> Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben - Imalánc.ro
 
2. február, 2024Igehirdetések Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja:

Számunkra is fontos, hogy megtaláljuk saját küldetésünket, az életünk végén boldogan tudjuk nyugtázni, teljesítettük hivatásunkat. Így már boldogabban, felkészültebben fogunk az Úrral találkozni.

„Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.” Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatnia.

És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele.

Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:

Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. *
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához,

Jézus anyjához: „Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!” Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.

Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.

Lukács Evangéliuma 2, 22-40

Jézus szülei nem szakítanak az ősök hitével, hanem mindent a Törvény szerint tesznek. Jézus Templomba való bemutatása a Megváltó első nyilvános találkozása népével, amelynek a megváltására érkezett. A Templomban két személy tudatosan várakozott az érkezésére.

Az egyik az agg Simeon, akinek az életét a Szenlélek irányította, és annak a hatására ment a Templomba, és Anna prófétasszony. Mindketten egyben életük és küldetésük lezárásaként tekintenek erre a találkozóra. Reményeik beteljesültek, ezért nyugodtan el búcsúzhatnak ettől a földi élettől.

Számunkra is fontos, hogy megtaláljuk saját küldetésünket, az életünk végén boldogan tudjuk nyugtázni, teljesítettük hivatásunkat. Így már boldogabban, felkészültebben fogunk az Úrral találkozni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda