6. január, 2021Igehirdetések Mivel álmukban utasítást kaptak bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak.

   Azok így válaszoltak: „A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.”

   Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: „Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!” Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.

   Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.

                                           Máté Evangéliuma 2, 1-12

   A három bölcs az akkori távol-keleti népeket jelképezi. Nemcsak a választott nép képviselői vannak jelen a Megváltó születésénél, hanem a pogány világ képviselői is. A három bölcs követte azt, ami a szívük mélyén motoszkált, egy vágy, egy eszmény. Elérték vágyaik beteljesedését. Nekünk is erre a lendületre van szükségünk, ahhoz hogy megtaláljuk Krisztust. Erős vágyat kell éreznünk utána. Másképpen csak hamis álmaink, esetleges lidérceink fogságában maradunk.

   Bezárkózunk saját hagyományainkba és vallásosságunkba. A három bölcs kimozdult hagyományos környezetéből, és elindult az ismeretlen felé. Ugyanez a vágy ihlette Kolumbusz Kristófot és minden kutatót. Enélkül otthonunk biztonságában maradtak volna, és nem tudtak volna felfedezni egy új világot.

   Ebben az üzenetben benne van a gyermekségtörténet krisztustana és végső dolgokról szóló tanítása: zsidók és pogányok együtt térdelnek a Messiás előtt. Ugyanakkor az ember teljes léte, amely a keresés-megtalálás, a tudás-tudatlanság, az útvesztő-út, álom és valóság életfilozófiája körül forog. Egy olyan életbeállítottság, amely nem akar soha belefáradni, melynek van mindig bátorsága kezdeményezni, elindulni, előrehaladni. Ezt joggal lehet a hit bátorságának és kalandjának nevezni. Ezek az emberek mindent képesek voltak feladni, csakhogy találkozhassanak az Üdvözítőjükkel. Tőlük megtanulhatjuk a hit erejét, amely a legnehezebb körülmények között is kiutat tud mutatni az élet zsákutcáiból.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom