyar családok imádságos megújulásáért!
4.Márton Áron, Mindszenty József és Csiha Kálmán hagyatékainak megvalósulásáért!
5.Egyéni imaszándékainkra!

2012.10.11. az ötvennyolcadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Áld meg Urunk Nemzetünk vezetőit, hogy döntéseik Nemzetünk javát szolgálják! Áldj meg Urunk minden magyar embert, hogy hittel, imával, becsületben és erkölcsösen éljék mindennapi életüket!
2.Add Urunk áldásodat minden magyar családra, hogy a családon belüli nevelés által, jövőnk zálogai, a gyermekek, helyes értékrendet sajátítsanak el, tanulják meg tisztelni Nemzeti értékeinket, hagyományainkat!
3.Áld meg Urunk az erdélyi magyar kisközösségeket, imacsoportokat, szerzetesrendeket és lovagrendeket, különösen a Szent Gellért és Szent Korona lovagrendet, hogy növekedjenek a Neked szentelt szolgálatban!
4.Vállaljuk fel Mindszenty József hercegprímás hagyatékát, valamint Márton Áron püspök példáját és buzdításait! Tartozzunk mi is, felekezettől függetlenül, a naponta imádkozó egymillió magyar közé!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.09.13. az ötvenhetedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk áldásodat Nemzetünk vezetőire, hogy döntéseik Nemzetünk javát szolgálják! Áldj meg Urunk minden magyar embert, hogy hittel, imával, becsületben és erkölcsösen éljék mindennapi életüket!
2.Add Urunk áldásodat minden magyar családra, hogy a családi béke és a családon belüli nevelés által, jövőnk zálogai, a gyermekeink, helyes értékrendet sajátítsanak el, tanulják meg tisztelni Nemzeti értékeinket, hagyományainkat!
3.Álld meg Urunk kisközösségeinket, imacsoportunk minden tagját, imaláncunk minden családjának minden tagját, különösen azokat, akik lelkiekben messze vannak Tőled!
4.Vállaljuk fel Mindszenty József hercegprímás hagyatékát és Márton Áron püspök atya példáját és buzdításait! Tartozzunk mi is a naponta imádkozó egymillió magyar közé!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.08.09. az ötvenhatodik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Nemzetünkért!
2.Családjainkért!
3.Közösségeinkért!
4.Kitartásunkért!
5.Szándékainkra!

2012.07.12. az ötvenötödik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Áld meg Urunk Nemzetünket, hogy gyarapodjon a Benned való hitben, Irántad tanusított szeretetben, lélekszámban, közösségi munkában, egymásra való odafigyelésben és egymás iránti szereteben!
2.Kérünk Urunk ne engedj minket a gőg, a kevélység, az önfejűség, a beképzeltség, az ítélkezés, a tudálékosság és a lenézés kísértéseibe, mert a Szüzanya által képviselt magyar küldetésünk lényege az összetartás és a másokért végzett szolgálat!
3.Add áldásodat Urunk a Lovagrendek és Szerzetesrendek munkájára! Áld meg Urunk az Erdélyi Szent Gellért Lovagrend Nagykáptalanját, hogy helyes és hosszútávon gyümölcsöző döntéseket hozzanak Isten nagyobb dicsőségére!
4.Márton Áron püspökatya közbenjárására adj Urunk testi-lelki egészséget minden magyar családba. Különösen kérjük Urunk áldásodat a kolzsvári Hajós, Tóth és Pávai, a székelyudvarhelyi Barabás, a csíkszeredai Nagy, Márton és Bölöni, a marosvásárhelyi Darabán, a csobotfalvi Szántó, a csíkszentdomokosi Boros és a csíkkozmási Sass családok kéréseire!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.06.15. az ötvennegyedik imaalkalom 18 órakor Csíkszentdomokoson és 22 órakor Kolozsváron

A rózsafüzér titkok az világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Kérünk Urunk, segíts bennünket legyőzni a Világ Győzelmes Királynője templomának építésében elénk gördülő akadályokat!
2.Fogadd el Urunk engesztelésként lovagrendünk zarándoklatát és távimacsoportunk imáit ennek a templomnak építésében eddig tapasztalható mulasztásainkért!
3.Áldd meg Urunk az Anna réthez zarándokolt híveidet, erősítsd meg őket hitükben, hogy feladataikat a Te dicsőségedre végezhessék és kinyilatkoztatott óhajodat teljesíthessék!
4.Köszönjük Urunk és hálásak vagyunk, hogy eddig is figyelemmel kísérted lépteinket és bátorítottál vállalt feladataink teljesítésében!
5.Itt mindenki a saját imaszándékát viszi a közös imánkban az Úr elé!

