> A 2008. decemder 24. – 2013. február 28. közötti időszak családos imaszándékai - Imaszolgálat Erdélyben
 

A 2008. decemder 24. – 2013. február 28. közötti időszak családos imaszándékai

2013.02.21. a hetvennyolcadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Áldj meg Urunk minden magyar családot! Adj gyermekáldást azokba a családokba, ahol ezt imában kérik!
2.Add Urunk, hogy mielőbb szentségi házasságra léphessenek az erre várakozó testvéreink!
3.Óvd meg Uram az özvegy, árva és magányos embertársainkat, adj nekik elfoglaltságot és lelki békét magányukban!
4.Add Urunk, hogy tudjuk elfogadni szeretteink elvesztését, adj nekünk bizakodást abban, hogy ők már jobb helyen, az örökkévalóságban szolgálnak Neked!
5.Itt mindenki saját imaszándékát viszi az Úr elé a közös imában!

2013.01.17. a hetvenhetedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Áldd meg Urunk barátainkat, rokonainkat és jóismerőseinket, minket pedig tégy alkalmassá arra, hogy a Te Békédet befogadjuk családjainkba!
2.Áldd meg Urunk terveinket, elképzeléseinket, munkánkat és álmainkat, hogy valóra válhassanak a Te akaratod szerint!
3.Áldd meg Urunk paptestvéreinket, áldd meg munkájukat! Halmozd el őket a Te szereteteddel, erősítsd meg őket szolgálatukban és az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában!
4.Áldd meg Urunk beteg testvéreinket, hogy testben és lélekben meggyógyuljanak, tanítsd meg őket szenvedéseik felajálására!
5.Ma esti, saját szándékainkra!

2012.12.20. a hetvenhatodik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Családjaink, barátaink, jóismerőseink és a magunk lelki megujulásáért!
2.Gyermekáldásért a magyar családokba, különösen oda, ahova a gyermeket imába kérik!
3.Őszinte, komoly szándékkal párt kereső embertestvéreinkért!
4.Márton Áron és Mindszenty József püspökeink szellemi hagyatékának gyarapodásáért!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.11.15. a hetvenötödik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Bölcsességért a gyermekeink neveléséhez!
2.A magyar családok egységéért, a válófélben levők kibéküléséért!
3.Gyermekáldásért a magyar családokba!
4.Beteg testvéreink testi-lelki gyógyulásáért!
5.Szándékainkat vigyük az Úr elé a közös imánkban!

2012.10.18. a hetvennegyedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következok:
1. Családjaink minden tagjáért!
2. Lelki Békéért Otthonainkba!
3. Gyermekáldásért a magyar családokba!
4. Betegeink mielőbbi gyógyulásáért!
5.Szándékainkra!

2012.09.13. a hetvenharmadik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következok:
1.Add Urunk áldásodat Nemzetünk vezetőire, hogy döntéseik Nemzetünk javát szolgálják! Áldj meg Urunk minden magyar embert, hogy hittel, imával, becsületben és erkölcsösen éljék mindennapi életüket!
2.Add Urunk áldásodat minden magyar családra, hogy a családi béke és a családon belüli nevelés által, jövőnk zálogai, a gyermekeink helyes értékrendet sajátítsanak el, tanulják meg tisztelni Nemzeti értékeinket, hagyományainkat!
3.Álld meg Urunk kisközösségeinket, imacsoportunk minden tagját, imaláncunk minden családjának minden tagját különösen azokat, akik lelkiekben messze vannak Tőled!
4.Vállaljuk fel Mindszenty József hercegprímás hagyatékát és Márton Áron püspök atya példáját és buzdításait! Tartozzunk mi is a naponta imádkozó egymillió magyar közé!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.08.16. a hetvenkettedik imaalkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Családi békéért, megbocsájtásért!
2.Egészséges gyermekáldásért!
3.Hogy a szeretetet többet gyakoroljuk!
4.Betegeink gyógyulásáért!
5.Szándékainkra!

2012.07.19. a hetvenegyedik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt; add áldásodat és oltalmazz minden megfogant magyar gyermeket, hogy családjainkba egészségesen érkezzenek!
2.Adj Urunk mértékletes gondolkodást családjainkba, hogy vágyaink és álmaink a földi valóságból ihletődjenek, ne tegyenek minket elvakultá a világ előítéletei, hogy ne a külsőségeknek éljünk!
3.Nyisd meg Urunk ajkunkat, hogy tanuságot tegyünk Rólad embertársaink előtt szavaink, viselkedésünk és cselekedeteink által, hogy Te is tanuságot tehess rólunk Mennyei Atyánk előtt!
4.Gyógyítsd meg Urunk testi-lelki betegségben szenvedő embertársainkat! Adj Urunk vigasztalást szenvedő embertársainknak, hogy megértsék és gyakorolják a szenvedés felajánlását!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.06.21. a hetvenedik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt; add áldásodat és oltalmazz minden megfogant magyar gyermeket, hogy családjainkba méltó helyre érkezzenek!
2.Adj Urunk testi-lelki gyógyulást szeretteinknek, szüntesd meg az ő szenvedéseiket! Taníts meg minket felajánlani a nekünk jutó szenvedéseket embertársaink testi-lelki gyógyulásáért!
3.Nyisd meg Urunk ajkunkat, hogy tanuságot tegyünk Rólad embertársaink előtt szavaink és cselekedeteink által, hisz megigérted, hogy csak akkor teszel Te is tanuságot rólunk Mennyei Atyánk előtt!
4.Óvj meg Urunk minden tévtanítástól, hamis információtól és a Te Neveddel visszaélő filmtől, hírtől, rosszhiszemű híreszteléstől, amelyek a világhálóról és a médiából családunkba sugároznak!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.05.18. a hatvankilencedik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt; add áldásodat és védelmedet minden megfogant magyar gyermekre!
2.Adj Urunk munkát minden hozzád forduló magyar embernek, hogy fáradozásaik eredményeképpen becsülettel eltarthassák családjukat!
3.Hozz Urunk gyógyulást gyermekeink betegségeire és testi sérüléseire, hogy felépülhessenek és Neked tetsző életet élhessenek a Te dicsőségedre!
4.Adj Urunk gyógyulást a lelki gondokkal küzdő családtagjainknak, hogy újból megtalálják helyüket családjukban, közösségükben és a társadalomban!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.04.19. a hatvannyolcadik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk lelki békét családjainkba és közösségeinkbe, hogy elkerülhessük a civakodást, veszekedést és az egymás közötti kisebb-nagyobb nézeteltéréseket!
2.Adj Urunk testi egészséget családtagjaink számára, vezesd rá szenvedő embertársainkat arra, hogy szenvedéseiket felajánlják mások és saját büneik kiengesztelésére!
3.Adj Urunk ajkunkra vigasztaló szavakat, ha bajbajutott embertársainkkal találkozunk, adj nekünk józan eszet és érző szívet, hogy munkánkkal segíthessünk bajbajutott embertársainkon!
4.Adj Urunk lehetőséget arra, hogy anyagi gondjainkat megoldjuk, engedd felértékelnünk anyagi erőforrásainkat és add meg, hogy ne lépjük túl ezen kereteket, mert később ezen túllépések nehézségeket okoznak számunkra!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.03.15. a hatvanhetedik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add áldásodat Urunk minden Hozzád forduló magyar házaspárra, különösen azokra a férjekre és feleségekre, akik tiszta szívvel és tiszta lélekkel folyamodnak Hozzád gyermekáldásért!
2.Nemzeti Ünnepünkön áldd meg Urunk az állam felelős vezetőit, hogy bölcsességgel kormányozzák az Országot és felelősséggel végezzék a rájuk bízott munkát, Nemzetünk és nem önmaguk javára!
3.Tölts be Urunk minket és családjainkat a Te Békéddel, adj szeretetet családjainkba, hogy a Te segítségeddel meg tudjunk bocsájtani minden közeli és távoli ismerősünknek, rokonainknak és ellenségeinknek is!
4.Áldd meg Urunk családjainkat egészséggel, gyógyítsd meg beteg családtagjainkat, hozzátartozóinkat, ismerőseinket és jótevőinket, minket pedig taníts meg a lemondások gyakorlására legalább most a nagyböjt idején!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.02.16. a hatvanhatodik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add áldásodat Urunk minden Hozzád forduló magyar házaspárra, különösen azokra, akik gyermekáldásért folyamodnak Hozzád!
2.Gyógyítsd meg Urunk minden betegségben szenvedő testvérünket, különösen kérunk, gyógyítsd meg Horváth Jolánt, a négygyermekes édesanyát!
3.Áldj meg Urunk minden magzatot, hogy egészségben jöjjenek világra, különösen kérunk, áld meg és gyógyítsd meg Rácskai Bernadett magzatát!
4.Áld meg Urunk azokat a családokat, amelyekből valaki a közelmúltban Hozzád költözött, különösen kérjük Áldásodat és Békédet a Csibi és a Kelemen családra!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2012.01.22. a hatvanötödik imaalkalom, 22 órakor, Boldog Batthyány Strattmann László ünnepén

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy gazdasági nehézségeinket merjük a Te Tenyeredbe tenni, kenyerünket pedig ne felejtsük el mindennap kérni Tőled és megköszönni Neked!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt, adj nekik egészséges gyermeket, különösen azoknak, akik már hosszú ideje fohászkodnak Hozzád gyermekáldásért!
3.Add Urunk, hogy becsüljük meg szüleinket és viseljük gondjukat öregségükben, fohászkodásainkban pedig ne feledjük el, hogy: „Van egy Égi Anyánk nékünk”!
4.Adj Urunk gyógyulást minden hozzád fohászkodó családtagunknak, különösen azoknak, akikről az orvostudomány már lemondott! Taníts meg minket és beteg hozzátartozóinkat, a szenvedés felajánlására!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.12.29. a hatvannegyedik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy felismerjünk az Oltáriszentségben. Óvj meg minket a büntől és a kisértéstől, hogy testünk valóban lehessen a Szentlélek Temploma!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt! Adj szeretetet és egyetértést a szülők és gyermekek között!
3.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Hálát adunk Urunk, hogy Szent István Király az Országát és Koronáját felajánlotta a Boldogságos Szűz Máriának, Égi Édesanyánknak!
4.Adj Urunk megujuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára! Áldd meg a Teologoia Karok tanárait és diákjait!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.12.15. a hatvanharmadik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt; add aldásodat Urunk minden megfogant gyermekre!
2.Bocsájtsd meg Urunk minden bününket, különösen azokat amelyeket a családunk és hozzátartozóink ellen vétettünk és add meg Urunk a megbocsájtás kegyelmét!
3.Add Urunk, hogy a vállni akarók megbocsájtsanak egymásnak, az elválltaknak pedig adj esélyt, hogy ujrarendezhessék lelki és állapotbeli életüket a Te színed előtt!
4.Adj Urunk lelki erőt, hogy bátorítani tudjuk testi- lelki betegségben szenvedő hozzátartozóinkat, különösen azokat, akikről az orvostudomány már lemondott!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.11.17. a hatvankettedik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt; add aldásodat Urunk a családjainkba született és nevelt gyermekeinkre!
2.Távolítsd el Urunk családjainkból a békétlenséget, a veszekedést, a gyűlölködést, az önzést, a hiúságot és tartsd tavol tőlünk az egymás meg nem értését!
3.Áldd meg Urunk szüleinket és nevelőinket. Add Urunk, hogy tiszeljük őket a Te parancsod szerint, hogy hosszú élettel ajándékozhass meg minket!
4.Adj Urunk lelki erőt, hogy bátorítani tudjuk testi- lelki betegségben szenvedő hozzátartozóinkat, különösen azokat, akikről az orvostudomány már lemondott!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.10.21. a hatvanegyedik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk áldásodban minden hozzád forduló magyar családot, enyhítsd szenvedéseinket, gyogyítsd betegségeinket, ovd az idős testvéreinket!
2.Áldd meg Urunk az imacsoportunk tagjainak családjába született gyermekeket, különösen Péterffi Attila Kristófot, Sass Anikót, Hajós Ritát és Fazakas Jolikát!
3.Áldd meg Urunk a családokat, óvd meg őket a veszekedéstől, gyűlölettől, haragtól, folytonos panaszkodástól és a válás kísértéseitől, vezesd közös családi imára őket!
4.Boldog IV.Habsburg Károly közbenjárására, adj Urunk békét a szívünkbe, családi békét házainkba, lelki békét közösségeinkbe és add meg a világ békéjét a nemzetek közé!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.09.30. a hatvanadik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél! Irányítsd keresztény ifjúságunk gondolkodását és cselekedeteit tanítóik jó példája által!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt! Add Urunk áldásodat minden újszülöttre, családjukra és minden áldott állapotban levő kismamára, hogy jó egészségnek örvendjenek!
3.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára! Adj Urunk lelkesedést a szentbeszédek által, hogy felébredjünk fásultságunkból és tanuljunk meg újból keresni Téged!
4.Áldd meg Urunk Nemzetünk nagyjait, hogy alkotásaik által maradandó értékeket hozzanak létre, nekünk pedig add meg azt a lelkületet, amellyel megbecsüljük ezen alkotásokat a Szűzanya és a Szent Korona összetartó ereje jegyében!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.09.22. az ötvenkilencedik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Áldd meg Urunk az egyetemre járó ifjakat, hogy értékesen használják fel tanulásra a rendelkezésükre álló időt és készüljenek fel az életre!
2.Áldj meg Urunk minden iskolába járó gyereket, valamint tanítóikat és tanáraikat, hogy ne csak a tananyagot, hanem tiszteletet és becsületet is tanuljanak, tanítsanak!
3.Áldd meg Urunk a családokat, óvd meg őket a veszekedéstől, gyűlölettől, haragtól, folytonos panaszkodástól és a válás kísértéseitől, vezesd közös családi imára őket!
4.Áldj meg Urunk minden karitatív és tanító tevékenységet végző szerzetesrendet és lovagrendet, hogy a Te nagyobb dicsőségedre végezzék munkájukat!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.09.08. az ötvennyolcadik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!Add Urunk áldásodat minden keresztény ifjúra és minden jegyespárra!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt! Add Urunk áldásodat minden keresztény családra, hogy a mindennapi kenyerük meglegyen!
3.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára! Legyen kedves Előtted minden Neked bemutatott áldozat!
4.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Add áldásodat Urunk, Nemzetünk vezetőire és minden tagjára!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.08.18. az ötvenhetedik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Adj Urunk békét családjainkba, hogy minden nehézség és kísértés ellenére is megtartsuk a házasság szentségében tett fogadalmainkat!
3.Óvd meg Urunk gyermekeinket és unokáinkat a modern kor rossz hatásaitól, értsék meg, hogy mindaz ami régi, nem elvetendő, hanem megtartó erőt hordoz magában!
4.Adj Urunk megújulást népünk fiainak a közelgő Szent István napi egyházi szertartások és világi rendezvények által, István király hagyatékának jegyében!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!!

