> A 2008. július 19. – 2013. február 28. közötti időszak ifjúsági imaszándékai - Imaszolgálat Erdélyben
 

A 2008. július 19. – 2013. február 28. közötti időszak ifjúsági imaszándékai

2013.02.28. a kilencvenharmadik imaalkalom, 22 órától

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai.  A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtaláják akit nekik rendeltél!
2.Add Urunk, hogy fiataljaink kapocsolataikban megtartsák a tisztaság és az erkölcsösség szabályait!
3.Adj békét minden családba, hogy a generáció különbségek elcsituljanak és a fiatalok megbecsüljék szüleiket és azok tanácsait!
4.Boldog II.János Pál pápa közbenjárására add Urunk, hogy a péteri székbe a Te akaratod szerinti, meltó utód kerüljön!
5.Itt mindenki saját imaszándékát viszi az Úr elé a közös imában!

2013.01.24. a kilencvenkettedik imaalkalom, 22 órától

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai.  A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják akit nekik rendeltél!
2.Add Urunk, hogy ne féljünk megvallani Téged az emberek előtt, kerüljük el a bűnt és a bűnre csábítás alkalmait!
3.Add Urunk, hogy fiataljaink ne az együttélésre, hanem a házasság szentségének megvalósítására és megélésére törekedjenek!
4.Add Urunk, hogy műtét előtt álló, bajba jutott, függőségben szenvedő vagy beteg testvéreink meggyógyuljanak!
5.Ma esti, saját szándékainkra!

2012.12.27. a kilencvenegyedik imaalkalom, 22 órától

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai.  A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják akit nekik rendeltél.
2.Hogy egyházi házasságuk rendezését váró testvéreink házassági kérvényei megoldásra találjanak.
3.Hogy rendezetlen viszonyban élő fiataljainkban ébredjen fel a szándék, viszonyuk Isten előtti és társadalmi rendezésére.
4.Hogy fogyatékkal élő fiataljainkat elfogadják embertársaik!
5.Saját szándékainkat vigyük közösen az Úr elé!

2012.11.22. a kilencvenedik jubileumi imaalkalom, 22 órától Szent Cecília ünnepén

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai.  A szándékok erre az alkalomra a következők
1.Áldd meg Urunk fiatal testvéreinket, vezesd őket az ifjusági csoportok, az egyetemi lelkészségek, a hittan órák, a cserkészet és más ifjusági tevékenységek által közelebb a mi Mennyei Atyánkhoz!
2.Add Urunk áldásodat munkavállaó fiatal testvéreinkre, hogy munkájuk által megbecsült kenyérkeresői legyenek a keresztény társadalomnak!
3.Adj Urunk bátorságot, kitartást és küzdőkészséget fiatal testvéreinknek, hogy emberebb emberekké és magyarabb magyarokká faragja őket a sors!
4.Hálát adunk Urunk, hogy immár kilencvenedik alkalommal gyülhettünk össze az Orbán László imacsoportba esti imaórára!
5.Itt mindenki vigye a saját szándékát az Úr elé a közös imánkban!
 
2012.10.26. a nyolcvankilencedik imaalkalom, 22 órától

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai.  A szándékok erre az alkalomra a következők
1.Adj Urunk kapcsolatteremtési készséget egyedülálló testvéreinknek!
2.Adj Urunk áldást meglévő kapcsolatainkra!
3.Adj Urunk megértést és szeretetet szívünkbe szüleink iránt!
4.Adj Urunk örök nyugodalmat az 56-os forradalom hősi halottjainak, különösen a fiataloknak!
5.Itt mindenki vigye a saját szándékát az Úr elé a közös imánkban!

2012.09.29. a nyolcvannyolcadik imaalkalom, 22 órától

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai.  A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Köszönjük szüleinket, gyermekeinket és lelki gyermekeinket!
2.Köszönjük barátainkat és jóismerőseinket!
3.Köszönjük multunkat és jelenünket!
4.Áldást kérünk jövőnkre és terveinkre!
5.Áldást kérünk szándékainkra melyekért most közösen imádkozunk!

2012.08.23. a nyolcvanhetedik imaalkalom, 22 órától

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai.  A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Márton Áron püspök atya és Orbán Laci atya hathatós közbenjárásáért!
2.Az ifjuság józan életéért, az eltévelyedettek megtéréséért!
3.Istennek tetsző párkapcsolatokért!
4.Függőségeinkből és rossz szokásainkból való szabadulasunkért!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.07.31. a nyolcvanhatodik imaalkalom, 22 órától

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai.  A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél! Kérünk Urunk áldj meg minden jegyespárt és adj mielőbbi megoldást a szentségi házasságkötést váró testvéreinknek!
2.Add Uram, hogy a testvéri szeretetet önzetlenül éljük meg a nyári szünidő alatt ott is, ahol nem ismernek; gyakoroljuk az idegenekkel és szükségben levőkkel is!
3.Add Uram, hogy a pihenés ne feledtesse el tanításodat, hanem friss és új lelkületet kölcsönözzön ennek mélyítése által!
4.Add Uram, hogy ne vágyjunk nagy dolgokra, mert az üdvösségre a legapróbb jótettek is szükségesek!
5.Add Urunk felismernünk szándékaidat és közreműködjünk Veled!

2012.06.27. a nyolcvanötödik imaalkalom, Szent Lászlónak, Erdély védőszentjének ünnepén 22 órától

