16. január, 2021Igehirdetések No comments

   Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket.

   Amint Jézus elhaladt a vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki: „Kövess engem!” Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte.

   Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik és iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?”

   Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”

                                                       Márk Evangéliuma 2, 13-17

   Jézus korában a vámosokat tisztességtelen foglalkozásuk miatt a föld fiaihoz sorolták, az elkülönülők csoportjához. A vámosokat úgy tekintették, mint a római birodalom kiszolgálóit, és mint, akik az adókat kedvük szerint emelték, illetve kezelték. Lévi ehhez a csoporthoz tartozott. Az írástudók megütköznek Jézus kíséretén. Nem tudták elfogadni, hogy a társadalmi normákkal dacolva, tisztességtelen foglalkozású emberekkel ült közös asztalhoz. Hasonló szimpóziumról olvasunk Simon farizeus házánál, ahol Jézus elfogadja egy bűnös asszony érintését.

   A hagyomány szerint a tisztátalannal való érintkezés tisztátalanná tette a megérintett személyt. Jézus azonban nem a tisztákhoz, igazakhoz fordult, hanem a nyilvános bűnösökhöz. Még tanítványai között is voltak olyanok, akik korábban tisztességtelenül szerezték meg a mindennapijukat.

   Az írástudók magukat igazaknak tartották, innen származik Jézus közmondásából a rájuk való utalás. Jézus által Isten sorsközösséget vállalt a bűnösökkel. Nem alkuszik meg a bűnös tetteivel, de irgalmas a személye iránt. Hiszen csak a szeretet által megérintett szív tud igazából megtérni bűneiből. Jézus a bűnösök orvosa, ezért közelebb kell kerüljön hozzájuk, hogy tanításával, szeretetével, irgalmasságával meg tudja gyógyítani őket.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…