2011.07.21. az ötvenhatodik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add Urunk áldásodat a gyermeket váró házastársakra! Add, hogy minden gyümölcs által megújuljon és elmélyüljön kapcsolatuk az egymáshoz való kitartó hűségben!
3. Szereteted által vígasztald meg a gyermektelen hitvestársakat. Add, hogy így is elfogadják egymást és felismerjék, teljesítsék a Te szent akaratodat!
4.Hallgasd meg Urunk a családi fészekre vágyó ártatlan árvák hozzád esdeklő szavát! Világosítsd meg azon szülők bűntől elhomályosult értelmét, akik az abortusz mellett döntenének! Védd a megfogant gyermekek életét!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.06.16. az ötvenötödik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add Urunk áldásodat munkaadóinkra és mindennapi munkánkra, hogy a mindennapi kenyér asztalunkra kerülhessen az év minden napján!
3.Add Urunk áldásodat előljáróinkra, hogy döntéseik által a család visszakerülhessen méltó helyére a társadalomban!
4.Érintsd meg Urunk a rendezetlen kapcsolatban élő embertársaink szívét, hogy rendezzék kapcsolatukat és lépjenek szentségi házasságra társukkal!
5.Küldd Urunk a Te békédet családjainkra, hogy az őszinte megbocsájtás vezessen bennünket a házastársaink melleti kitartásban életünk minden napján!

2011.06.10. az ötvennegyedik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy a Csíksomlyói Búcsú a hit általi zarándoklat helye legyen, vezessen minket a bűnbocsánat és a Nemzeti kiengesztelődés lelkülete!
2.Add Urunk, hogy meg tudjuk őrizni Nemzeti hagyományainkat, nyelvünket, népművészetünket és adjuk át sikeresen a jövő nemzedéknek!
3.Hálát adunk, Urunk, a családjainkban uralkodó békéért, családtagjaink egészségéért, a mindennnapi testi-lelki kenyerünkért és a családjainkba beleszülető életekért!
4.Hálát adunk, Urunk,nemzetünk jövőjéért, kapcsolatainkért, találkozásainkban megtapasztalt jelenlétedért, embertársaink irántunk gyakorolt szeretetéért!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2011.05.19. az ötvenharmadik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add Urunk áldásodat az áldott álapotban levő magyar édesanyákra, különösen azokra, akik imacsoportunk nagy családjának tagjai!
3.Add Urunk, hogy családjaink és nagycsaládjaink névleges keresztényei és útkeresői megtalálják a Te Utadat, járják a Te Iskoládat és ne tévelyegjenek!
4.Kérünk Urunk, hogy a mindennapok nehézségei ne bontsák meg családi békénket, ne essünk a nézeteltérések és a veszekedések csapdájába!
5.Hozz Urunk lelki békét életünkbe, hogy a mindennapok munkahelyi konfliktusai, munkatársaink gúnyolódásai ne vegyenek erőt rajtunk!

2011.04.28. az ötvenkettedik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add Urunk áldásodat az áldott álapotban levő anyákra, különösen azokra, akik imacsoportunk nagy családjának tagjai!
3.Áldd meg Urunk a nagycsaládos édesanyákat és édesapákat, hogy a gyermeknevelésben türelmüket ne veszítsék!
4.Adj erőt Urunk, hogy családjaink megpróbáltatásaival szembe tudjunk nézni, álld meg és vezesd döntéseinket!
5.Adj Urunk megértést szülők és felnőtt gyermekeik közé, hogy találják meg azt a középutat, amellyel sem a szülői tisztelet, sem a gyermek szabad akarata nem szenved hátrányt!

2011.04.03. az ötvenegyedik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add Urunk áldásodat az újszülött gyermekekre, különösen azokra, akik imacsoportunk családjaiba születtek. Áldd meg legifjabb újszülöttünket, Hannát!
3.Áldd meg Urunk az áldott álapotban levő anyákat, adj nekik anyai örömöket és meghívást a gyermeknevelés hivatására!
4.Adj erőt Urunk, hogy tudjuk elfogadni szeretteink, családtagjaink elvesztését, veszteségeink után pedig tudjuk ujrarendezni életünket!
5.Adj Urunk örök nyugodalmat Nap Katinak, fogadd őt a Mennyei örök hazába, szentjeid társaságába!

2011.03.24. az ötvenedik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Adj Urunk mértékletességet a mindennapi életünkben, vigyázzunk erőforrásainkra és ne pazaroljuk el az általad rendelkezésünkre bocsátott lehetőségeket!
3.Áldd meg Urunk családjaink kapcsolatait, adj áldást barátainkra, rokonainkra és jótevőinkre, hogy soha ne csalatkozzunk egymásban!
4.Adj erőt Urunk, hogy sikeresen küzdjük le visszatérő rossz szokásainkat, add hogy jelenlétünkkel és imáinkkal javítsunk környezetünkön!
5.Kérjük Urunk áldásodat családjainkra, a Te áldásoddal találjuk meg az egyetértést, az összhangot és a lelki békét!

2011.02.28. a negyvenkilencedik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.A közelgő böjti idő hozza meg Urunk, a mértékletességet a mindennapi életünkben, valamint a rossz evési és italozási szokásaink leküzdését!
3.Kérünk Urunk, mutasd meg nekünk az Utat, hogy hiteles kereszténnyé válhassunk Isten és embertársaink előtt!
4.Add Urunk, hogy tanuljunk meg a jövedelmünkhöz mérten szűkösebben gazdálkodni, erre szolgáljon a lemondások gyakorlása által a közelgő böjti idő!
5.Kérjük Urunk áldásodat a március 4-6. között a csíksomlyói Jakab Antal tanulmányi házban megszervezett „Férjek-édesapák hétvégéje” rendezvényre!

2011.02.18. a negyvennyolcadik imaalkalom, 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Kérünk Urunk gyógyulást a Benned bízó betegek részére, különösen azok számára akikért a Te Nevedben többen is együtt imádkoznak!
3.Kérünk Urunk, add meg, hogy egy kicsivel több legyen bennünk az alázat és több hittel és bizalommal keressünk Téged!
4.Add Urunk, hogy ki tudjuk szűrni a Tőled származó Hívást a Világ zajából és válaszoljuk bátran: „Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád!”
5.Kérjük Urunk áldásodat a Családpasztorációs Bizottság és a Magcsoport tevékenységére, valamint minden erdélyi magyar családos közösségre, felekezeti hovatartozástól függetlenül!

2011.01.22. a negyvenhetedik imaalkalom, boldog Batthyány Strattman László napján, 22 órakor

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Hálát adunk Urunk Batthyány Strattman László munkásságáért, add hogy az ő példáját kövessük a gyermekvállalásban és nevelésben!
3.Kérjük Urunk áldásodat imacsoportunk minden tagjára és az ő családjaikra, hogy legyen egészségünk, munkánk és mindennapi kenyerünk!
4.Add Urunk, hogy úgy dolgozzunk, mintha örökké élnénk és úgy imádkozzunk, mintha ma kéne találkozzunk Veled, Mennyei Atyánk színe előtt!
5.Kérjük Urunk áldásodat a Családpasztorációs Bizottság és a Magcsoport tevékenységére, valamint minden erdélyi magyar családos közösségre, felekezeti hovatartozástól függetlenül!

2010.12.23. a negyvenhatodik imaalkalom 22 órakor, közös imaesten Karácsony előestéjén

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk erőt a gyermeket váró anyáknak, hogy a Szüzanya örömével fogadják gyermeküket és az Úr áldásával neveljék őket!
2.Add meg Urunk, hogy papjaink és lelkipásztoraink adventi és Karácsonyi munkája legyen gyümölcsöző az igehirdetések és karácsonyi pásztorjátékok által!
3.Adj Urunk egészséget minden áldott álapotban levő anyának, hogy a szívük alatt hordott magzatok meglássák a Te alkotásod, a teremtett Világot!
4.Gyógyíts meg Urunk minden beteget, aki benned bízva várja gyógyulását, add vissza lelki egyensúlyukat, hogy így testük is elindulhasson a gyógyulás útján!
5.Hálát adunk Urunk mindazokért a gondolatokért és cselekedetekért, amelyek az advent folyamán minket megérintettek!

2010.11.27. a negyvenötödik imaalkalom 22 órakor, közös imavirrasztásunkon, a meg nem született életekért

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt, mi pedig hálásak vagyunk, hogy szüleink vállaltak minket!
2.Add meg Urunk, hogy minden meg nem született és már Hozzád került lélek, tudjon megbocsájtani családjának, Te pedig Urunk nevükön szólítsd őket!
3.Adj Urunk egészséget minden áldott álapotban levő anyának, hogy a szívük alatt hordott magzatok meglássák a Te alkotásod, a teremtett Világot!
4.Bocsájts meg Urunk azoknak akik megtérésük előtt abortuszra határozták el magukat és add meg, hogy a Te irántuk való atyai szeretetedet megtapasztalják!
5.Adj erőt Urunk minden fogyatékkal született és fogyatékkal élő gyermek szüleinek, hogy Isten ajándékának fogadják el gyermeküket, szeretettel és türelemmel neveljék őket!

2010.11.16. a negyvennegyedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add áldásodat Urunk minden engesztelő imát végző emberre és imacsoportra, hogy minél többen megtapasztalhassuk a Te irgalmasságodat az ő imájuk által!
3.Adj Urunk erőt, hogy elfogadjuk betegségeinket, valamint családtagjaink betegségeit és azon munkálkodjunk, hogy a Te segítségeddel elviseljük azokat, perlekedés nélkül!
4.Mutasd meg Urunk szenvedéseink értelmét és adj vigasztalást fájdalmainkban, hogy másokat is tudjunk megvígasztalni, másokért is tudjunk imádkozni!
5.Adj erőt Urunk Robikának és Norbertnek a gyógyuláshoz, Márton Áron püspökatya közbenjárására, szüleiknek pedig adj önbizalmat a Te Nevedben való tanuságtételre!

2010.11.06 a negyvenharmadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy Szent Imre herceg közbenjárására az ifjuság erényei növekedjenek, apárkeresők lehetőségei gyarapodjanak és kapcsolataik gyümölcsözőkké váljanak!
2.Add Urunk, hogy Boldog Batthyány Strattmann László közbenjárására családjainkban erősödjön a Te békéd, tökéletesedjen a szeretet, gyarapodjon az áldás és örömmel fogadjuk a gyermekáldást!
3.Add Urunk, hogy Árpád-házi Szent László és Boldog IV. Habsburg Károly közbenjárására, Nemzetünk megújuljon a hitben, becsületben, erkölcsben és a testvéri szeretetben!
4.Add Urunk, hogy Viennai Szent János közbenjárására papjaink, szerzeteseink és lelkipásztoraink megerősödjenek hivatásukban és szolgálatkészségükben. Hívj Urunk, új munkásokat aratásodba!
5.Kérünk Urunk, hogy Boldog Bogdánffy Szilárd közbenjárására tedd elviselhetővé minden embertársunk szenvedését, betegségeinkből gyógyíts meg minket, erősítsd meg hitünket, hogy tudjunk tanuságot tenni Rólad embertársaink előtt!

2010.10.29. a negyvenkettedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add áldásodat Urunk minden magyar gyermekre, hogy egészségnek örvendjenek és szófogadóak legyenek szüleikkel szemben!
3.Adj Urunk egészséget a családapáknak és családanyáknak, hogy bírják elviselni az élet nehézségeit!
4.Add áldásodat Urunk a Családpasztorációs iroda és a Családépítő rádióműsor munkatársainak, hogy eredményesen tevékenykedjenek a családok szolgálatára!
5.Adj erőt Urunk a fogyatékos gyerekek szüleinek, hogy türelemmel és szeretettel viszonyuljanak gyermekeikhez!

2010.10.06. a negyvenegyedik imaalkalom, Nemzetünk gyászünnepén, 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Adj Urunk békés és építő magatartást minden magyar ember szívébe, hogy a történelem során soha meg ne ismétlődjenek Nemzetünk tragédiái!
2.Fogadd Urunk Gróf Batthyány Lajos és az aradi tizenhárom vértanú áldozatát és fordítsd ezen áldozatot Nemzetünk javára, felemelkedésére és megújulására!
3.Add Urunk, hogy Nemzetünk fiataljai megértsék és átérezzék azt a megtiszteltetést, hogy magyarnak születtek és társukat is magyar fiatalok közül keressék!
4.Add Urunk, hogy a keresztény családok felvállalják Nemzetünk megerősítését a tanuságtétel, a gyermekvállalás és gyermeknevelés példája által!
5.Nagyasszonyunk közbenjárására, erősítsd meg Urunk a papi és szerzetesi hivatásokat, hogy megújuljon Nemzetünk keresztény értékrendje!

2010.09.30. a negyvenedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add áldásodat Urunk gyermeknevelésünkre, hogy gyermekeinkben nőjön az Isten iránti szeretet, szülők iránti tisztelet, mert ők a jövőnk záloga!
3.Adj Urunk bizakodó családanyákat, hogy a karrier keresése és megélése ne tántorítsa el őket a gyermekvállalástól!
4.Add áldásodat Urunk imacsoportunk újszülöttére Simon Balázsra és az egyéves születésnapját ünneplő Goga Mátéra, valamint szüleikre, hogy türelemmel neveljék gyermekeiket!
5.Nyitsd meg Urunk a nemkívánt terhességek hordozóinak szívét, hogy vállalják a szülői hivatást, vagy forduljanak nevelő szülökhöz és a gyermek életét tartsák meg!

2010.09.12. a harminckilencedik imaalkalom 21:30 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Fogadd Urunk imánkat engesztelésül, saját büneinkért, hozzátartozóink, ismerőseink bűneiért, valamint a Világban elkövetett minden bűnért!
2.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél, s kik már egymásra találtak megbecsüljék társunkat!
3.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt, adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy Neked tetszően neveljük gyermekeinket!
4.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben, a szeretet gyakorlásában és a kölcsönös segítségnyújtásban!
5.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára, hogy a Legszentebb Áldozatot és Istentiszteletet Neked tetszően mutassák be!

2010.09.06. a harmincnyolcadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add áldásodat Urunk minden gyermeket váró anyára, hogy számukra ez az idő áldott álapot és nem terhesség legyen!
3.Adj Urunk bátor keresztény férjeket, akik megtesznek minden tőlük telhetőt családjuk mindennapi kenyeréért és gyermekeik atyai neveléséért!
4.Add áldásodat Urunk imacsoportunk újszülötteire Csicsáky Gergelyre és Sass Mátéra valamint szüleikre, hogy türelemmel neveljék gyermekeiket!
5.Kérünk Urunk térítsd jobb belátásra a szenvedélybeteg családtagokat, hogy ne szomorítsák szeretteik életét és elhagyják rossz szokásaikat!

2010.08.19. a harminchetedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add áldásodat Urunk párkapcsolatunkra, add, hogy soha ne szűnjünk meg keresni és megtalálni társunk jó tulajdonságait!
3.Adj Urunk gyógyulást a párkapcsolatunkban elszenvedett sebekre és add, hogy többet ne ártsunk közvetlen környezetünknek!
4.Add áldásodat Urunk imacsoportunk újszülötteire Sass Mátéra és Ványolós Klárára és szüleikre, hogy türelemmel neveljék gyermekeiket!
5.Hálát adunk Urunk, hogy Te mindannyiszor megbocsátasz és irántunk irgalmas vagy, még akkor is, ha cselekedeteink által sokszor megbántunk Téged!

2010.07.30. a harminchatodik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add áldásodat Urunk gyermekeinkre, hogy növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és emberek előtt!
3.Adj egyetértést Urunk családjainkba, hogy egymásra figyeljünk és az együtt töltött idő felüdülésünkre és feltöltődésünkre szolgáljon!
4.Add áldásodat Urunk imacsoportunk újházas családjaira: Benedek Gizellára és Bélára, Tóth Orsolyára és Lászlóra, Gyűjtő Katalinra és Zsoltra valamint Ripszki Ervinre és Zsófiára.
5.Hálát adunk Urunk szüleinkért, hogy világra hoztak és felneveltek bennünket, add, hogy mi is méltó tisztelettel övezzük őket öreg napjaikon.

2010.07.19 a harmincötödik közös ünnepi ima alkalom 22 órakor. Isten kegyelméből ma lett két éves az imaszolgálatunk!

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél! Hálát adunk, az Erdélyben működő Egyetemi Lelkészségek, Ifjusági Csoportok és Gyermek Táborok közösség formáló tevékenységéért!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt, újházas testvéreinknek pedig adj bölcsességet, türelmet és hosszú házas életet!
3.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Adj Urunk imacsoportunk minden tagjának lelki békét és erős hitet!
4.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára! Hálát adunk Orbán László atya mennyei közbenjárásáért!
5.Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2010.06.25 a harmincnegyedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Adj Urunk türelmet a fogyatékkal élő testvéreink családtagjainak, hogy türelemmel gondozzák és támogassák a rájuk bizottakat!
3.Mentsd meg Urunk családjaink tagjait az alkoholizmus betegségétől, gyógyítsd meg ebben a betegségben szenvedő embertársainkat!
4.Kérünk Urunk, hogy családjainkban uralkodjon az egymás iránti szeretet és bizalom, hogy külső személyek ártó szándékkal ne avatkozzanak bele családjaink harmonikus életébe!
5.Áldd meg Urunk munkánkat és add, hogy örömmel végezzük családi szolgálatunkat, házaséletünkben pedig uralkodjon a harmónia és a kölcsönös szeretet!