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. Az ima Márton Áron püspökatya közbenjárására történik. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél! Kérünk Urunk áldj meg minden jegyespárt és adj mielőbbi megoldást a szentségi házasságkötést váró testvéreinknek!
2.Áldd meg Urunk Nemzetünket, vezetőinket és az ő döntéseiket, a magyar családfenntartók munkáját, valamint  a tanuló és vizsgázó ifjuságot, jövőnk zálogát!
3.Add Urunk áldásodat minden családban élő magyar gyermekre. Áldd meg Urunk azokat a gyermekeket is akiknek a szülei meghaltak, elváltak vagy akiket árvaházba adtak, hogy ők ne szenvedjenek a szüleik hibái miatt!
4.Orbán László példáján felbuzdulva azokra kérünk áldást Urunk, akik a Te ügyeidben fáradoznak! Add áldásodat Urunk, hogy hirdessük az Evangéliumot tanuságtételünk és tetteink által!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.05.23. a nyolcvannegyedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. Az ima Márton Áron püspökatya közbenjárására történik. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél! Kérünk Urunk áldj meg minden jegyespárt és adj mielőbbi megoldást a szentségi házasságkötést váró testvéreinknek!
2.Adj békét és megértést családjainkban! Add, hogy a szeretet kössön össze minket és szüleinket!
3.Add Urunk, hogy vegyük észre a lélekben gyengélkedőket! Adj elegendő erőt nekünk, hogy segítsünk nekik a Te akaratod szerint!
4.Orbán László példáján felbuzdulva azokra kérünk áldást Urunk, akik a Te ügyeidben fáradoznak! Adj általunk fényt a reményvesztett embereknek!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.04.26. a nyolcvanharmadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. Az ima Márton Áron püspökatya közbenjárására történik. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél! Kérünk Urunk áldj meg minden jegyespárt és adj mielőbbi megoldást a szentségi házasságkötést váró testvéreinknek!
2.Álld meg és őrízd meg Urunk tanuló és tanulni vágyó gyermekeinket, hogy az élet viszontagságai közepette megállják a helyüket az iskolában, egyetemen és kezdőként a munkahelyükön!
3.Álld meg Urunk az egyedulálló testvéreinket, hogy találják meg az élet tengerén azt a szigetet, ahol ők is kiköthetnek, hogy megtalálják életük értelmét és célját!
4.Mentsd meg Urunk fogyatékkal élő, függőségekkel küzdő, betegségekben szenvedő és a bűn rabságában levő fiatal testvéreinket, hogy a saját és a mi közbenjáró imánkra megszabaduljanak gondjaikból!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.03.29. a nyolcvankettedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. Az ima Márton Áron püspökatya közbenjárására történik. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Fogadd Urunk imánkat Nemzetünkért, minden polgártársunkért, különösen azokért, akik nem hisznek Benned és elvakultak a fogyasztói társadalom „vívmányaitól”, valamint azokért, akik már szenvedő alanyai ezeknek a „vívmányoknak” – gondoljunk itt a tévéfüggők, internetfüggők, bankkölcsönfüggők, bevásárlásfüggők, divatfüggők népes táborára!
2.Fogadd Urunk imánkat a világon szétszóródott szegényekért, éhezőkért, árvákért, hajléktalanokért, valamint mindazokért, akik felelősek azért, hogy ennyi fájdalom összegyűlt ebbe a magasan fejlett, de Isten nélküli Világba!
3.Fogadd Urunk imánkat a testi fájdalomban, betegségben, reménytelenségben, depresszióban, függőségekben szenvedő ismerőseinkért, rokonainkért, jótevőinkért és embertársainkért!
4.Fogadd Urunk imáinkat a lelki betegségben szenvedőkért, azokért, akik lelkileg elnyomják környezetüket, akokért, akik nem találják lelki egyensúlyukat és azokért, akik hivatásuk megélése közepette kísértésekkel küzdenek!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.03.22. a nyolcvanegyedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Áldd meg Urunk fiatal testvéreinket, vezesd őket az ifjusági csoportok, az egyetemi lelkészségek, a hittan órák, a cserkészet és más ifjusági tevékenységek által közelebb a mi Mennyei Atyánkhoz!
2.Háritsd el Urunk minden egyedülálló testvérünknek szívéből a szorongást, félénkséget, tanácstalanságot, balgaságot, félelmet és tapasztalatlanságot, hogy társat találjanak és életük ezáltal örömtelivé váljon!
3.Fogadd Urunk az égiek társaságába Orbán Lászlót, hogy közbenjárásai hathatósak legyenek minden lelki vezetőt hiányoló, vagy más lelki gondokkal küzdő fiatal testvéreink számára!
4.Add Urunk, hogy beteg testvéreink Márton Áron és Orbán László közbenjárására, a beléd vetett hitük által, meggyógyuljanak betegségeikből, különösen kérünk álld meg és gyógyítsd meg Török Gyöngyikét!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.02.23. a nyolcvanadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél! Kérünk Urunk áldj meg minden jegyespárt és adj mielőbbi megoldást a szentségi házasságkötést váró testvéreinknek!
2.Adj Urunk türelmet és kitartást azoknak a szülőknek, akik gyermekeik függőségeinek vagy fogyatékainak gyógyulásáért imádkoznak Hozzád! Hallgasd meg az ő imáikat, fohászaikat, fogadd el az ő felajánlásaikat!
3.Fogadd Urunk imánkat idős szüleinkért, nagyszüleinkért és hozzátartozóinkért! Add meg nekik, hogy szenvedéseiket, fájdalmaikat tudják felajánlani barátaikért, ismerőseikért, rokonaikért, jótevőikért és ellenségeikért!
4.Add Urunk, hogy fiatal testvéreink tisztaságban éljenek és tisztaságban lépjenek szentségi házasságra! Kérésükre áldd meg gyermekáldással és egészséggel minden szentségi hazásságban élő embertársunkat!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.01.27. a hetvenkilencedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél! Kérünk Urunk áldj meg minden jegyespárt és adj mielőbbi megoldást a szentségi házasságkötést váró testvéreinknek!
2.Adj Urunk kitartást és áldd meg a szesszióban tanuló egyetemistákat, hogy haladjanak munkájukban! Jutalmazd meg Urunk minden tanulónak munkáját, hogy sikereiken felbuzdulva még jobban helytálljanak az iskolában!
3.Óvd meg Urunk fiataljainkat a függőségektől! Urunk mutass utat, munkatársaid által, a szenvedélybetegeknek, hogy kilábalhassanak és meggyógyúlhassanak betegségeikből!
4.Add Urunk, hogy Márton Áron püspök és Orbán László egyetemi lelkész buzdításai és tanuságtételei minket is helytállásra és kitartásra buzdítsanak, keresztény hitünk és nemzeti értékeink megvallásában!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.12.22. a hetvennyolcadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél! Kérünk Urunk áldj meg minden jegyespárt!
2.Adj Urunk bölcsességet a szülőknek, hogy helyesen neveljék gyermekeiket az életre, a keresztény mértéktatásra és szeretetre!
3.Add Urunk, hogy minél több ifjusági csoport jöjjön létre a Magyar Egyházmegyékben! Kérünk Urunk áldd meg az ifjusági csoportok lelki vezetőit!
4.Áldd meg Urunk az Egyetemi Lelkészségek áldozatos munkáját, adj türelmet és örömet az itt szolgálatot tevőknek, hogy megláthassák munkájuk jó eredményeit!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.11.24. a hetvenhetedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Adj Urunk bölcsességet, hogy jó döntéseket tudjunk hozni a helyes emberi kapcsolatainkhoz!
3.Adj Urunk szíveinkbe szeretetet, hogy a hitet ne csak imáinkban, hanem tetteinkben is megvalljuk embertársainkkal és Istennel szemben egyaránt!
4.Adj Urunk tiszta gondolatokat a házasságra készülő fiataloknak, hogy megőrízhessék ártatlanságukat!
5.Világosítsd meg a párkeresőket, hogy kapcsolataikat ne azok között keressék, akiket a Te asztalodhoz hívtál!

2011.11.03. a hetvenhatodik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk új reményt fiatal testvéreinknek, hogy új környezetükben legyenek közlékenyek, őszinte párkeresők és tartsák meg a keresztény erkölcs szabályait!
2.Köszönjük Urunk a családjainkba érkezett gyermekáldást, adj erőt minden szülőnek, hogy Neked tetszően nevelhessük gyermekeinket!
3.Adj Urunk munkabírást papjainknak, lekipásztorainknak és szerzeteseinknek, hogy ne lankadjanak az Általad megáldott munkában!
4.Áldd meg Urunk Nemzetünk nagyjainak emlékét, irgalmazz elhunyt nagyjaink és hozzátartozóink lelkének, hogy a Te Békéd álmát aludhassák a Feltámadásig!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.09.30. a hetvenötödik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél! Irányítsd keresztény ifjúsagunk gondolkodását és cselekedeteit tanítóik jó példája által!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt! Add Urunk áldásodat minden újszülöttre, családjukra és minden áldott állapotban levő kismamára, hogy jó egészségnek örvendjenek!
3.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára! Adj Urunk lelkesedést a szentbeszédek által, hogy felébredjünk fásultságunkból és tanuljunk meg újból keresni Téged!
4.Áldd meg Urunk Nemzetünk nagyjait, hogy alkotásaik által maradandó értékeket hozzanak létre, nekünk pedig add meg azt a lelkületet, amellyel megbecsüljük ezen alkotásokat a Szűzanya és a Szent Korona összetartó ereje jegyében!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.09.22. a hetvennegyedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Áldd meg Urunk az egyetemre járó ifjakat, hogy értékesen használják fel tanulásra a rendelkezésükre álló időt és készüljenek fel az életre!
2.Áldj meg Urunk minden iskolába járó gyereket, valamint tanítóikat és tanáraikat, hogy ne csak a tananyagot, hanem tiszteletet és becsületet is tanuljanak, tanítsanak!
3.Áldd meg Urunk a családokat, óvd meg őket a veszekedéstől, gyűlölettől, haragtól, folytonos panaszkodástól és a válás kísértéseitől, vezesd közös családi imára őket!
4.Áldj meg Urunk minden karitatív és tanító tevékenységet végző szerzetesrendet és lovagrendet, hogy a Te nagyobb dicsőségedre végezzék munkájukat!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.09.08. a hetvenharmadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!Add Urunk áldásodat minden keresztény ifjúra és minden jegyespárra!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt! Add Urunk áldásodat minden keresztény családra, hogy a mindennapi kenyerük meglegyen!
3.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára! Legyen kedves Előtted minden Neked bemutatott áldozat!
4.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Add áldásodat Urunk, Nemzetünk vezetőire és minden tagjára!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.08.25. a hetvenkettedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Áldj meg Urunk minden magyar jegyespárt, köztük imacsoportunk nagycsaládjának jegyes tagjait, hogy az egymás iránti türelem és hűség gyakorlásában haladjanak a házasság szentsége felé!
3.Add Urunk áldásodat imacsoportunk minden házasulandó tagjára, adj az ifjú pároknak örömet, egymás iránti szeretetet, megbecsülést és hosszú életet!
4.Add Urunk áldásodat az Erdélyi Madrid, a CSIT és más ifjusági rendezvények szervezőire és résztvevőire, hogy a Te Országodat valósítsák meg a mindennapi életben!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.08.09 a hetvenegyedik “gyászöröm” ima alkalom 22 órakor. Isten akaratából ma három éve hunyt el Orbán Laci!

