> Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből! - Imalánc.ro
 
29. január, 2024Igehirdetések Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus és tanítványai áthajóztak a Genezáreti-tó keleti partjára, a gerázaiak földjére.

A gonosz lélek mindig abban jár, hogy távol tartsa területétől a szentet, az igazat, mert sérti működését. Mindent megpróbál annak érdekében, hogy ellehetetlenítse a jónak az érvényesülését. Jézus azonban erkölcsileg mindig győz felettük, mert nem engedi nekik, hogy tönkretegyék az áldozataikat.

Amint Jézus kiszállt a hajóból, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállt ember futott feléje. A sírboltokban lakott, és még láncra verve sem tudták féken tartani. Sokszor megbilincselték és láncra verték, de a láncokat eltépte, és a bilincseket összetörte. Senki sem bírt vele. Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyekben tanyázott, folyton kiabált, és kövekkel ütötte-verte magát.

Amint messziről meglátta Jézust, odafutott. A földre vetette magát előtte, és hangosan így kiáltott: „Mi bajod velem, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!” Jézus ráparancsolt ugyanis: „Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből!”

Erre Jézus megkérdezte tőle: „Mi a neved?” Azt válaszolta: „Légió a nevem, mert sokan vagyunk.” Nagyon kérte Jézust, hogy ne űzze el őket arról a vidékről.

Akkor éppen egy nagy sertéskonda legelészett ott a hegyoldalban. A tisztátalan lelkek azt kérték Jézustól: „Küldj minket a sertésekbe, hogy megszálljuk azokat!” Jézus beleegyezett. Akkor a tisztátalan lelkek kimentek az emberből, és megszállták a mintegy kétezer sertésből álló kondát. A sertések a hegyoldalból a tóba rohantak, és a vízbe fúltak.

Őrzőik erre elfutottak, hírét vitték a városba meg a tanyákra. Az emberek kitódultak, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy az, akit az imént még egy légió tartott megszállva, most felöltözve, ép ésszel ül előttük. Erre megdöbbentek. A szemtanúk elmondták nekik, hogy mi történt a megszállottal és a sertésekkel. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy távozzék a határukból.

Amikor Jézus hajóra szállt, az imént még megszállott kérte, hogy vele mehessen. Ő azonban nem engedte, hanem így szólt hozzá: „Menj haza tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot művelt az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!”
Az el is ment, és Dekápolisz környékén elhíresztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Ezen mindenki elcsodálkozott.

Márk Evangéliuma 5, 1-20

Jézus gonosz lelkekkel való küzdelme megváltoztatta a természetfeletti világ állását. Általa beköszönt a világba az üdvösség, amelynek a gonosz lelkek sem tudtak gátat állítani.

Az egyedi esetek rámutatnak arra, hogy a tisztátalan lelkek tudják, hogy kivel állnak szemben, de nem akarják felfedni kilétüket. A gonosz lelkek elvből nem akarják felfedni kilétüket, mert tudják, hogy eleve vesztésre állnak. A megszállott embernek természetfeletti képességei vannak, hiszen láncokat tép szét, kövekkel ártott saját magának, és tisztátalan helyeken bolyongott. Nem az élők között érezte jól magát, hanem a halottak közt keresett magának lakhelyet. Csak nagy általánosságban mutatkozik be, nem akarja egyenként felfedni a gonosz lelkek azonosságát. Tény, hogy többen tartották megszállva a gerázai embert.

Az ördögűzést egy megállapodás előzi meg, amely nagy anyagi károkat von maga után. A légió kicsiben eléri célját, hiszen a helység lakósai arra kérik meg Jézust, hogy hagyja el a vidéket.

A gonosz lélek mindig abban jár, hogy távol tartsa területétől a szentet, az igazat, mert sérti működését. Mindent megpróbál annak érdekében, hogy ellehetetlenítse a jónak az érvényesülését. Jézus azonban erkölcsileg mindig győz felettük, mert nem engedi nekik, hogy tönkretegyék az áldozataikat.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda