> Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét - Imalánc.ro
 
20. január, 2023Igehirdetések Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

 Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá.

Az ördögűzői hatalom nem elég, hanem előtte komoly lelki és testi felkészülésre van szüksége az illetőnek. A böjt és az ima a legerősebb eszközök a test és a lélek megfékezésére, és a gonosz lelkek feletti győzelemre.

 

   Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre.

   A következő tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét – akiket Boanergesznek, vagyis „mennydörgés fiainak” hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később elárulta őt.

                                            Márk Evangéliuma 3,13-19

A sok gyógyítás után Jézusnak sikerült végre visszahúzódnia egy hegyre. A tizenkettőt ő hívta magához, érdekes, hogy más helyen külön elment a tanítványok meghívására. Példának okán először Keresztelő Szent János volt tanítványait Andrást és Pétert hívta meg, utánna a mennydörgés fiait, a Zebedeus fivéreket. Márknál a meghívás története statikus. A tanítványi lét alapja Márknál: Jézussal lenni (Mk 3, 14). Ez a közösség Jézussal képesítette őket az igehirdetésre és az ördögűzésre.

Itt nem tudjuk meg, hogy miért nevezte Simont Jónás fiát Péternek, azaz Kősziklának. A kiválasztottak között voltak halászok, vámosok, lelkes jámborok, kereskedők stb.

Isten országában nem a külalak, a mesterség a fontos. Jézus a tizenkét tanítványt Izrael tizenkét törzsének a mintájára választotta ki. Ez a szám visszamutat Isten országának végidőkbeli népére. Az ősegyház megőrízte iskarióti Júdás nevét, mert a tizenkettő eredete Jézus szolgálatának idejére megy vissza.

Isten mindenkit meghív országába. Igaz a szolgálatok, talentumok, a karizmák különfélék, de a Lélek, aki tetszése szerint osztja ezeket, egy és ugyanaz (1 Kor 12, 11).

Kornéliusz százados házában Szent Péter elhangzott vallomása ma is irányadó: „Valóban el kell ismernem, hogy az Isten nem személyválogató, mindenki kedves előtte, aki féli és az igazságosságot cselekszi, bármely nép fia is” (ApCsel 10, 34b-35).

A tizenkettő a prédikálási megbízást és az ördögűzői hatalmat közvetlenül Jézustól kapta. Ezt a hatalmat ma is felfedezthetjük az apostoli Egyházban. Rómában külön intézet létezik, ahol fedhetetlen életű, jó hírnévnek örvendő papokat készítenek fel az ördögűzésre. Minden egyházmegyében kell léteznie egy megbízott ördögűzőnek, aki adott esetben élhet ördögűzői hatalmával.

Jézusnak az elcsüggedt apostoloknak szóló megjegyzése ma is időszerű: „Mindamellett ezt a fajtát nem lehet másképp kiűzni, csak imádsággal és böjttel” (Mt 17, 21). Az ördögűzői hatalom nem elég, hanem előtte komoly lelki és testi felkészülésre van szüksége az illetőnek. A böjt és az ima a legerősebb eszközök a test és a lélek megfékezésére, és a gonosz lelkek feletti győzelemre.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…