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Köszönjük Urunk, hogy személyesen is megismerhettük Orbán Lacit és hallhattuk csendes, de sokatmondó tanításodat általa! Add, hogy életpéldája ébresszen új papi hivatásokat!
3.Fogadd Urunk az égiek társaságába Orbán Lacit, köszönjük neked eddigi közbenjárásait és add, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük!
4.Adj Urunk egészséget és kitartást Orbán Laci szüleinek, hogy lelkük mélyén tudják elfogadni fiuk elvesztését és ebből erőt merítsenek!
5.Hálát adunk Urunk, az Erdélyben működő Egyetemi Lelkészségek és Ifjusági Csoportok közösség formáló és keresztény értelmiséggé nevelő tevékenységeiért!

2011.07.28. a hetvenedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Áldd meg Urunk minden nyári programon és nyári táborban résztvevő magyar fiatalt, adj nekik lelki felüdülést, feltöltődést és sok új bartátságot!
3.Add Urunk áldásodat minden magyar jegyespárra, különösen adj kitartást és sírig tartó hűséget imacsoportunk házasulandó jegyespárjainak!
4.Vezesd Urunk a családos és HÁLÓ nyári táborok szervezőit és résztvevőit, hogy felhasználják a lelkük felüdülésére szolgáló időt!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.07.19 a hatvankilencedik közös ünnepi ima alkalom 22 órakor. Isten kegyelméből ma lett három éves az imaszolgálatunk!

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél! Hálát adunk, az Erdélyben működő Egyetemi
Lelkészségek, Ifjusági Csoportok és Gyermek Táborok közösség formáló tevékenységéért!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt! Adj Urunk imacsoportunk minden tagjának lelki békét és erős hitet, újházas testvéreinknek pedig adj bölcsességet, türelmet és hosszú házas életet!
3.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Adj Urunk bölcsességet Nemzetünk vezetőinek, támogasd mindazokat, akik nemzeti értékeink fennmaradásáért fáradoznak!
4.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára! Márton Áron püspökatya közbenjárására gyógyítsd meg Urunk a gelencei Paizs Brigittát!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.06.23. a hatvannyolcadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Áldj meg Urunk minden magyar jegyespárt, köztük imacsoportunk nagycsaládjának jegyes tagjait, hogy tudják felajánlani életutjukat a Te Országod hírdetésének!
3.Ovd neg Urunk fiatal testvéreinket az alkoholizmustól, drogfogyasztástól és minden más függőségtől, azoknak káros hatásaitól és az ide vezető „baráti” társaságoktól!
4.Add Urunk, hogy fiatal testvéreink Nálad keressék az Utat, amelyen járniuk jó, hiszen Te vagy az egyetlen igaz Út, Nálad az Igazság, mert Te vagy az Élet!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.06.10. a hatvanhetedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy a Csíksomlyói Búcsú a hit általi zarándoklat helye legyen, vezessen minket a bűnbocsánat és a Nemzeti kiengesztelődés lelkülete!
2.Add Urunk, hogy meg tudjuk őrizni Nemzeti hagyományainkat, nyelvünket, népművészetünket és adjuk át sikeresen a jövő nemzedéknek!
3.Hálát adunk, Urunk, a családjainkban uralkodó békéért, családtagjaink egészségéért, a mindennnapi testi-lelki kenyerünkért és a családjainkba beleszülető életekért!
4.Hálát adunk, Urunk,nemzetünk jövőjéért, kapcsolatainkért, találkozásainkban megtapasztalt jelenlétedért, embertársaink irántunk gyakorolt szeretetéért!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.05.26. a hatvanhatodik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Áldj meg Urunk minden magyar jegyespárt, köztük imacsoportunk nagycsaládjának jegyes tagjait!
3.Áldd meg Urunk imacsoportunk tagjainak őszinte, baráti kapcsolatait, erősítsd és érleld ezeket a kapcsolatokat a Te Szereteted által!
4.Add Urunk, hogy tudjuk elfogadni fogyatékkal élő embertársainkat. Segítsünk nekik életük könnyebbé tételében, hogy megélhessék azt, hogy ők is teljes értékű emberek!
5.Add Urunk, hogy vegyük észre bajbajutott embertársainkat és legalább egy jó szóval, de inkább egy pár jócselekedettel gyakoroljuk az irgalmasságot!

2011.05.11 a hatvanötödik imaalkalom 19:30 órakor K-váron, az Egyetemi templomban, az „In memoriam Laci” ünnepségen

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Fogadd Urunk az égiek társaságába elhunyt Orbán László lelkivezetőnket és engedd, hogy közbenjárását kérhessük imáinkban!
3.Adj Urunk Nemzetünknek tettrekész fiatalokat, akik Istenbe vetett hittel néznek a jövőbe és vállalják a keresztény értékekre épített családi hivatást!
4.Adj Urunk családjainkba egyetértést, szeretetet, mindennapi kenyeret. Add, hogy elkerülhessük a generaciók közötti konfliktusokat és megéljük a Te Békédet!
5.Adj Urunk Egyházmegyénknek olyan fiatal lelkületű papokat, akik az Orbán László példáját követik lelki vezetésben és önfeláldozásban!

2011.04.21. a hatvannegyedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Erősíts meg Urunk, hogy a szent három nap alatt őszinte bünbánattal forduljunk Hozzád és így megéljük a lelki megújulást Feltámadásod éjszakáján!
3.Urunk, bocsásd meg nekünk, amikor a mi életünk kakasai megszólalnak, erősíts minket Péterhez hasonlóan kősziklává, hogy ránk építhesd Országodat!
4.Hálát adunk neked Urunk, hogy a nagyheti takarítás alkalmából a lelkünkből is kiseperhettük a meggyűlt szemetet!
5.Add Urunk, hogy vegyük észre bajbajutott embertársainkat és legalább egy jó szóval, de inkább egy pár jócselekedettel gyakoroljuk az irgalmasságot!

2011.03.27. a hatvanharmadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Hálát adunk Urunk minden kereszteny lelkülettel átitatott találkozásért, hisz így teszünk szert ismeretségekre és életre szóló barátságokra!
3.Adj Urunk bölcsességet és szorgalmat, hogy haladhassunk tanulmányainkban. Adj kitartást, hogy eredmenyesen tudjuk felhasználni a tanulásra szánt időt!
4.Kérünk Urunk adj ajkunkra vígasztaló szavakat, ha beteg vagy bajba jutott fiatalokkal találkozunk. Add, hogy segíthessünk nekik a testi-lelki felépülésben!
5.Add Urunk, hogy a fiatal és idős generáció közötti konfliktusok megoldódjanak családban és munkahelyen. Fogadjuk el az idősök tanácsait, mert ha tudásuk nem is korszerű, bölcsességük sokkal mélyre hatóbb, mint a miénk!

2011.03.20. a hatvankettedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Segíts Urunk, hogy az életünkbe jelentkező nehézségeken és megpróbáltatásokon tudjunk áthaladni, abban a tudatban, hogy Te mindig velünk vagy!
3.Áldj meg Urunk minden jegyespárt és az újházasokat, hogy türelemmel viselkedjenek párjuk iránt, törekedjenek a kölcsönös megbecsülésre és szeretetre!
4.Adj Urunk bátorságot Katalin testvérünknek, hogy a rábízott keresztet tudja felajálni Neked és Benned való bizalma soha meg ne rendüljön!
5.Köszönjük Urunk, hogy állandó jelleggel vannak keresztény ifjusági rendezvények! Add, hogy ezeknek résztvevői elmélyüljenek a Benned való hitben!

2011.02.24. a hatvanegyedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Segíts Urunk, hogy kitartsunk az imában és másokat is az irántad való Szeretetre buzdítsunk, tanuságtételeink és jocselekedeteink által!
3.Bocsájtsd meg Urunk büneinket és vétkeinktől tisztíts meg minket! Add, hogy felismerjük hivatásunkat és eleget tegyünk e világi küldetésünknek!
4.Adj Urunk számunkra tisztánlátást és erőt, hogy büneinkből és viselt dolgainkból tudjunk megtérni feléd, aki azért jöttél a Világba, hogy minket meggyógyíts!
5.Köszönjük Urunk, hogy megtartasz bennünket hűségben és szeretetben Irántad, szeretteink és embertársaink iránt!

2011.02.14. a hatvanadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Segíts Urunk, hogy megpróbáltatásaink idején reményünket ne veszítsük, hanem imáinkkal tudjunk Téged mindig felkeresni!
3.Köszönjük Urunk párunkat, társunkat, aki a szeretetet és megértést, gondoskodást és ránkfigyelést odaadással nekünk ajándékozza!
4.Adj Urunk bátor fiúkat, akik komolyan készüljenek a családapai hivatás megélésére és a nagy család tartó oszlopává válásra!
5.Adj Urunk szolgálatkész lányokat, akik a következő nemzedék családanyáiként vállalják majd a gyermekszülés és gyermeknevelés nehéz, de nemes feladatát!

2011.01.19. a ötvenkilencedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Adj Urunk józan gondolkodást, hogy ne kívánjuk meg egyetlen embertársunk házastársát vagy jegyesét, mert a szerelem nem mentség Isten előtt a szeretővé válás útján!
3.Köszönjük Urunk, hogy jó úton járhatunk és hálásak vagyunk rendezett kapcsolatunkért, párunkért, akivel együtt járhatunk a Te Utadon!
4.Adj Urunk türelmet és gyógyulást a különböző betegségekben szenvedő fiatal testvéreinknek, különösen a lelki betegeknek!
5.Adj Urunk befogadó képességet a társadalom tagjai számára, hogy a fogyatékkal élő fiatal testvéreinket elfogadjuk és lehetőségeinkhez mérten segítsük őket!

2011.01.09. a ötvennyolcadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Adj Urunk türelmet azoknak az embertársainknak, akik várják előző házasságuk felbontásának rendezését, hogy új, szentségi házasságra léphessenek!
3.Adj Urunk erőt a gyermeket váró leányanyáknak, hogy lelkileg tudják vállalni állapotukat és fogadják gyermeküket, mert az egy ártatlan új élet, akire Isten igent mondott!
4.Adj Urunk erkölcsi tartást a fiatalembereknek, hogy szerelmi kapcsolataikban legyenek tiszták és állhatatosak, becsüljék meg párjukat egy életre!
5.Adj Urunk józan gondolkodást a leányoknak, hogy megértsék, hogy egy kapcsolat akkor Istennek tetsző, ha kitartanak tisztaságban és hűségben a hazasság előtt!

2010.12.23. a ötvenhetedik imaalkalom 22 órakor, közös imaesten Karácsony előestéjén

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk erőt a gyermeket váró anyáknak, hogy a Szüzanya örömével fogadják gyermeküket és az Úr áldásával neveljék őket!
2.Add meg Urunk, hogy papjaink és lelkipásztoraink adventi és Karácsonyi munkája legyen gyümölcsöző az igehirdetések és karácsonyi pásztorjátékok által!
3.Adj Urunk egészséget minden áldott álapotban levő anyának, hogy a szívük alatt hordott magzatok meglássák a Te alkotásod, a teremtett Világot!
4.Gyógyíts meg Urunk minden beteget, aki benned bízva várja gyógyulását, add vissza lelki egyensúlyukat, hogy így testük is elindulhasson a gyógyulás útján!
5.Hálát adunk Urunk mindazokért a gondolatokért és cselekedetekért, amelyek az advent folyamán minket megérintettek!

2010.12.17. az ötvenhatodik ima alkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Adj Urunk örömet a szívünkbe, hogy az adventi várakozásunk végén az Ige testet öltsön bennünk cselekedeteink által és a Kisded otthonra leljen nálunk!
3.Adj Urunk reményt csüggedt testvéreink szívébe és mutasd meg nekik a magányból kivezető utat!
4.Adj Urunk hitet a Tőled elforduló embertársainknak, mert Te vagy az egyetlen tiszta Víz Forrása!
5.Vezesd házasságra az élettársi viszonyban együttélő testvéreinket, egyengesd az újraházasodni akaró elvált testvéreink szentségi házassághoz vezető útját!

2010.11.24. az ötvenötödik ima alkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Mozdíts ki Urunk békés semmitevésünkből, hogy a jóra való restség, korunk egyik legalattomosabb bűne, rajtunk erőt ne vehessen!
3.Áldd meg Urunk szüleinket és jutalmazd erőfeszítéseiket, melyeket a mi nevelésünkre és taníttatásunkra tettek életük során!
4.Add Urunk, hogy ne csak szemlélői és élvezői legyünk a keresztény tartalmú rendezvényeknek, hanem lelkesedésünkkel másokat is közösségi munkára buzdítsunk!
5.Áldd meg Urunk a szeretetszolgálatok munkatársait az egész világon, mert általuk jut el a mi segítőkészségünk a világ minden pontjára a szükséget szenvedőkhöz!

2010.11.06 az ötvennegyedik ima alkalom, 22 órakor

A rózsafüzértitkok a Világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az 
alkalomra a következők:
1. Add Urunk, hogy Szent Imre herceg közbenjárására az ifjuság erényei növekedjenek, a 
párkeresők lehetőségei gyarapodjanak és kapcsolataik gyümölcsözőkké váljanak!
2. Add Urunk, hogy Boldog Batthyány Strattmann László közbenjárására családjainkban 
erősödjön a Te békéd, tökéletesedjen a szeretet, gyarapodjon az áldás és örömmel fogadjuk 
a gyermekáldást!
3. Add Urunk, hogy Árpád-házi Szent László és Boldog IV. Habsburg Károly közbenjárására, 
Nemzetünk megújuljon a hitben, becsületben, erkölcsben és a testvéri szeretetben!
4. Add Urunk, hogy Viennai Szent János közbenjárására papjaink, szerzeteseink és 
lelkipásztoraink megerősödjenek hivatásukban és szolgálatkészségükben. Hívj Urunk, új 
munkásokat aratásodba!
5. Kérünk Urunk, hogy Boldog Bogdánffy Szilárd közbenjárására tedd elviselhetővé minden 
embertársunk szenvedését, betegségeinkből gyógyíts meg minketr, erősítsd meg hitünket, 
hogy tudjunk tanuságot tenni Rólad embertársaink előtt!

2010.10.20. az ötvenharmadik ima alkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Segíts Urunk, rajtunk, hogy felismerjük, ha segíthetünk magunkon vagy embertársainkon és Téged segítségül hívva, panaszkodás nélkül, tegyük is meg!
3.Áldd meg Urunk a Kolozsváron megszervezett ”Pár-atlan kihívás” című rendezvény résztvevőit, hogy az általuk megtapasztalt tanítás gyümölcsöt teremjen további életükben!
4.Add Urunk, hogy az ifjuság szivébe költözzön be a szülök iránti tisztelet, hogy családi kötelékük egy életre szóljon!
5.Áldd meg Urunk, fiataljaink szüleit, hogy tudják elengedni gyermekeiket az Élet Útjára és tudjanak nekik imával is segíteni!

2010.10.17. az ötvenkettedik ima alkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Segíts Urunk, egyedül álló testvéreinknek, hogy a magányt a Te jelenlétedben, közösségben éljék meg!
3.Áldd meg Urunk a Csíkszeredában megszervezett ”Várakozva” című rendezvény résztvevőit, hogy az általuk megtapasztalt tanítás gyümölcsöt teremjen további életükben!
4.Ne engedd szenvedni Urunk, a bizonytalan, kétértelmű, társát kihasználó vagy igazságtalan párkapcsolatban levő fiataljainkat!
5.Áldd meg Urunk, az egymást szívből szeretőket, hogy kapcsolatuk gyümölcsei a javukra váljanak!

2010.10.06. az ötvenegyedik ima alkalom, Nemzetünk gyászünnepén, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk békés és építő magatartást minden magyar ember szívébe, hogy a történelem során soha meg ne ismétlődjenek Nemzetünk tragédiái!
2.Fogadd Urunk Gróf Batthyány Lajos és az aradi tizenhárom vértanú áldozatát és fordítsd ezen áldozatot Nemzetünk javára, felemelkedésére és megújulására!
3.Add Urunk, hogy Nemzetünk fiataljai megértsék és átérezzék azt a megtiszteltetést, hogy magyarnak születtek és társukat is magyar fiatalok közül keressék!
4.Add Urunk, hogy a keresztény családok felvállalják Nemzetünk megerősítését a tanuságtétel, a gyermekvállalás és gyermeknevelés példája által!
5.Nagyasszonyunk közbenjárására, erősítsd meg Urunk a papi és szerzetesi hivatásokat, hogy megújuljon Nemzetünk keresztény értékrendje!

2010.09.16. az ötvenedik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Segíts Urunk a nagyvárosba kerülő elsőéves egyetemistáknak, hogy jó barátokra leljenek és ne vesszítsék el reményüket az idegenben!
3.Adj Urunk erőt, hogy az Egyetemi Lelkészségek és az Ifjusági csopotok megújulva lássanak hozzá ezévi tevékenységükhöz!
4.Vigyázz Urunk idős, szenvedő szüleinkre, különösen áldd és gyógyítsd meg Orbán Marika nénit, az Orbán Laci édesanyját!
5.Hálát adunk Urunk minden jóért, amit a nyári szünidőben és szabadságon elénk hoztál, köszönjük a lelki feltöltődést!

2010.09.12. a negyvenkilencedik ima alkalom 21:30 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Fogadd Urunk imánkat engesztelésül, saját büneinkért, hozzátartozóink, ismerőseink bűneiért, valamint a Világban elkövetett minden bűnért!
2.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél, s kik már egymásra találtak megbecsüljék társunkat!
3.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt, adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy Neked tetszően neveljük gyermekeinket!
4.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben, a szeretet gyakorlásában és a kölcsönös segítségnyújtásban!
5.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára, hogy a Legszentebb Áldozatot és Istentiszteletet Neked tetszően mutassák be!

2010.08.29. a negyvennyolcadik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Segíts Urunk vizsgázó csoporttársainknak, hogy a tőlük telhető legjobb tudást nyújtsák vizsgáikon!
3.Adj Urunk erőt, hogy legyőzzük önzéseinket, amikor kapcsolatteremtés lehetőségére vágyunk!
4.Vedd Urunk pártfogásodba magányos embertársainkat, és mentsd meg őket az önsajnálat és az önvád gondolatától!
5.Hálát adunk Urunk állandó kapcsolatunkért, örvendünk, hogy szerető és mellettünk kitartó társat adtál mellénk!

2010.08.09 a negyvenhetedik “gyászöröm” ima alkalom 22 órakor. Isten akaratából ma két éve hunyt el Orbán Laci!

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Köszönjük Urunk, hogy személyesen is megismerhettük Orbán Lacit és hallhattuk csendes, de sokatmondó tanításodat általa! Add, hogy életpéldája ébresszen új papi hivatásokat!
3.Fogadd Urunk az égiek társaságába Orbán Lacit, köszönjük neked eddigi közbenjárásait és add, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük!
4.Adj Urunk egészséget és kitartást Orbán Laci szüleinek, hogy lelkük mélyén tudják elfogadni fiuk elvesztését és ebből erőt merítsenek!
5.Hálát adunk Urunk, az Erdélyben müködő Egyetemi Lelkészségek és Ifjusági Csoportok közösség formáló és keresztény értelmiséggé nevelő tevékenységeiért!

2010.07.19 a negyvenhatodik közös ünnepi ima alkalom 22 órakor. Isten kegyelméből ma lett két éves az imaszolgálatunk!

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél! Hálát adunk, az Erdélyben működő Egyetemi Lelkészségek, Ifjusági Csoportok és Gyermek Táborok közösség formáló tevékenységéért!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt, újházas testvéreinknek pedig adj bölcsességet, türelmet és hosszú házas életet!
3.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Adj Urunk imacsoportunk minden tagjának lelki békét és erős hitet!
4.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára! Hálát adunk Orbán László atya mennyei közbenjárásáért!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2010.07.05. a negyvenötödik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Adj Urunk erőt kudarcaink elviseléséhez, add hogy túl tudjuk tenni magunkat minden minket ért rágalman!
3.Add Urunk, hogy tudjunk szeretettel viszonyulni embertársainkhoz, különösen azokhoz, akik nem szeretnek minket!
4.Adj Urunk új ismerettségeket és kapcsolatokat a nyári táborok résztvevői számára, de távolítsd el tőlük a kísértéseket !
5.Büneink bocsánatáért imádkozunk Urunk, küldd békédet a mi szívünkbe és add, hogy megbocsájtsunk szívből egymásnak!

2010.06.20. a negyvennegyedik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örventedes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Töltsd el Urunk szívünket a Te szereteteddel, hogy engedjük alább azt a mércét amivel embertársainkat mérjük!
3.Add meg Urunk, hogy ismerjük fel kapcsolatunk kezdetén, ha az nem Neked tetsző és adj lelki erőt, hogy az ilyen kapcsolatot fel tudjuk bontani!
4.Add meg Urunk azt a kegyelmet, hogy szüleink is elfogadják és áldásukat adják kapcsolatunkra és később házasságunkra!
5.Add áldásodat Urunk meglévő kapcsolatunkra vagy házasságunkra és add meg, hogy kitartsunk jó és balsorsban egymás mellett!

2010.05.23 a negyvenharmadik imaalkalom 22:00 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Hálát adunk, Urunk, a Csíksomlyói búcsún kapott kegyelmekért és lelki feltöltődésért!
2.Hálát adunk, Urunk, a családjainkban uralkodó békéért, családtagjaink egészségéért, a mindennnapi kenyerünkért és a családjainkba beleszülető életekért!
3.Hálát adunk, Urunk, kapcsolatainkért, és a találkozásainkban megtapasztalt jelenlétedért!
4.Hálát adunk, Urunk, nemzetünk jövőjéért és embertársaink irántunk gyakorolt szeretetéért!
5.Hálát adunk, Urunk, bűneink bocsánatáért, Szűz Anyánk és szentjeink közbenjárásáért!

2010.05.11 a negyvenkettedik imaalkalom 20:00 órakor K-váron, az Egyetemi templomban, az „In memoriam Laci” ünnepségen

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Fogadd Urunk az égiek társaságába elhunyt Orbán László lelkivezetőnket és engedd, hogy közbenjárását kérhessük imáinkban!
3.Adj Urunk Nemzetünknek olyan fiatalokat, akik Istenbe vetett hittel néznek a jövőbe és vállalják a keresztény értékekre épített családi hivatást!
4.Adj Urunk családjainkba egyetértést, szeretetet és mindennapi kenyeret, hogy tudjuk megélni a Te Békédet!
5.Adj Urunk Egyházmegyénknek olyan fiatal lelkületű papokat, akik az Orbán László példáját követik lelki vezetésben és önfeláldozásban!

2010.04.29. a negyvenegyedik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Adj Urunk türelmet a tanulásban és következetességet a munkánk elvégzésében!
3.Kérünk Urunk, hogy ne legyünk előítélettel embertársaink iránt, hanem szeretettel és türelmmel viszonyuljunk hozzájuk!
4.Hálát adunk Urunk a mindennapi örömért és bánatért, a tisztánlátásért, józan gondolkodásért, türelmért és becsületért!
5.Add áldásodat  Urunk kapcsolatainkra, hogy tudjunk tisztán és feddhetetlenül előtted állni mindenkor!

2010.04.13 a negyvenedik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Kérünk Urunk, hogy Szent Márton pápa példájára kitartsunk hitünkben és Szent Erzsébet példájára tegyük a jót környezetünkben!
3.Add Urunk, hogy ne csüggedjünk és ne tartsuk kilátástalannak a jövőnket, mert Te velünk vagy és így senki és semmi gonosz sem vehet erőt rajtunk!
4.Hálát adunk Urunk minden örömért és minden bánatért, ami az utóbbi időben osztályrészünk lett, fordísd mindezeket a javunkra!
5.Add Urunk áldásodat az április 23-25 között Csikszeredában megrendezésre kerülő OKET munkájára és résztvevőire!

2010.04.06 a harminckilencedik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél. Adj türelmet és egyetértést a jegyestársaknak!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt! Adj szeretetet és egyetértést a szülők és gyermekek között!
3.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Fordítsd cselekedeteinket Nemzetünk javára!
4.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára! A Szentlélek irányítsa Egyházunk vezetőit!
5.Adj nekünk Urunk a Te feltámadásodhoz méltó, önfeláldozó lelkületet a hétköznapokban is! Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2010.03.20 a harmincnyolcadik ima alkalom 21 órakor, a nagykárolyi testvéreink rendezésében

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Kérünk Urunk, adj lehetőséget és lelkületet a bünbocsánatra és a kibékülésre ebben a nagyböjti időben!
3.Add Urunk, hogy ifjuságunknak jövője legyen az egész Kárpátmedencében, ne keljen vándor útra mennie, más nép fekete kenyerét ennie!
4.Hálát adunk Urunk minden percért, amelyet nekünk ajándékoztál. Add, hogy mi is tudjunk másoknak értékes perceket ajándékozni! 
5.Add Urunk, hogy minél több ember megismerje a Mennyei Atyát, szüleinket pedig jobban tudjuk tisztelni és szeretni, mert ők a javunkat akarják!

2010.02.18 a harminchetedik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Add Urunk, hogy ne keressünk futó kapcsolatokat, amelyek csak a pillanatnyi vagyainkat szolgálják és őrízz meg minket tisztaságban a létező kapcsolatunkban!
3.Add Urunk, hogy becsüljük meg a hozzánk intézett jó szót, a nekünk adott ajándékot, a kibontakozó kapcsolatlehetőségeinket!
4.Add Urunk, hogy tudjunk tükörbe nézni mielőtt előítélettel értékelnénk egy felénk irányuló pozitív gesztust és annak szerzőjét!
5.Add Urunk, hogy a fogyatékos testvéreink se maradjanak egyedül, találjanak ők is megértésre a társadalomban! 

2010.01.28 a harminchatodik ima alkalom 22 órakor, minden imacsoport közös imája Aquinói Szent Tamás ünnepén

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add nekünk Urunk bölcsességedet, hogy Aquinói Szent Tamás példájára tanuságot tegyünk a Te Országodról az emberek előtt!
2.Adj Urunk gyógyulást beteg testvéreinknek és paptestvéreinknek, hogy meggyógyulván Téged szolgáljanak minden munkájuk által!
3.Adj gyógyulást és lelki békét megfáradt és bajba jutott embertársainknak, a raboknak szabadulást, az utazókat pedig fogadd Gondviselésedbe!
4.Áldd meg Urunk Nemzetünket, papjainkat, tanárainkat, családjainkat és fiataljainkat, őrizz meg a bűntől és vezess a jó úton!
5.Vedd oltalmadba a tanulókat különösen a hátrányos helyzetüeket és fogyatékosokat, hogy emberhez méltó körülmények közt tanulhassanak!

2010.01.18 a harmincötödik ima alkalom 21 órakor, szentségimádással egybekötve a kolozsvári egyetemi(piarista) templomban

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Add Urunk, hogy tanuljunk meg önzetlenül segíteni embertársainknak, de soha ne érezzük, hogy ez a saját munkánk és időnk rovására megy!
3.Add Urunk, hogy felismerjünk az Oltáriszentségben. Óvj meg minket a bűntől és a kísértéstől, hogy testünk valóban lehessen a Szentlélek Temploma!
4.Adj Urunk kegyelmet, hogy habár sokszor meg nem érdemeljük, azért tanulmányi és életvizsgáinkon mégis sikerrel átmenjünk!
5.Hálát adunk Urunk mindazon személyekért, akiknek barátságával, szeretetével vagy szerelmével megajándékoztál bennünket!

2009.12.23 a harmincnegyedik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél. Adj türelmet és kitartást azoknak akik már megtalálták társukat!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt! Adj szeretetet és egyetértést a szülők és gyermekek között!
3.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
4.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
5.Adj Urunk a Te születésedhez méltó lelkületet nekünk az ünnepek alatt! Itt mindenki a sajat szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2009.12.13 a harmincharmadik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1. Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2. Adj Urunk indíttatást arra, hogy felismerjük azt a belső hangot, amelyik a Te jelenlétedet jelzi a mi életünkben!
3. Adj Urunk útmutatást a pályakezdő és újrakezdő testvéreinknek, hogy Neked tetszően válasszanak és induljanak el eletútjukon!
4. Adj Urunk kegyelmet, hogy felinditsuk magunkban a bűnbánatot , Veled talalkozzunk és újjászülessünk Szent Karácsony Este!
5. Urunk ajándékozd nekünk a Szeretet Lelkét, hogy odafigyelésünkkel szerezzünk örömet egyedülálló embertársainknak!

2009.11.26 a harminckettedik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Adj Urunk szeretetet szívünkbe, hogy a közelgő Szent Miklós napján tudjuk megajándékozni szeretteinket!
3.Adj Urunk alázatot, hogy magunkat ne tartsuk többre embertársainknál!
4.Adj Urunk türelmet, hogy a saját akaratunkat ne helyezzük a Tiéd elé!
5.Adj Urunk szemet, hogy lássuk, fület, hogy halljuk, szivet, hogy értsük meg a tanításodat és a Tanítás szerint éljünk!

2009.11.10 a harmincegyedik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Adj Urunk szeretetet szívünkbe, hogy jövendőbeli társunkba ne a „tökéletes” embert keressük, mert a „tökéletest” csak csodálni lehet, de szeretni nem!
3.Add Urunk, hogy minél gyakrabban találkozzunk Veled a bünbánat szentségében és az Oltáriszentségben!
4.Adj Urunk a lányok szívébe szeretetet, hogy ne csak önképzésükre használják fel egyetemi éveiket, hanem készüljenek az anyaságra is!
5.Áld meg Urunk és vezesd a Szent András imaiskolát, hogy betöltse a küldetést amire elhívtad!

2009.10.27 a harmincadik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Adj Urunk békét, szeretetet, egymás melletti kitartást és megértést azoknak a fiatal pároknak, akik már elindultak az oltár elé vezető úton!
3.Adj Urunk bizakodást szívünkbe, hogy ne törődjünk bele jelenlegi egyedülálló állapotunkba, hanem fogadjuk környezetünk új lehetőségeit!
4.Adj Urunk a fiuk szívébe komolyságot, hogy ne csak tudásgyüjtésre használják fel az egyetemi éveiket, hanem készüljenek az ÉLETRE!
5.A közelgő Halottak napján megemlékezünk Orbán László volt egyetemi lelkészünkről, engedd és fogadd Urunk az ő közbenjárásait!

2009.10.14 a huszonkilencedik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Kérünk Urunk távolítsd el a közömbösséget az ifjúság szívéből és helyébe ültesd el a krisztusi szeretetet és a tenni akarás vágyát!
3.Adj Urunk sugallatot neked tetsző cselekedetekre és rendezvényekre a KEL, BEL, MA-FIA, TEKMEK és más ifjúsági csoportok rendezésében!
4.Légy velünk Urunk új vagy régi kapcsolatainkban, nyisd igaz szólásra szánkat és igaz szeretetre szívünket, hogy barátaink ne csalatkozzanak bennünk!
5.Adj Urunk kitartást munkánkba és tanulásunkba, ne engedd, hogy az időt tétlenül töltsük, ifjúságunkat hasztalanul fecséreljük!

2009.09.23 a huszonnyolcadik “Fiatalok tisztaságáért” ima 20 órakor. Együtt imádkozunk a dublini és a remeteszegi fiatalokkal!

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Jézus, add, hogy úgy tudjunk szeretni, ahogyan Te szeretsz. Tedd tisztává testünket, szellemünket és szívünket, hogy megláthassuk Istent és az Ő tervét velünk. Tisztíts meg minket és gyógyítsd meg a bűn okozta sebeket. Erősíts meg minket minden nap, hogy megélhessük azt a szeretetet, amelyre hívsz. Önmagunkban gyengék vagyunk, és szívünk nem tiszta, de Benned erősek és szentek lehetünk.
3.Mária, Te vagy a Szeplőtelen Fogantatás, oly tiszta Szűz. Hozzád imádkozunk a világ tisztaságáért és különösen a fiatalok tisztaságáért. Mária, olyan tiszták szeretnénk lenni, mint Te vagy. Szent József, a Te bátorságodat kérjük, hogy őrködhessünk mások és önmagunk tisztasága felett. Kérünk, segíts Jézussal való utunkon, hogy megdicsőíthessük Istent testünkben, és egy napon veletek legyünk a mennyben.
4.Jézus, egyedül a Te akaratodat szeretnénk követni. Küldd le ránk Szentlelkedet, hogy mindig Ő vezessen és bátorítson minket. Szereteted Lelke kössön egybe minket, hogy mindig egy szívvel és lélekkel jöjjünk Hozzád, és kitartóan munkálkodjunk együtt országod eljöveteléért. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.
5.Szent József, könyörögj értünk! Szent Rafael arkangyal, könyörögj értünk! Szent Goretti Mária, könyörögj értünk! Árpádházi Szent László, könyörögj értünk! Árpádházi Szent Imre, könyörögj értünk!

2009.09.13 a huszonhetedik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Add Urunk, hogy a lelki magányban élő testvéreink szüntelenül keressenek és találjanak őket megértő és elfogadó közösséget!
3.Adj Urunk békét a szülők és gyermekek között, adj kölcsönös megértést és felelősségérzetet a generációk között!
4.Kérünk Urunk lelki erőt a KEL közössegének és más ifjusági közösségeknek, hogy Isten országának építésén munkálkodjanak!
5.Adj Urunk bölcsességet hibáink felismeréséhez és adj lelki erőt, hogy javítani tudjunk rajtuk!

2009.08.21 a huszonhatodik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Add Urunk, hogy a nyári szünidő hozzon számunkra felüdülést, feltöltődést és a remény új sugarait!
3.Adj Urunk lehetőséget arra, hogy magányunkban lelkiismeretvizsgálatot tartsunk és változtassunk rendszertelen és rendetlen életvitelünkön!
4.Kérünk Urunk segíts behozni munkahelyi lemaradásainkat, segíts pótolni mulasztásainkat!
5.Adj Urunk boldog házaséletet imacsoportunk minden újházas tagjának, különösen Sas Ildikónak és Csóg Árpádnak, valamint Gergely Gabriellának és Csicsáky Tamásnak!

2009.08.09 a huszonötödik “gyászöröm” ima alkalom 22 órakor. Isten akaratából ma egy éve hunyt el Orbán Laci!

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél! 
2.Köszönjük Urunk, hogy személyesen is megismerhettük Orbán Lacit és hallgathattuk csendes, de sokatmondó tanításodat általa!
3.Fogadd Urunk az égiek társaságába Orbán Lacit, köszönjük neked eddigi közbenjárásait és add, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük!
4.Adj Urunk egészséget és kitartást Orbán Laci szüleinek, hogy lelkük mélyén tudják elfogadni fiuk elvesztését és ebből erőt merítsenek!
5.Hálát adunk Urunk, a KEL közösség formáló tevékenységéért és az új egyetemi lelkészünk eddigi és ezutáni gyümölcsöző munkájáért!

2009.07.19 a huszonnegyedik ünnepi ima alkalom 22 órakor. Isten kegyelméből ma lettünk egy évesek!

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél! 
2.Hálát adunk, az Erdélyben működő Egyetemi Lelkészségek és Ifjusági Csoportok közösség formáló tevékenységéért!
3.Hálát adunk Urunk Kasza László és évfolyamtársai felszenteléséért, adj nekik kitartást a papi szolgálatban, adj papi és szerzetesi hivatásokat!
4.Adj Urunk imacsoportunk minden tagjának lelki békét és erős hitet, házasulandó testvéreinknek pedig bölcsességet és türelmet!
5.Hálát adunk Orbán László atya lelkivezetéséért és mennyei közbenjárásáért!

2009.07.06 a huszonharmadik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Hálát adunk Urunk neked a tanulásban elért eredményeinkért, de ne engedd, hogy elbízzuk magunkat!
3.Add Urunk, hogy a szünidő alatt az otthoniakkal megtaláljuk a bizalom és a szeretet hangját!
4.Segítsd Urunk azokat a fiatal testvéreinket, akik ezen a nyáron fogadnak örök hűséget egymásnak Isten színe előtt!
5.Add Urunk, hogy halljuk meg hívásodat és azokkal a kegyelmekkel és lehetőségekkel éljünk, amiket Tőled kaptunk!

2009.06.20 a huszonkettedik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Adj Urunk kitartást a tanulásban és nézd el mulasztásainkat!
3.Add Urunk, hogy a szünidő alatt is megmaradjunk imában, tisztaságban, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
4.Szabadítsd meg Urunk függőségben szenvedő fiataljainkat, hogy meggyógyulván a Te utadon járjanak!
5.Adj Urunk gyógyulást az érzelmi sebeinkből, add, hogy mi tudjunk megbocsájtani és ne okozzunk sebeket!

2009.05.29 a huszonegyedik imaalkalom 22 órakor a Csíksomlyói Búcsú előestéjén.

A rózsafüzér titkok a vilagosság rózsafüzér ötödik titka és a dicsőseges rózsafüzér titkai.
A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Hálát adunk Urunk, hogy Szent István Király a Szent Koronát felajánlotta a Boldogságos Szűz Máriának, Égi Édesanyánknak!
3.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
4.Adj Urunk jövőképet, komoly elhatározást és kitartást fiataljaink szívébe, hogy ne torpanjanak meg életük minden kis akadályánál!
5.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
6.Adj Urunk erőt a gyermeket váró és nevelő szülőknek, hogy családjukat a Jó Pásztor példájához hűen őrizzék és vezessék!

