20. november, 2021Igehirdetések Nem is mertek többé tőle semmit sem kérdezni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle:

„Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének.

Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt.”

Jézus ezt válaszolta nekik: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.” Erre néhány írástudó megjegyezte:

„Mester, helyesen válaszoltál.” Nem is mertek többé tőle semmit sem kérdezni.


Lukács Evangéliuma 20, 27-40

      A szadduceusok azért szegeznek Jézusnak a sógorházasságról egy Mózes könyvéből idézett törvényt, hogy azzal megcáfolják a feltámadás tényét. Ez a tudvacsinált, jogilag megengedett eljárás már csak azért is sántít, mert a gyengébb nem képviselőit úgy kezeli, mint egy cserekereskedelmi tárgyat. A kérdés abszurd, ezért a kérdésből levont következtetés is abszurd. Jézus az ószövetség azon részeire hivatkozik, amelyek Istent úgy mutatják be, mint az élet urát, aki az élők pártján áll, és nem a megsemmisülés, a pusztulás oldalán. Egy nagyon fontos információt tudunk meg Tőle a halottak sorsáról, ti. a túlvilágon nem lesz házasság, ezért ebben az esetben nem irányadó a sógorházasság törvénye. Ilyen szempontból felmerülhet az a kérdés is hogy mennyire folytatódnak odaát a családi kapcsolatok, mennyire maradnak meg a vérségi kapcsolatok?

      Az írástudók Jézus oldalán állnak, mert hisznek az angyalok létezésében és a test feltámadásában. Számukra is igen fontos információt tartalmaz a Mester válasza. A feltámadásba vetett hit főleg a Makkabeusok könyveiben kristályosodik ki. A halottakért engesztelő áldozatot mutatnak be azzal a céllal, hogy bejuthassanak atyáik égi lakásába. Ha nem hittek volna a halál utáni élet folytatásban, akkor nem vállalták volna a vértanúságot hitükért, nemzeti, vallási öntudatukért. Arra törekedtek, hogy ne gyalázzák meg az ősök hitét, hagyományát.

      Ugyanakkor abban is hittek, hogy Isten majd megjutalmazza őket helytállásuk, hűségük fejében, és ez csak akkor valósulhatott meg, ha feltámadnak, ha életük tovább folytatódik. Krisztus minket is biztosít a feltámadás tényéről. Életünk csak átmenet egy szebb, jobb, boldogabb örök életre. Pontosan ezért kap értelmet helytállásunk, Isteni iránti hűségünk, földi küzdelmünk. 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…