2012.05.10. az ötvenharmadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Álld meg Urunk Nemzetünket, hogy gyarapodjon a Benned való hitben, Irántad tanusított szeretetben, lélekszámban, közösségi munkában, egymásra való odafigyelésben és egymás iránti szereteben!
2.Kérünk Urunk ne engedj minket a gőg, a kevélység, az önfejűség, a beképzeltség, az ítélkezés, a tudálékosság és a lenézés kísértéseibe, mert a Szüzanya által képviselt magyar küldetésünk lényege az összetartás és a másokért tett szolgálat!
3.Add áldásodat Urunk a helyi önkormányzatok és a felsőbb vezetők munkájára. Add Urunk, hogy becsületes emberek kerüljenek vezető beosztásba és minden vezetőnk felelősséggel végezze szolgálatát!
4.Márton Áron püspökatya közbenjárására adj Urunk testi-lelki egészséget minden magyar családba. Add Urunk, hogy a mindennapi testi-lelki kenyér kikerüljön minden magyar család asztalára!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.04.12. az ötvenkettedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Áld meg Uram Nemetünket, hogy a szeretet kötelékei kössenek össze bennünket!
2.Add meg Urunk, a segítő kegyelmet, hogy hagyományainkat megéljük és jól felhasználva adjuk át a jövő nemzedéknek!
3.Áldj meg Uram  mindem magyar embert, adj kérünk munkabírást és sok türelmet azoknak, akik őszintén kérik Tőled ezt!
4.Ne feledkezz meg Urunk, az éhezőkről, a szűkölködőkről, betegekről, öregekről és szenvedőkről sem! Segíts nekik megérteni: szenvedésükkel segíthetnek másoknak, ugyanis Jézus a halált is vállalta értünk, hogy nekünk új életünk lehessen!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.03.08. az ötvenegyedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk áldásodat Nemzetünk minden családjára, kisközösségére és egyházközségére, hogy a Te Békéd és Szereteted nyilvánuljon meg bennük és általuk!
2.Erősítsd bennünk a tudatos gyermeknevelést, hogy Beléd vetett hitünket és reményünket, valamint nemzeti értékeinket tudatosítsuk gyermekeinkben!
3.Add áldásodat Urunk a helyi önkormányzatok és a felsőbb vezetők munkájára. Add Urunk, hogy becsületes emberek kerüljenek vezető beosztásba és minden vezetőnk felelősséggel végezze szolgálatát!
4.Márton Áron püspökatya közbenjárására adj Urunk testi-lelki egészséget családjainkba. Add Urunk, hogy a mindennapi testi-lelki kenyér kikerüljön minden család asztalára!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.02.09. az ötvenedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk áldásodat minden emberre, aki felvállaja a magyar küldetést: hite gyakorlásával, imával és tanuságtétellel, rendezett családi élettel, gyermekvállalás és gyermeknevelés által, valamint társadalmi kötelezettségei teljesítésével!
2.Áldd meg Urunk népünk vezetőit, hogy a rájuk bízott hatalom segítségével Nemzetünk érdekeit szolgálják és ezáltal újra megerősödjenek és felvirágozzanak Nemzetünk értékei!
3.Add áldásodat Urunk a szerzetesrendek és a lovagrendek mukájára, hogy a Te és a Magyarok Nagyasszonya szolgálatára tett fogadalmukat, híven teljesítsék a Te nagyobb dicsőségedre!
4.Add Urunk, hogy Mindszety József bíborost és Márton Áron püspököt  mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanításuk és példájuk Istennek tetsző cselekedetekre sarkalljanak bennünket!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.01.18. a negyvenkilencedik imaalkalom 22 órakor – Árpádházi Szent Margit ünnepén

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk áldásodat minden magyar emberre aki felvállaja a magyar küldetést imában, becsületben, erkölcsben, alázatban, a szeretet gyakorlásában és mások szolgálatában!
2.Ovj meg Urunk azoktól az erőktől amelyek a szellemi és az anyagi rabságba akarják taszítani Nemzetünk tagjait!
3.Add Urunk, hogy a Te békéd hassa át a magyar társadalmat és ébreszd rá a magyar embereket, hogy nemzeti gyökereinkhez visszanyulva juthatunk csak egy boldogabb jövőbe!
4.Árpádházi Szent Margit példáján felbuzdulva add Urunk, hogy megéljük családjainkban a tisztaság és a másokért való imádság erényeit!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.01.12. a negyvennyolcadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk áldásodat minden magyar emberre aki felvállaja a magyar küldetést imában, becsületben, erkölcsben, alázatban, a szeretet gyakorlásában és mások szolgálatában!
2.Aldj meg Urunk minden gyermeket váró magyar családot, hogy a gyermek által Te is megszülessél ezen családokba és békéddel töltsd el ezen családok tagjait!
3.Add Urunk, hogy Márton Áron és Mindszenty József püspököket mielőbb szentjeid között tisztelhessük, közbenjárásukért addig is buzgón esedezzünk!
4.Hálát adunk Urunk az elmult esztendőben megtett szolgálatainkért, különösen azokért, amelyek által a Magyarok Nagyasszonyát szolgáltuk!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.12.08. a negyvenhetedik imaalkalom 22 órakor – Szeplőtelen fogantatás főünnepén

