8. november, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:

   A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz.

   Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat.

   A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult.

   Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!

                                                 Máté Evangéliuma 25, 1-13

   A szűzekről szóló példabeszéd a hit és az örök élet viszonyának szoros kapcsolatát mutatja be. A lámpásokban levő olaj a hit mértékét fejezik ki. A vőlegény Krisztus, aki az eszkatonban eljön ítélni élőket és holtakat. Előtte azonban a várakozás ideje van. Krisztus eszkatonja nem sejtett órákban érkezik el, mint éjjel a tolvaj, vagy az ágy alá gurult drachma sorsa.

   Ha hiányzik a hit égő mécsese, akkor kirekedünk a sötétségbe. A hitet nem lehet kölcsönkérni és kölcsönadni. Személyre szabott isteni erény, amelyet életünk folyamán jócselekedetekkel és imával, különböző lemondások gyakorlásával építünk és táplálunk. Bár ingyenesen kapjuk Istentől, de a megtartásáért gyakran küzdeni kell.

   Az igazi várakozás életkedvet és jótékony feszültséget szül. Velünk is már megtörtént, hogy elszalasztottunk egy vonatot, vagy egy fontos találkozást. Ilyenkor tapasztaljuk meg a lét banalitását, az idő visszaforgatásának a lehetetlenségét.

   Hányszor másodpercek töredéke jelentette életünk megmentését, a halál torkából való kimenekülését. Akinek volt halálközeli élménye, annak már az idő felértékelődik, az események a kegyelem sodrásában történnek. Az okos szűzek a hit fényében látták életük célját. Segítségükre sietett Krisztus, akivel a hétköznapok forgatagában tudtak beszélgetni, találkozni. Mécsesüket időben megtöltötték a kegyelem díszruhájával.

   Vajon miért késik a vőlegény? Azért, mert meg kell várja, hogy a terméketlen fügefa, azaz mi, egyszer s valahára kezdjünk gyümölcsöt teremni, hogy amikor a gazda érkezik, akkor megkíméljen minket a pusztulástól. Ha gyakorlati keresztény életünk elfogy, akkor nem lesz, aki újratöltse azt.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…