21. május, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben:

   A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”

                                                 Máté Evangéliuma 28,16-20

   Jézus életében elérkezett az a pillanat, amikor visszatért az Atyához. Megtestesülésekor elhagyta az atyai ház biztonságát és értünk törékennyé tette önmagát. Jézus emberré levését úgy is értelmezhetjük, mint az Isten teljes megalázkodását. Emberré, törékennyé tette önmagát, hogy minket gyengéket, esendőket felemeljen. Már csak a tizenegy kísérte el Jézust Galileába, a pogányok földjére. Ez a hely már előrejelzi a későbbiekben kibonatkozó pogányoknak szóló apostoli missziót.

   Jézus eltávozásakor bizonyos feladatokat bízott apostolaira. A legeslegfontosabb küldetésük a keresztség kiszolgáltatása. A keresztség által Isten életéből részesítik az embereket. Ennél csodálatosabb és szebb ajándékot nem is hagyhatott volna az apostolokra.

   A napokban olvastam egy csodálatos történetet a lelki megújulásról. A sas 70 évig is elélhet, de bizonyos áldozatok árán. Amikor betölti negyvenedik életkorát, akkor egy nagyon fontos döntést kell hoznia. Vagy éhen hal, vagy egy 150 napos kemény visszavonulást vállal. A sas a fészkébe száll, és ott addig kell a sziklához ütögesse a csőrét, amíg az felhasad. Amiután a sas csőre kiszakadt meg kell várnia, amíg az új ki nem nő. Utána ki kell szagassa régi karmait, majd le kell fejtse magáról régi tollait. Öt hónappal később sorra kerül híres repülése, és ezután még harminc évig élhet.

   Jézus a következőket mondta éjjeli tanítványának, Nikodémusnak: ,,Bizony, bizony mondom neked: Ha valaki nem születik újjá vízből és Szentlélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz azon, hogy azt mondom neked: Újjá kell születnetek” (Jn 3, 5-6).

   Az imént említett valóság is arról árulkodik, hogy az újjászületésért néha meg kell küzdenünk. Ez is nehéz döntés, de meg kell hozzuk a saját érdekünkben, ahhoz hogy tovább tudjunk élni. Csak a múlt hordalékaitól megszabadulva használhatjuk ki a jelen adta lehetőségeket, esélyeket.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…