2009.05.11 a huszadik imaalkalom 19:30 órakor K-váron, az Egyetemi templomban, az „In memoriam Laci” ünnepségen

A négy rózsafüzér titkok, a világosság rózsafüzér első, második, harmadik és negyedik titka.
A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Fogadd Urunk az égiek társaságába elhunyt Orbán László lelkivezetőnket és engedd, hogy közbenjárását kérhessük imáinkban!
3.Adj Urunk nemzetünknek olyan ifjakat, akik Istenbe vetett hittel néznek a jövőbe és vállalják a keresztény családfői hivatást!
4.Adj Urunk párkapcsolatainkban határozottságot és egymásra hagyatkozást, hogy felismerve a Te akaratodat idejében meghozzuk döntéseinket!

2009.05.06 a tizenkilencedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér harmadik, negyedik, ötödik rózsafüzéreinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Erősítsd meg Urunk párkapcsolatunkban a szeretetet, hogy ez a szeretet legyen önzetlen, tiszta és egy életre szóló!
3.Urunk, a Te segítséged legyen velünk tanulmányi előmeneteleinkben, vizsgáinkon és életünk mindennapjaiban!

2009.04.24 a tizennyolcadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér első, második és harmadik tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Add Urunk, hogy Feltámadásodban bizakodva, vágjunk neki életünk akadályainak és járjunk a Te utadon!
3.Változtasd meg Urunk hitetlen és kishitű testvéreink Hozzád való viszonyulását és hozd meg számukra a megtérés gyümölcsét!

2009.04.05 a tizenhetedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér első, második és harmadik tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Indíts bennünket Urunk, bünbánatra és add, hogy a nagyhét alatt erőt merítsünk a Te szenvedéseidből!
3.Váltsd fel Urunk egyedülálló testvéreink magányát és irányítsd életüket egy keresztény párkapcsolat felé!

2009.03.14 a tizenhatodik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér harmadik, negyedik és ötödik tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Óvj meg Urunk minden keresztény fiút és apát az erkölcstelen nők társaságától és csábításától!
3.Add Urunk, hogy a vegyük észre a lehetséges kapcsolatainkat és higgyünk benne, hogy mindaz ami velünk történik része a Te akaratodnak!

2009.02.28 a tizenötödik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér első, második és harmadik tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Óvj meg Urunk minden hajadont a kalandor fiuk és férfiak társaságától és csábításaitól!
3.Add Urunk, hogy a világ rossz hatása ellenére, a házasulandó fiataljaink értékrendje a keresztény értékrendben gyökerezzen!

2009.02.11 a tizennegyedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzérének harmadik, negyedik és ötödik tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Készítsd fel Urunk a házasulandók szüleit, hogy engedjék el gyermekeiket az Életre való felkészülés utján!
3.Add Urunk, hogy a házasulandók szülei fogadják el gyermekeik jövendőbeli párját és szülői áldásukat adják a létrejött párkapcsolatra és házasságra!

2009.01.27 a tizenharmadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzérének első, második és harmadik tizedeinek titkai. 
A szándékok erre az alkalomra a következők
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Készítsd fel Urunk a házasulandó lányokat, hogy tisztaságban megérjenek a házastársi és anyai hívatásokra!
3.Erősítsd meg Urunk a házasulandó fiatalembereket, hogy tisztességben férfiakká érjenek az életreszóló kapcsolatuk megkötése előtt!

2009.01.04 a tizenkettedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér harmadik, negyedik és ötodik tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Add Urunk, hogy megújíthassuk veled való kapcsolatunkat és az irántad való szeretetünket!
3.Adj Urunk számunkra új kapcsolatokat és kapcsolatainkban biztosítsd folytonos megújulásunkat!

2008.12.23 a tizenegyedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér első, második és harmadik tizedeinek titkai.
A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Köszönjük Uram, hogy az adventi idő megtanított minket az örömteli várakozásra és az érkezésedben való bizakodásra!
3.Add nekünk Uram az érkező kisded szelídségét, gyermeki lelkületet, hogy életünket újrakezdhessük!

2008.12.05 a tizedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az világosság rózsafüzér titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Add Uram, hogy Szent Miklós püspök közbenjárására, a lelkünkben is ajándékot leljünk, ne csak a kiscsizmánkban!
3.Adj Uram erőt, hogy azt adhassuk embertársainknak, amit mi is kapni szeretnénk!
4.Adj Uram kitartást, hogy soha ne csüggedjünk el magányunkban és reményünket ne veszítsük!
5.Imádkozzunk a gyermekáldásért közbenjáró, újonnan alakuló, Batthyány-Strattmann László távimacsoportért!

2008.11.23 a kilencedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér harmadik, negyedik és
ötödik tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Add Uram, hogy a kibontakozni induló kapcsolatainkat ne fojtsa meg az általunk oly sokra tartott egyéniségünk!
3.Adj Uram tiszta szívet nekünk, hogy meglássák embertársaink, mennyire vágyunk az ő szeretetükre!

2008.11.06 a nyolcadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér első, második és harmadik tizedeinek titkai.
A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Adj Uram a közelünkbe olyan embertársakat, akik szeretetre vágynak, hogy általuk a mi szeretetünk is szárnyra kapjon!
3.Add Uram, hogy elgondolásaimban és cselekedeteimben mindig az első helyen maradjál!

2008.10.11 a hetedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér harmadik, negyedik és ötödik tizedeinek titkai.
A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Add Uram, hogy éljek a Bűnbánat és az Oltáriszentség nyújtotta lehetőségekkel és jövendőbelimnél is ezt szorgalmazzam!
3.Adj erőt Uram, hogy tudjam elkerülni az olyan kapcsolatot, amelyben engem szeretnek, de Téged gyaláznak!

2008.09.26 a hatodik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér első, második és harmadik tizedeinek titkai.
A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Add Urunk, hogy megtévelyedett fiatal testvéreink tapasztalják meg a Te szeretetedet és térjenek rá a Te utadra!
3.Adj Urunk erőt, hogy piciny kis fényünkkel világítani tudjunk embertársaink között! Óvd meg lángunkat mindenféle széltől!

2008.09.04 az ötödik imaalkalom 22 órakor 

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér harmadik, negyedik és ötödik tizedeinek titkai.
A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Adj Urunk szeretetet a magyar anyák szívébe, hogy fogadják gyermekáldásaidat!
3.Adj Urunk bátorságot a magyar apáknak, hogy ne vonakodjanak a gyermeknevelés erkölcsi és anyagi feladatai elől!

2008.08.24 a negyedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér első, második és harmadik tizedeinek titkai.
A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Adj Urunk szemet, hogy meglássuk, szívet, hogy megérezzük és bátorságot, hogy megtegyük első lépésünket!
3.Adj Urunk bölcsességet, hogy amikor nem vagyunk felkészülve, Általad találjuk fel magunkat, de keresztényhez méltó módon!

2008.08.12 a harmadik imaalkalom 22 órakor Kolozsváron, az egyetemi (piarista) templomban, az Orbán László atya virrasztásán

Az öt rózsafüzér titkok, a világosság rózsafüzér titkai.
A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Fogadd Urunk, az égiek társaságába elhunyt Orbán László lelki vezetőnket!
3.Engedd Urunk, hogy Laci tiszti közbenjárását kérhessük és fogadd általa közvetített kéréseinket!
4.Adj erőt Urunk, hogy megtanuljuk embertársainkban felfedezni a jót és megbocsájtani a rosszat!
5.A Te szereteted Urunk tartsa össze csoportunkat lélekben, szándékban és imádságban!

2008.08.02 a második imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér negyedik és ötödik tizedeinek titkai, valamint a világosság rózsafüzér első titka.
A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Add Uram, hogy embertársaim fogadjanak el olyannak amilyen vagyok, de vegyem észre, ha már valaki elfogadott!
3.Adj erőt Uram, hogy újra tudjam értékelni embertársaimmal szembeni elvárásaimat!

2008.07.19 az első imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér első, második és harmadik tizedeinek titkai.
A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
2.Add Uram, hogy ismerjem fel magamban a szeretetre méltó, jótulajdonságokat!
3.Adj erőt Uram, hogy másokban fedezzem fel a jószándékot!

forrás: www.kel.ro

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…