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Adj erőt Urunk a kísértések legyőzésére!
2.Add Urunk áldásodat, hogy a Regnum Marianum templom mielőbb, a maga méltóságában, a Magyarok Nagyasszonyának felajálva, újjáépülhessen!
3.Add Urunk, hogy Márton Áron és Mindszenty József püspökatyáinkat mielőbb szentjeid között tisztelhessük, egyéni imáinkban pedig már most kérjük közbenjárásukat!
4.Add Urunk, hogy Nemzetünk vezetői Isten előtti felelősséggel végezzék a rájuk bízott munkát és mindenben Nemzetünk érdekeit szolgálják!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.11.10. a negyvenhatodik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Adj erőt Urunk a képmutatás elkerülésére!
2.Add Urunk a Te Békédet a Nemzetek közé, hogy a Világ egyes népei ne gondolkodjanak felsőbbrendüekként, hanem hagyják meg minden népnek az önrendelkezés jogát!
3.Add Urunk, hogy Márton Áron és Mindszenty József püspökatyáinkat mielőbb szentjeid között tisztelhessük, egyéni imáinkban pedig már most kérjük közbenjárásukat!
4.Add Urunk, hogy szünjön meg a Világban minden vallási nézeteltérés, a vallási különbözőség pedig még jobban rámutasson arra, hogy Te vagy az Egyetlen, Örök és Igaz Isten!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.10.13. a negyvenötödik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Adj erőt Urunk a képmutatás elkerülésére!
2.Emlékezzél meg Urunk Nemzetünk vértanuiról, különösen azokról, akik ártatlanul estek el egy szebb, erkölcsösebb és igazabb világ reményében!
3.Add Urunk, hogy Márton Áron és Mindszenty József püspökatyáinkat mielőbb szentjeid között tisztelhessük, egyéni imáinkban pedig már most érezzük közbenjárásukat!
4.Vezesd Urunk a lovagrendek és szerzetesrendek vezetőit és tagjait, hogy a Neked és a Magyarok Nagyasszonyának tett fogadalmukat betartsák!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.09.08. a negyvennegyedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!Add Urunk áldásodat minden keresztény ifjúra és minden jegyespárra!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt! Add Urunk áldásodat minden keresztény családra, hogy a mindennapi kenyerük meglegyen!
3.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára! Legyen kedves Előtted minden Neked bemutatott áldozat!
4.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Add áldásodat Urunk, Nemzetünk vezetőire és minden tagjára!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.08.14. a negyvenharmadik imaalkalom 22 órakor

Ma van a 973-ik évfordulója a Szent István-i felajánlásnak. Ma este ajánlotta fel Szent István király Országát és Koronáját a Magyarok Nagyasszonyának, ez a felajánlás az egyházi és világi előljárók jelenlétében történt az önkéntes szolgálatvállalás értelmében, aminek következtében a Szűzanya Királynőnk lett és azóta királynőnk is maradt.
Ma este 22 órátol Nemzetünk megmaradásáért imádkozzuk a Dicsőséges rózsafüzér 5. tizedét: „Aki téged Szent Szűz a Mennybe megkoronázott” titokkal. Tarts velünk legalább egy Miatyánkra.

2011.08.11. a negyvenkettedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Add Urunk áldásodat azokra a tevékenységekre és résztvevőire, amelyeken Szent Korona másolat van jelen és a Szent Korona iránti tisztelet nyílvánul meg!
3.Add Urunk, hogy az erdélyi keresztény újságok a Keresztény Szó, Vasárnap, Keresztalja és Krisztus Világa, a keresztény és nemzeti értékeink terjesztői legyenek!
4.Hálát adunk Urunk, hogy annyi viszontagságon keresztül is megmaradtunk keresztényeknek és magyaroknak a Kárpátmedencében! Add, hogy ezentúl is ehhez az örökségünkhöz méltóan viselkedjünk!
5.Bocsánatodért esedezünk Urunk, mindazon bűnökért, amelyeket Nemzetünk tagjai évszádokon keresztül Ellened és a Szűzanya ellen elkövettek!

2011.07.14. a negyvenegyedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Add Urunk áldásodat a Szent Korona Lovagrend munkájára. Tudatosítsd bennünk Urunk, hogy keresztény magyarokként, milyen kötelezettségeink vannak!
3.Add Urunk, hogy a keresztény újságok a Keresztény Szó, Vasárnap, Keresztalja és Krisztus Világa, a keresztény és nemzeti értékeink terjesztői legyenek!
4.Hálát adunk Urunk, hogy Scheffler János boldoggá avatása által megerősítetted hitükben az erdélyi, római katolikus embereket és Magyar Nemzetünknek egy újabb követendő példaképet adtál!
5.Add Urunk áldásodat a családos munkacsoport munkájára és a kézdivásárhelyi Kertész család csütörtök esténkénti imakezdeményezésére!

2011.06.10. a negyvenedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy a Csíksomlyói Búcsú a hit általi zarándoklat helye legyen, vezessen minket a bűnbocsánat és a Nemzeti kiengesztelődés lelkülete!
2.Add Urunk, hogy meg tudjuk őrizni Nemzeti hagyományainkat, nyelvünket, népművészetünket és adjuk át sikeresen a jövő nemzedéknek!
3.Hálát adunk, Urunk, a családjainkban uralkodó békéért, családtagjaink egészségéért, a mindennnapi testi-lelki kenyerünkért és a családjainkba beleszülető életekért!
4.Hálát adunk, Urunk,nemzetünk jövőjéért, kapcsolatainkért, találkozásainkban megtapasztalt jelenlétedért, embertársaink irántunk gyakorolt szeretetéért!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.05.12. a harminckilencedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Tudatosítsd bennünk Urunk, hogy Népünk gyermekeiként és Nemzetünk tagjaiként milyen kötelezettségeink vannak!
3.Add Urunk áldásodat a közelgő Csiksomlyói Búcsú résztvevőire! Szólitsd meg ebből az alkalomból az odalátogató turistákat is!
4.Hálát adunk Urunk, hogy megadtad és megtartod Nemzeti értékeinket, melyeken keresztül kiteljesül a lelki békénk!
5.Add Urunk áldásodat a Szent Gellért, Szent István és Szent Korona Lovagrendek, valamint a szerzetesrendek munkájára!

2011.04.14. a harmincnyolcadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Add Urunk, hogy megértsük, a Te szenvedésed átelmélkedése által, szenvedéseink értelmét és adj erőt, hogy elviselhessük szenvedéseinket!
3.Add meg Urunk, hogy Keresztudadon járva felismerjük azokat az állandó bűneinket, amelyekkel ránehezedünk a Keresztedre és add bűneinkből való szabadulásunkat!
4.Adj Urunk bátorságot arra, hogy tanuságot tegyünk a Világnak Rólad, szavaink, életpéldánk és cselekedeteink által!
5.Erősítsd meg bennünk Urunk azt a tudatot, hogy: „magyarnak lenni, igen nehéz, de nem lehetetlen”! Add, hogy Nemzetünk oltárára is vigyünk munkánk gyümölcseiből!

2011.03.11. a harminchetedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Add Urunk megértenünk, megszeretnünk és megélnünk azt, hogy magyarnak születtünk, élen járjunk az engesztelésben és az imadságban!
3.Áldd meg Urunk a Szent Gellért és Szent Korona lovagrendek tagjainak munkáját és küldetését, add, hogy a Te ortszágod eljövetelén fáradozhassanak!
4.Adj Urunk bölcsességet, hogy egyensúlyban legyen életünkben az állapotbeli kötelességeinkre, anyagi fáradozásainkra és a Te szolgálatodra fordított időnk!
5.Erősítsd meg Urunk szerzetesrendjeink és lovagrendjeink ujjoncait, hogy avatásuk után lelkileg szorosabb kapcsolatba kerüljenek Veled!

2011.02.10. a harminchatodik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Adj Urunk bölcsességet Nemzetünk vezetőinek, hogy a Szent István által Szűzanyánknak tett felajánlás vezérelje őket a törvényhozásban és a törvények betartásában!
3.Adj Urunk munkabírást és szolgálatkészséget a Szent Gellért és Szent Korona lovagrendeknek, hogy egyre jobban végezhessék munkájukat küldetésük szerint!
4.Adj Urunk bölcsességet, hogy józan egyensúlyban legyen életünkben az állapotbeli kötelességeinkre, anyagi fáradozásainkra és a Te szolgálatodra fordított időnk!
5.Hálát adunk Urunk, hogy minden nehézség ellenére is, megélhetjük magyar küldetésünket a KÁRPÁT-MEDENCÉBEN! Ebben adj nekünk kitartást és erőt!

2011.01.14. a harmincötödik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Adj Urunk józan gondolkodást, hogy felismerjük a médiából származó tévinformációkat, féligazságokat és félrevezetéseket, adj bölcsességet, hogy elkerüljük mindezek hatásait!
3.Adj Urunk munkabírást és szolgálatkészséget a Szent Gellért és Szent Korona lovagrendeknek, hogy egyre jobban végezhessék munkájukat küldetésük szerint!
4.Adj Urunk kitartást a Márton Áron imaszolgálat szervezéséhez, hogy ezzel is hozzájáruljunk Áron püspökatya boldoggá avatásának előmeneteléhez!
5.Hálát adunk neked Urunk, hogy erőnkhöz mérten kapjuk keresztjeinket, s így elbírjuk azokat ebben a nehéz gazdasági helyzetben és könnyelmű társadalmi értékrendben is!

2010.12.23. a harmincnegyedik imaalkalom 22 órakor, közös imaesten Karácsony előestéjén

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk erőt a gyermeket váró anyáknak, hogy a Szüzanya örömével fogadják gyermeküket és az Úr áldásával neveljék őket!
2.Add meg Urunk, hogy papjaink és lelkipásztoraink adventi és Karácsonyi munkája legyen gyümölcsöző az igehirdetések és karácsonyi pásztorjátékok által!
3.Adj Urunk egészséget minden áldott álapotban levő anyának, hogy a szívük alatt hordott magzatok meglássák a Te alkotásod, a teremtett Világot!
4.Gyógyíts meg Urunk minden beteget, aki benned bízva várja gyógyulását, add vissza lelki egyensúlyukat, hogy így testük is elindulhasson a gyógyulás útján!
5.Hálát adunk Urunk mindazokért a gondolatokért és cselekedetekért, amelyek az advent folyamán minket megérintettek!

2010.12.10. a harmincharmadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Adj Urunk rendet az életvitelünkbe, hogy felismerjük feledataink fontossági sorrendjét és tanuljunk meg az időnkkel jól gazdálkodni!
3.Adj Urunk csendet a szívünkbe, hogy az adventi időszakban megtaláljuk a Hozzád vezető Utat!
4.Adj Urunk erőt a mindennapjainkba, hogy a ránk bízott feladatokat becsülettel elvégezhessük!
5.Hálát adunk neked Urunk, hogy minden nehézségünk és bűneink ellenére velünk maradtál. Add, hogy mi is kitartsunk az embertársaink iránti szeretetben!

2010.11.11. a harminckettedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Add Urunk hogy a Háló mozgalom, a Családos közösségek és az imacsoportok, imaalkalmaik és rendezvényeik által teljesítsék hívatásukat!
3.Kérünk Urunk adj munkabírást és szolgálatkészséget a Szent Gellért és Szent Korona lovagrendeknek, hogy egyre jobban végezhessék munkájukat küldetésük szerint!
4.Kérünk Urunk ajd erőt a Márton Áron imaszolgálat megszervezéséhez, hogy ezzel is hozzájáruljunk Áron püspok boldoggáavatáasának előmeneteléhez!
5.Hálát adunk neked Urunk, hogy megérhettük Bogdánffy Szilárd püspök boldoggá avatásást, azt az eseményt amely bizonyítja áldozatának örökérvényüségét!

2010.11.06. a harmincegyedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzértitkok a Világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az 
alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy Szent Imre herceg közbenjárására az ifjuság erényei növekedjenek, a párkeresők lehetőségei gyarapodjanak és kapcsolataik gyümölcsözőkké váljanak!
2.Add Urunk, hogy Boldog Batthyány Strattmann László közbenjárására családjainkban erősödjön a Te békéd, tökéletesedjen a szeretet, gyarapodjon az áldás és örömmel fogadjuk a gyermekáldást!
3.Add Urunk, hogy Árpád-házi Szent László és Boldog IV. Habsburg Károly közbenjárására, Nemzetünk megújuljon a hitben, becsületben, erkölcsben és a testvéri szeretetben!
4.Add Urunk, hogy Viennai Szent János közbenjárására papjaink, szerzeteseink és lelkipásztoraink megerősödjenek hivatásukban és szolgálatkészségükben. Hívj Urunk, új munkásokat aratásodba!
5.Kérünk Urunk, hogy Boldog Bogdánffy Szilárd közbenjárására tedd elviselhetővé minden embertársunk szenvedését, betegségeinkből gyógyíts meg minket, erősítsd meg hitünket, hogy tudjunk tanuságot tenni Rólad embertársaink előtt!

2010.10.21. a harmincadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Adj Urunk szeretetet minden magyar családnak, hogy egymás életének megörvendeztetői lehessünk!
3.Add Urunk, hogy az ármánykodás és irígység helyét átvegye a segítőkész, egymás iránti szolgálat minden magyar közösségben!
4.Adj Urunk békét a nemzetek között, add, hogy a népek vezetői, a szegénység, az otthontalanság és elnyomás megszüntetésén munkálkodjanak!
5.Add Urunk, hogy minden magyar ember ráébredjen küldetésére és annak tudatában élje életét, amint azt a mai nap szentje, Boldog IV. Habsburg Károly is tette!

2010.10.14. a huszonkilencedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Add Urunk, hogy Magyar Nemzetünk mentes legyen nemzeti hivalkodástól és a fellengzős szólamoktól, amelyek a belső, lelki ürességet hivatottak eltakarni!
3.Rendezd Urunk Bogdánffy Szilárd nagyváradi püspökünk boldoggá avatási szertartását a Te akaratod szerint, hárits el, vagy adj megoldást minden szervezési nehézségre!
4.Adj Urunk békét családjainkba, hogy megállapíthassuk a helyes keresztény értékrendet és annak alapján éljük életünket!
5.Add Urunk, hogy az Életfa Családsegítő Egyesület valamint a Szent Gellért és Szent Korona Lovagrendek tagjai gyarapodjanak az erényekben és a szolgálatkészségben!

2010.10.06. a huszonnyolcadik imaalkalom, Nemzetünk gyászünnepén, 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk békés és építő magatartást minden magyar ember szívébe, hogy a történelem során soha meg ne ismétlődjenek Nemzetünk tragédiái!
2.Fogadd Urunk Gróf Batthyány Lajos és az aradi tizenhárom vértanú áldozatát és fordítsd ezen áldozatot Nemzetünk javára, felemelkedésére és megújulására!
3.Add Urunk, hogy Nemzetünk fiataljai megértsék és átérezzék azt a megtiszteltetést, hogy magyarnak születtek és társukat is magyar fiatalok közül keressék!
4.Add Urunk, hogy a keresztény családok felvállalják Nemzetünk megerősítését a tanuságtétel, a gyermekvállalás és gyermeknevelés példája által!
5.Nagyasszonyunk közbenjárására, erősítsd meg Urunk a papi és szerzetesi hivatásokat, hogy megújuljon Nemzetünk keresztény értékrendje!

2010.09.12 a huszonhetedik imaalkalom 21:30 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Fogadd Urunk imánkat engesztelésül, saját büneinkért, hozzátartozóink, ismerőseink bűneiért, valamint a Világban elkövetett minden bűnért!
2.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél, s kik már egymásra találtak megbecsüljék társunkat!
3.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt, adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy Neked tetszően neveljük gyermekeinket!
4.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben, a szeretet gyakorlásában és a kölcsönös segítségnyújtásban!
5.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára, hogy a Legszentebb Áldozatot és Istentiszteletet Neked tetszően mutassák be!

2010.09.09 a huszonhatodik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Add Urunk, hogy ne a szószátyárkodás területén legyünk eredményesek, hanem tetteinkkel igazoljuk, hogy szeretünk Téged és valljuk ezt meg embertársaink előtt is!
3.Hálát adunk Urunk, hogy Bogdánffy Szilárd nagyváradi püspökünk boldoggá avatási szertartására sor kerülhet az idei esztendőben!
4.Add Urunk, hogy Márton Áron gyulafehérvári és Scheffler János szatmári püspökeinket mielöbb szentjeid között tisztelhessük!
5.Add Urunk, hogy elhagyjuk farizeusi magatartásunkat, őszinte bűnbánattal és bizalommal forduljunk hozzád!