2010.06.17 a harmincharmadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Adj Urunk bátorságot a magyar családapáknak, hogy méltó öntudattal vállalják az apai meghívást az Úrban és bízzanak Gondviselésében!
3.Mentsd meg Urunk minden világi hivatásban élő testvérünket attól a tévhittől, hogy gyermekvállalás nélkül is feláldozhatjuk magunkat a Nemzet oltárán!
4.Kérünk Urunk, hogy tekintsük példaképünknek Batthyány-Strattman Lászlót, imacsoportunk vedőszentjét, tizenhárom gyermek édesapját!
5.Áldd meg Urunk az áldott állapotban levő anyákat, hogy szeretettel és örömmel éljék meg a gyermekvárás időszakát!

2010.05.23. a harminckettedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Hálát adunk, Urunk, a Csíksomlyói búcsún kapott kegyelmekért és lelki feltöltődésért!
2.Hálát adunk, Urunk, a családjainkban uralkodó békéért, családtagjaink egészségéért, a mindennnapi kenyerünkért és a családjainkba beleszülető életekért!
3.Hálát adunk, Urunk, kapcsolatainkért, és a találkozásainkban megtapasztalt jelenlétedért!
4.Hálát adunk, Urunk, nemzetünk jövőjéért és embertársaink irántunk gyakorolt szeretetéért!
5.Hálát adunk, Urunk, bűneink bocsánatáért, Szűz Anyánk és szentjeink közbenjárásáért!

2010.04.16. a harmincegyedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add Urunk, hogy tudjunk szívből megbocsájtani embertársainknak és szívünkből kitörölni a haragot!
3.Adj Urunk kitartást a házasság szentségében, jó és balsorsban egyaránt!
4.Kérünk Urunk mentsd meg családtagjainkat az alkoholizmusból! Add, hogy tudjunk velük lelki gondjaikról nyíltan beszélni!
5.Add Urunk, hogy türelemmel keressük a közös hangot gyermekeinkkel és generációjukkal!

2010.04.06 a harmincadik ima alkalom 22 órakor

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél. Adj türelmet és egyetértést a jegyestársaknak!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt! Adj szeretetet és egyetértést a szülők és gyermekek között!
3.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Fordítsd cselekedeteinket Nemzetünk javára!
4.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára! A Szentlélek irányítsa Egyházunk vezetőit!
5.Adj nekünk Urunk a Te feltámadásodhoz méltó, önfeláldozó lelkületet a hétköznapokban is! Itt mindenki a saját szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2010.03.24. a huszonkilencedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Kérünk Urunk adj megfelelő lelkületet a nagyhét szenvedéseinek és a Te feltámadásodnak újra megéléséhez!
3.Adj Urunk imádságos lelkületet családjainkban, hogy legalább naponta egyszer tudjunk családjainkban közös imára gyűlni!
4.Add Urunk, hogy vadházasságban élő testvéreink rendezzék Színed előtt házasságukat!
5.Kérünk Urunk, áldj meg minden erdélyi magyar családot és add, hogy minél többen a Szűzanya oltalmazó palástja és Szent Koronája alá tartozzunk!

2010.03.08. a huszonnyolcadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Kérünk Urunk tartsd meg egészségben és kedvességben családjaink minden női tagját és adj nekik türelmet és gonviselő, szerető szívet!
3.Adj Urunk felelősségtudatot a nőknek, hogy vágyjanak az édesanyai hivatásra és készüljenek annak betöltésére!
4.Óvd meg Urunk a családanyákat és családapákat a házasságon kívüli kapcsolatok csapdájától!
5.Kérünk Urunk, add meg a férfiaknak és családapáknak, hogy megbecsüljék a nőket, leginkább pedig feleségeiket!

2010.02.15. a huszonhetedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a vilagossag rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Adj Urunk bölcsességet a családfenntartóknak, hogy családjaik számára találjanak kiutat a gazdasági nehézségekből!  
3.Adj Urunk türelmet az édesanyáknak, hogy jócselekedetekre, becsületre, igazságérzetre és lelkiismeretességre neveljék gyermekeiket!
4.Adj Urunk megértést a nagyszülőknek, hogy a szülőkkel egyetértésben neveljék unokáikat és ne legyenek mentsvárai a szülőkkel szemben szemtelenkedő unokáiknak!
5.Add Urunk, hogy többször gyakorolhassuk az irgalmasság és a szeretet cselekedeteit embertársainkkal szemben!

2010.01.28 a huszonhatodik imaalkalom 22 órakor, minden imacsoport közös imája Aquinói Szent Tamás ünnepén

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add nekünk Urunk bölcsességedet, hogy Aquinói Szent Tamás példájára tanuságot tegyünk a Te Országodról az emberek előtt!
2.Adj Urunk gyógyulást beteg testvéreinknek és paptestvéreinknek, hogy meggyógyulván Téged szolgáljanak minden munkájuk által!
3.Adj gyógyulást és lelki békét megfáradt és bajba jutott embertársainknak, a raboknak szabadulást, az utazókat pedig fogadd Gondviselésedbe!
4.Áldd meg Urunk Nemzetünket, papjainkat, tanárainkat, családjainkat és fiataljainkat, őrizz meg a bűntől és vezess a jó úton!
5.Vedd oltalmadba a tanulókat különösen a hátrányos helyzetüeket és fogyatékosokat, hogy emberhez méltó körülmények közt tanulhassanak!

2010.01.22, boldog Batthyány Strattman László napján, a huszonötödik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Hálát adunk Urunk Batthyány Strattman László munkásságáért, add hogy az ő példáját kövessük a gyermekvállalásban és nevelésben!
3.Kérjük Urunk áldásodat imacsoportunk minden tagjára és az ő családjaikra, hogy legyen egészségünk, munkánk és mindennapi kenyerünk!
4.Add Urunk áldásodat a HÁLÓ egyesület és ezen belül a HGT tagozat közösség formáló munkájára, hogy tagjaik lelkiekben gazdagodjanak!
5.Kérjük Urunk áldásodat a Családpasztorációs Bizottság és a Magcsoport tevékenységére, valamint minden erdélyi magyar családos közösségre, felekezeti hovatartozástól függetlenül!