2010.08.12 a huszonötödik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Add Urunk, hogy Nemzetünk tagjai ne vándorolják be a fél Világot egy jobb megélhetés reményében, hanem dolgozzanak itthon Szülőföldünk felvirágoztatásán!
3.Hálát adunk Urunk, hogy Álmos és Árpád vezéreink a Kárpátmedencébe hozták Népünket, Szent István és Szent László pedig megerősítettek minket keresztény hitünkben!
4.Áldd meg Urunk Nemzetünk ifjuságát, hogy felnötté válván, rájuk biztos alapokra helyeződjön Nemzetünk jövője!
5.Add Urunk, hogy Nemzetünk vezetői egymást munkatársaknak és nem ellenfeleknek tekintsék, áldd meg őket a helyes Vezetői Felelősséggel!

2010.07.19 a huszonnegyedik közös ünnepi ima alkalom 22 órakor. Isten kegyelméből ma lett két éves az imaszolgálatunk!

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél! Hálát adunk, az Erdélyben működő Egyetemi Lelkészségek, Ifjusági Csoportok és Gyermek Táborok közösség formáló tevékenységéért!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt, újházas testvéreinknek pedig adj bölcsességet, türelmet és hosszú házas életet!
3.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Adj Urunk imacsoportunk minden tagjának lelki békét és erős hitet!
4.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára! Hálát adunk Orbán László atya mennyei közbenjárásáért!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2010.07.09 a huszonharmadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Add Urunk, hogy Szent László király példájára erősödjünk meg lélekben, cselekedeteinkben pedig a Te akaratodat szolgáljuk!
3.Hálát adunk Urunk, hogy vannak és sokasodnak Erdélyben az olyan magyar családok, amelyekben tudatosan vállalják a harmadik-negyedik gyermeket!
4.Az Úr áldja meg Nemzetünk vezetőit, hogy munkálkodásuk által a keresztény értékek erősödjenek meg a társadalomban is!
5.Add Urunk, hogy a közvetlen környezetünk jó irányban történő megváltoztatásán fáradozzunk becsületes munkánk és hozzáállásunk által!

2010.06.10 a huszonkettedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Add Urunk, hogy politikai vezetőink Népünk jólétéért fáradozzanak és a jövő építésével töltsék el a Nemzet által rájuk ruházott időt!
3.Hálát adunk Urunk, hogy vannak keresztény értékeket szem előtt tartó Nemzeti kezdeményezések és megvalósítások!
4.Az Úr áldja meg Nemzetünket és mutassa meg nekünk azt a magatartást, amellyel az Úr elé álljunk és esedezzünk a magyar gőg, beképzeltség, Istentelenség, gyülölködés, anyagi versengés és vetélkedés bocsánatáért!
5.Add Urunk, hogy egyre jobban felszínre kerüljenek az egyetemes keresztény és a magyar üdvösségtörténet ősi összefonódásai és egybehangolódásai!

2010.05.23 a huszonegyedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Hálát adunk, Urunk, a Csíksomlyói búcsún kapott kegyelmekért és lelki feltöltődésért!
2.Hálát adunk, Urunk, a családjainkban uralkodó békéért, családtagjaink egészségéért, a mindennnapi kenyerünkért és a családjainkba beleszülető életekért!
3.Hálát adunk, Urunk, kapcsolatainkért, és a találkozásainkban megtapasztalt jelenlétedért!
4.Hálát adunk, Urunk, nemzetünk jövőjéért és embertársaink irántunk gyakorolt szeretetéért!
5.Hálát adunk, Urunk, bűneink bocsánatáért, Szűz Anyánk és szentjeink közbenjárásáért!

2010.05.15 a huszadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Add Urunk, hogy a Csíksomlyói Búcsú a hit általi zarándoklat helye legyen, vezessen minket a bűnbocsánat és a Nemzeti kiengesztelődés lelkülete!
3.Hálát adunk Urunk, hogy mindennapi munkánk után, családjaink asztalára, megadod a mindennapi igét és a mindennapi kenyeret!
4.Add Urunk, hogy meg tudjuk őrizni Nemzeti hagyományainkat, nyelvünket, népművészetünket és adjuk át sikeresen a jövő nemzedéknek!
5.Add Urunk, hogy Pongrácz Szent István, Salkaházi Sára és Boldog Apor Vilmos lelkületével tudjuk megőrizni hitünket és tegyük jócselekedeteinket!

2010.04.09 a tizenkilencedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Add Urunk, hogy minden magyar testvérünk ismerje meg és becsülje meg az igaz magyar történelmet és Szűzanyánk történelmi szerepét!
3.Hálát adunk Urunk mindazon cselekedetekért, amelyeket gróf Széchenyi István és II. Rákóczi Ferencz a Nemzetünk érdekében tettek!
4.Add Urunk, hogy a taplóczai, mezőbándi, kolozsvári és kisbácsi közösségek kitartsanak havonta a Szűzanya engesztelésben és virrasztásban!
5.Add Urunk, hogy a vallási hovatartozás ne szabjon gátat Nemzetünk tagjai között, tegyünk tanuságot Krisztusról az emberek előtt!

2010.04.06 a tizennyolcadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél. Adj türelmet és egyetértést a jegyestársaknak!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt! Adj szeretetet és egyetértést a szülők és gyermekek között!
3.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Fordítsd cselekedeteinket Nemzetünk javára!
4.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára! A Szentlélek irányítsa Egyházunk vezetőit!
5.Adj nekünk Urunk a Te feltámadásodhoz méltó, önfeláldozó lelkületet a hétköznapokban is! Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2010.03.11 a tizenhetedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Add Urunk, hogy tudjuk megmutatni és merjük megvallani nemzeti értékeinket más nemzetiségü testvéreink előtt is!
3.Hálát adunk Urunk, hogy egyre több nagycsaláddal ajándékozod meg Nemzetünket, kiknek példája kihat az egész magyarság gondolkodására!
4.Add Urunk, hogy a Szent Korona és Szent Gellért lovagrendek Jézus és a Szűzanya szolgálatában megállják helyüket!
5.Add Urunk, hogy a vallási hovatartozás ne szabjon gátat Nemzetünk tagjai között a békés együtt cselekvés érdekében, fogadjuk el és értékeljük vallási sokszínüségünket!

2010.02.11 a tizenhatodik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a fajdalmas rózsafüzér titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Add Urunk, hogy a Kárpát-medencében erősödjön a gondviselésedbe vetett hit és a Mária tisztelet!
3.Hálát adunk Urunk, hogy megadtad Nemzetünknek ezen a hosszú és viszontagságos úton a hitet. Add, hogy tartsunk ki melletted továbbra is!
4.Add Urunk, hogy az államférfiak tegyenek meg minden tőlük telhetőt a közügyekért és ne egymás bemocskolásával töltsék el a rájuk bízott értékes időt!
5.Add Urunk, hogy a társadalomban mindenki keresse és találja meg a helyét, becsületes munkát vegezzen és a jócselekedetekről se feledkezzen el!

2010.01.28 a tizenötödik imaalkalom 22 órakor, minden imacsoport közös imája Aquinói Szent Tamás ünnepén

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add nekünk Urunk bölcsességedet, hogy Aquinói Szent Tamás példájára tanuságot tegyünk a Te Országodról az emberek előtt!
2.Adj Urunk gyógyulást beteg testvéreinknek és paptestvéreinknek, hogy meggyógyulván Téged szolgáljanak minden munkájuk által!
3.Adj gyógyulást és lelki békét megfáradt és bajba jutott embertársainknak, a raboknak szabadulást, az utazókat pedig fogadd Gondviselésedbe!
4.Áldd meg Urunk Nemzetünket, papjainkat, tanárainkat, családjainkat és fiataljainkat, őrizz meg a bűntől és vezess a jó úton!
5.Vedd oltalmadba a tanulókat különösen a hátrányos helyzetüeket és fogyatékosokat, hogy emberhez méltó körülmények közt tanulhassanak!

2010.01.14 a tizennegyedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzérének titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Kérjük Urunk áldásodat minden ez évben született és születendő magyar gyermekre, különösen imacsoportunk tagjainak gyermekeire!
3.Adj Urunk, hitbeli megújulást minden közömbös magyar testvérünknek, add hogy a Te eszközeid lehessünk ha ilyen emberrel találkozunk!
4.Bocsánatodat kérjük Urunk, minden eddig eldobott magyar életért, térítsd el az elkövetkezendőkben a hasonló gondolatokat!
5.Áldást kérünk Urunk minden magyar özvegyre és árvára, segítsd őket, hogy családi szeretetre leljenek még ebben a rohanó világban is!

2009.12.23 a tizenharmadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél. Adj türelmet és kitartást azoknak akik már megtalálták társukat!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt! Adj szeretetet és egyetértést a szülők és gyermekek között!
3.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
4.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
5.Adj Urunk a Te születésedhez méltó lelkületet nekünk az ünnepek alatt! Itt mindenki a sajat szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2009.12.10 a tizenkettedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Kérjük Urunk áldásodat, hogy családjaink a gyermekvállalásban ne csak egyéni, hanem nemzeti felelősséggel cselekedjenek!
3.Adj Urunk békét a nemzetek között, add, hogy a nemzetiségen alapuló gondolkodás ne kizárja, hanem felkarolja a többi nemzetet!
4.Add Urunk, hogy családjaink alapitásakor megmaradjunk nemzetiségünk keretei között, mert a vegyes családokban elvesznek a nemzeti értékek!
5.Hálát adunk Urunk Szent Erzsébet és Szent László lelkületéért, add hogy követni tudjuk őket jócselekedetekben és lovagiasságban!

2009.11.12 a tizenegyedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Kérünk Urunk, hogy ne papjaink és lelkészeink cselekedetei, hanem az általuk hirdetett tanítás legyen irányítónk a keresztény életvitelünkben!
3.Adj Urunk kisközösségeinkbe szeretetet, békét, egymásrafigyelést, hogy a szeretet törvényét ne csak tudomásul vegyük, hanem azt meg is éljük!
4.Add Urunk, hogy boldog emlékű Mindszenty József bíborost és boldog emlékű Márton Áron püspököt mielőbb szentjeid között tisztelhessük!
5.Hálát adunk Urunk neked Meszlényi Zoltán vértanú püspök, boldoggá avatásáért és add, hogy életpéldája erősítsen hitünkben!

2009.10.09 a tizedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Kérünk Urunk adj megnyugvást, elfogadást és felkarolást a hívek részéről az új plébánosok, lelkészek és segédlekészek iránt!
3.Erősítsd Urunk kisközösségeinket és azoknak tevékenységeit, mert ők alkotják a keresztény szeretetben való megmaradásunk zálogát!
4.Adj Urunk erőt a Milleniumi ünnepségek gondolatai által, hogy összetartsunk hitben és nemzetiségben a következő ezer esztendőben is!
5.Hálát adunk Urunk neked minden jótéteményedért, amit Nemzetünknek ajándékoztál és bocsánatot kerünk minden nemzeti és személyes bününkért!

2009.09.10 a kilencedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Hálát adunk Urunk Nemzetünk papjaiért és főpapjaiért, hogy megtartottak a Krisztusi tanításban és utat mutattak a keresztény erkölcsben!
3.Add Urunk, hogy kisközösségeinkben ne a megélt sérelmeink vezéreljék cselekedeteinket, hanem az egymás iránti szeretet!
4.Add Urunk, hogy az erdélyi Taplóca egyházközsége kitartson a Mi Urunk Jézus Krisztus és Szűz Anya Mária engesztelésében!
5.Add Urunk, hogy erősödjön bennünk a Mária tisztelet Boldogasszony Anyánk – Nemzetünk Királynéja iránt és az Ő oltalmára bízzuk mindennapjainkat!

2009.08.13 a nyolcadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Add Urunk, hogy fedezzük fel és éljük meg újra a Szent István Intelmeiben leírt bölcsességeket és igazságokat!
3.Add Urunk, hogy ne a történelem viharaiban megélt sérelmeink vezéreljék cselekedeteinket, hanem az örök keresztény értékek!
4.Add Urunk, hogy a kárpátaljai Tiszakeresztúr egyházközsége megerősödjön és templomuk felépüljön!
5.Add Urunk, hogy erősödjön bennünk a Mária tisztelet Boldogasszony Anyánk – Nemzetünk Királynéja iránt és az Ő oltalmára bízzuk mindennapjainkat!

2009.07.09 a hetedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Hálát adunk Urunk Hunyadi János kormányzó és Lépes György erdélyi püspök Hazánkért és keresztény értékeinkért való helytállásáért!
3.Adj bölcsességet Urunk Nemzetünk vezetőinek, hogy ne a viszálykodásban, hanem a Nemzeti értékeink megőrzésében jeleskedjenek!
4.Urunk könyörülj Nemzetünkön az utóbbi száz év abortuszai és árvaházba adott gyermekei miatt!
5.Vezesd Urunk a Szent Gellért és Szent Korona Lovagrendek újoncait a lovaggá vállás útján!

2009.06.11 a hatodik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a fajdalmas rózsafüzér titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Hálát adunk Urunk neked IV. Béla királyért, hogy a tatárjárás utáni nehéz időkben megtalálta a Nemzet újjáépítésének lehetőségét!
3.Köszönjük Urunk azt a bölcsességet, amellyel egyháziakat és világiakat a szolgálatodra hívsz.
4.Áldd meg Urunk azokat, akik különös tisztelettel vannak Édesanyánk a Boldogságos Szűz Mária iránt és imádkozzák a Rózsafüzért.
5.Adj Urunk békét a nemzetek között, hogy tudjuk elfogadni és megbecsülni más népek nemzeti értékeit.

2009.05.29 az ötödik imaalkalom 22 órakor a Csíksomlyói Búcsú előestéjén.

A rózsafüzér titkok a vilagosság rózsafüzér ötödik titka és a dicsőseges rózsafüzér titkai.
A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Hálát adunk Urunk, hogy Szent István Király a Szent Koronát felajánlotta a Boldogságos Szűz Máriának, Égi Édesanyánknak!
3.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
4.Adj Urunk jövőképet, komoly elhatározást és kitartást fiataljaink szívébe, hogy ne torpanjanak meg életük minden kis akadályánál!
5.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
6.Adj Urunk erőt a gyermeket váró és nevelő szülőknek, hogy családjukat a Jó Pásztor példájához hűen őrizzék és vezessék!

2009.05.14 a negyedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzérének titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Hálát adunk Urunk Szent István és Szent László királyainkért, hogy a kerszténység kötelékébe vezették Népünket!
3.Hálát adunk Urunk Szent Erzsébetért és Szent Margitért, mert megtanítottak minket az igaz önfeláldozásra!
4.Engedd Urunk, hogy imádságunkat és munkánkat Neked ajánljuk fel és Benned legyen hitünk és reményünk!
5.Add Urunk, hogy gyermekeink nevelésében jó példával járjunk elöl és ők elfogadják az elfogulatlan szülői tanácsot!

2009.04.09 a harmadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai.A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Hálát adunk Urunk neked Álmos és Árpád fejedelmekért, hogy a Kárpátmedence oltamába vezették Népünket!
3.Hálát adunk Urunk neked Szent Gellért püspökért, hogy Népünket tanította és támogatta a kereszténység felvételében!
4.Adj Urunk Nemzetünknek bőséges gyermekáldást, némítsd el a csüggedés és kilátástalanság hangadóit, mert elég nekünk a Benned való hit és remény!
5.Óvd meg Urunk Nemzetünk vezetőit az árulás, pártoskodás, ármánykodás és kicsinyeskedés bűneitől!

2009.03.12 a második imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér harmadik, negyedik és ötödik tizedeinek titkai.A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Hálát adunk Urunk neked Szent István királyért és Géza fejedelemért, hogy felismerték az idők jeleit és így kereszténnyé vált és megmaradt Nemzetünk!
3.Fogadd Urunk engesztelésünket minden olyan királyunkért és cselekedeteikért, akik nem Neked tetsző életet éltek, és nem szolgálták méltóképpen Nemzetünket!

2009.02.12 az első imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér első, második és harmadik tizedeinek titkai.A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Fogadd Urunk földi Anyaszentegyházad által is Szentjeid Társaságába Márton Áron püspökünket!
3.Adj Urunk Nemzetünknek Szent Istvánhoz és Szent Lászlóhoz hasonló lelkületű vezetőket!

forrás: www.kel.ro

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…