2010.01.12. a huszonnegyedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Szólíts meg Urunk Szent Lelked által, hogy lelkiismeretesen végezzük munkánkat és így családi asztalunkra kerüljön rá a mindennapi kenyér!
3.Kérünk Urunk mutasd meg nekünk a szeretet útját, hogy ez vezérelje cselekedeteinket a szürke hétköznapokon is!
4.Adj Urunk erőt és összetartást kisközösségeinkbe, hogy a Veled együtt töltött közöségi időnk alatt erőt merítsünk a hétköznapokhoz!
5.Adj Urunk állhatatosságot az imádságban, hogy a Beléd vetett hitünk növekedjen és reményünk erősödjön!

2009.12.23. a huszonharmadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél. Adj türelmet és kitartást azoknak akik már megtalálták társukat!
2.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt! Adj szeretetet és egyetértést a szülők és gyermekek között!
3.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
4.Adj Urunk megújuló Egyházadba új papi hivatásokat és adj áldást papjaid és lelkipásztoraid munkájára!
5.Adj Urunk a Te születésedhez méltó lelkületet nekünk az ünnepek alatt! Itt mindenki a sajat szándékát vigye az Úr elé a közös imánkban!

2009.12.16. a huszonkettedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Szólíts meg Urunk lelkiismeretünk által, hogy egyengessük a lelkünkbe születendő Kisded Útját !
3.Kérünk Urunk, érintsd meg a karácsonyi keresztények lelkét, hogy észrevegyék: az anyagi világ célcsillagai elhalványulnak a betlehemi Csillag fényében!
4.Az adventi várakozásban indíts bűnbánatra minket, hogy ünnepek előtt tudjuk kiüríteni lelkünk szemétkosarát!
5.Adj Urunk beteg családtagjainknak gyógyulást, a szomorúaknak vígasztalást, az egyedülállóknak reménységet!

2009.12.01 a huszonegyedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Taníts meg Urunk a minőségi ajándékozásra, hogy inkább időt, mint pénzt szánjunk a szeretteinkre az ünnepek tájékán!
3.Kérünk Urunk, hogy minket, keresztényeket, ne érjen el az anyagi világ pánikhangulata, mert mi tudjuk: Nélküled a hajunk szála sem görbülhet meg!
4.Adj Urunk türelmet gyermekeink neveléséhez és add, hogy helyes értékrendet adjunk át nekik, tanítsuk meg nekik az örök értékeket!
5.Adj Urunk a gyermektelen családokba indíttatást az árva gyermekek örökbe fogadása és felnevelése iránt!

2009.11.14 a huszadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add Urunk, hogy ha az iskolából, a kormányzásból és a közérdekből rendre kivetnek is Téged, szívünkben és lakásunkban mindig otthonra találj!
3.Kérünk Urunk mentsd meg gyermekeinket a drogfogyasztás csábításaitól, add meg hogy idejében felfedezzük, ha lelki gondokkal küzdenek!
4.Adj Urunk békét és megértést, türelmet és szeretetet azokba a családokba, ahová a Te akaratodból fogyatékos gyermek született vagy nevelkedik!
5.Erősítsd meg Urunk imacsoportunk tagjait és azoknak családjait, hogy az új idők új kihívásai ellenére tartsunk ki Benned való hitünkben!

2009.10.25 a tizenkilencedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add Urunk, hogy a Te békéd töltse el családjainkat és életmodunkkal tegyunk tanuságot a Te országodról!
3.Kérünk Urunk szabadítsd meg családjainkat a túlzott alkoholfogyasztástól, az alkoholizmusban szenvedőknek pedig szabadulást szenvedélyükből!
4.Add Urunk, hogy gyermekeink rosszcselekedetei jóra forduljanak, nekünk pedig adj türelmet és megértést, hogy megnevelhessük őket!
5.Adj Urunk egészséget az imacsoportunk tagjainak családjaiba született újszülötteknek, szüleiknek pedig türelmet és szeretetet!

2009.10.06 a tizennyolcadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add Urunk, hogy örömünket leljük gyermekeink előmenetelében, de nevelésünk által, ne tűzzünk ki számukra elérhetetlen követelményeket!
3.Áraszd ránk Urunk szereteted fényét, hogy el ne csüggedjünk a földi dolgokkal vívott küzdelmeinkben és meg ne feledkezzünk Rólad!
4.Adj Urunk nagyobb megbecsülést szívünkbe nemzetünk iránt, hogy ne csak az egyéni érdekeink vezessék cselekedeteinket!
5.Adj Urunk örök nyugodalmat az aradi tizenhárom vértanúnak és Batthyány Lajos volt miniszterelnöknek!

2009.09.19 a tizenhetedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Adj Urunk nagyobb szeretetet szívünkbe a Bűnbánat szentsége és az Oltáriszentség iránt, hogy gyakrabban járuljunk az Úr asztalához!
3.Adj Urunk nagyobb tiszteletet szívünkbe idős szüleink iránt, hogy legyen türelmünk őket meghallgatni és gondjaikon enyhíteni!
4.Adj Urunk nagyobb bölcsességet szívünkbe, hogy megértsük és helyesen kezeljük gyermekeink gondjait és cselekedeteit!
5.Hálát adunk Urunk családjaink testi, lelki és számbeli gyarapodásáért, valamint a mindennapi kenyerünkért !

2009.08.23 a tizenhatodik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Adj Urunk erőt minden áldott álapotban levő anyának, hogy örömmel fogadja újszülött gyermekét, a szülés pedig könnyű legyen!
3.Adj Urunk szeretetet papjaink szívébe, hogy megtartsák és szorosabbra füzzék az egyház és a családok közötti köteléket!
4.Adj Urunk erőt és türelmet szenvedő csaláldtagjainknak, hogy emelt fővel viseljék szenvedéseiket és kérünk add meg gyógyulásukat!
5.Hálát adunk Urunk minden árvaházból kivett gyermekért és nevelőszüleikért, hogy ezáltal visszakerültek egy családi kötelékbe!

2009.08.06 a tizenötödik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Adj Urunk jókedvet és kellemes időtöltést, valamint lelki feltöltődést a Gyimesfelsőloki Családos Tábor résztevevőinek!
3.Adj Urunk tartalmas együttlétet, pihenést és lelki feltöltődést a Sátoraljaújhelyi Háló Tábor Hazánk minden régiójából való résztvevőjének!
4.Adj Urunk csodálatos kirándulásokat és lélekben való felfrissülést a Háromkúti Szeretetváros Ifjusági Tábor résztvevőinek!
5.Hálát adunk Urunk minden árvaházból kivett gyermekért és nevelőszüleikért, hogy ezáltal visszakerültek egy családi kötelékbe!

2009.07.17 a tizennegyedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a vilagosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesítsd Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Uram, kérünk óvj meg minden közeljövőben születendô gyermeket és kismamát a szûléssel kapcsolatos komplikációktól, hogy egészséges gyermekeik szülessenek!
3.Forraszd össze Urunk a szétesni készülő családokat szereteted által és add meg a családtagoknak azt a bölcsességet, amellyel minden nehézség ellenére is együtt maradjanak!
4.Add Urunk, hogy a jelen gazdasági helyzet ne a kétségbeesést, hanem a hitet és az egymásba vetett bizalmat erősítse meg szívünkben!
5.Add Urunk, hogy gyakoroljuk az anyagi dolgokról való lemondást a családban, mert gyermekeinknek így lesz jövőjük!

2009.06.28 a tizenharmadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a örvendetes rózsafüzér harmadik, negyedik és ötödik tizedeinek titkai.
A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Adj Uram gyermekszerető, önfeláldozó és családias édesanyákat, akik elfogadják és örömmel vállalják az anyai hivatást.
3.Fogadd Urunk könyörgéseinket beteg és szenvedő családtagjainkért, rokonainkért, adj nekik erőt a szenvedéseikben.

2009.06.18 a tizenkettedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a örvendetes rózsafüzér első, második és harmadik tizedeinek titkai.
A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Adj Uram bölcs, előrelátó és bátor családapákat, akik az életre való meghívásodat komolyan veszik és parancsaidat követik.
3.Ne engedd Uram, hogy a világ fiait követve, letérjünk a Te utadról és eltékozoljuk Mennyei Örökségünket.

2009.05.29 a tizenegyedik imaalkalom 22 órakor a Csíksomlyói Búcsú előestéjén.

A rózsafüzér titkok a vilagosság rózsafüzér ötödik titka és a dicsőseges rózsafüzér titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!
2.Hálát adunk Urunk, hogy Szent István Király a Szent Koronát felajánlotta a Boldogságos Szűz Máriának, Égi Édesanyánknak!
3.Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!
4.Adj Urunk jövőképet, komoly elhatározást és kitartást fiataljaink szívébe, hogy ne torpanjanak meg életük minden kis akadályánál!
5.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
6.Adj Urunk erőt a gyermeket váró és nevelő szülőknek, hogy családjukat a Jó Pásztor példájához hűen őrizzék és vezessék!

2009.05.15 a tizedik imaalkalom 22 órakor a Csíksomlyói Millenniumi Keresztelő előestéjén.

A rózsafüzér titkok a örvendetes rózsafüzér első, második és harmadik tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add áldásodat Urunk a holnapi Millenniumi Keresztelő minden újkeresztenyére, papjaira és résztvevőire.
3.Áldj meg Urunk minden Erdélyben szolgáló papot és add áldásodat minden felszentelendő és felszentelt templomra.

2009.05.02 a kilencedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér harmadik, negyedik és ötödik tizedeinek titkai.
A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Szabadítsd meg Urunk családtagjainkat és hozzátartozóinkat az alkohol szenvedélyétől és gyógyítsd meg az alkoholizmus betegségében szenvedőket!
3.Szabadítsd meg Urunk a depresszióban szenvedőket, hogy Benned bízva visszanyerjék életkedvüket, megtalálják életcéljukat!

2009.04.22 a nyolcadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a dicsőséges rózsafüzér első, második és harmadik tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Fogadd Urunk, hálánkat a marosvásárhelyi egyházkerületi csoportos keresztelőért és add áldásodat az itt egybegyült családokra!
3.Kérünk Urunk, add áldásodat a Csiksomlyón majus 16-án megrendezésre kerülő Főegyházmegyei Millénniumi Keresztelő résztvevőire!

2009.04.02 a hetedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér első, második és harmadik tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Látogass el Uram, azokba a családokba ahol békétlenség uralkodik, hogy a házastársak elevenítsék fel előtted tett fogadalmukat!
3.Adj gyógyulást Uram a betegségben szenvedő anyáknak és apáknak, hogy felépülve Téged szolgáljanak és gyermekeiket igaz hitben neveljék!

2009.03.11 a hatodik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér harmadik, negyedik és ötödik tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Térítsd el Uram, az áldott állapotban levő anyák gondolatait az abortuszról és keltsd fel szívükben a megfogant élet utáni vágyat!
3.Irgalmazz Uram azoknak az anyáknak és apáknak, akik elvetették gyermekük életét, vezesd őket bűnbánatra!

2009.02.21 az ötödik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a fájdalmas rózsafüzér első, második és harmadik tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Fordítsd Uram gondviselő jóságodat minden olyan családra, amelybe fogyatékos gyermek született!
3.Könnyíts Uram az árva gyermekek és az özvegyek sorsán!

2009.02.08 a negyedik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér harmadik, negyedik és ötödik tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add Uram, hogy úgy dolgozzunk, mintha örökké élnénk és úgy imádkozzunk, mintha ma kellene Veled találkoznunk!
3.Fogadd Urunk csoportunk újszülötteit Gondviselésedbe, köszönjük, hogy megajándékoztál minket általuk!

2009.01.22 a harmadik imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok a világosság rózsafüzér első, második és harmadik tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add Uram, hogy tiszta szívvel fogadjunk Téged az Oltári Szentségben és Hozzád vezessük gyermekeinket is!
3.Adj Urunk a gyermeket váró anyáknak és gyermekeiknek egészséget!

2009.01.03 a második imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér harmadik, negyedik és ötödik tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Add békédet Uram keresztény családjainkba, hogy gyermekeinket Neked tetszően neveljük!
3.Adj Urunk gyermekeinknek irántad való szeretetet, hogy értsék meg és fogadják el a szülői nevelést!

2008.12.24 az első imaalkalom 22 órakor.

A rózsafüzér titkok az örvendetes rózsafüzér első, második és harmadik tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:
1.Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!
2.Adj Uram erőt a gyermeket váró anyáknak, hogy türelemmel hozzák világra és neveljék gyermekeiket!
3.Adj Uram kitartást a családapáknak, hogy méltó támaszuk legyenek családjuknak!

forrás: www.kel.ro

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…