> Mindjárt meghívta - Imalánc.ro
 
21. január, 2024Igehirdetések Mindjárt meghívta bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa.

Viszont ügyelni kell arra, hogy ne az Egyház hivatalos magyarázataitól függetlenül olvassuk és használjuk, mert sokan önkényesen saját gondolataikat, érzéseiket, tanaikat magyarázák bele. Ez árt a szöveg lényegi üzenetének és meghamisítja Isten eredeti szándékát, amellyel az apostolokra bízta ennek az élő szónak a hirdetését.

Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: ,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.”

Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.

Márk Evangéliuma 1,14-20

Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit (Zsid 4, 12). Szent Pál csodálatosan határozza meg Isten igéjét, amely soha nem tér vissza eredménytelenül Istenhez. Isten szava mindig teremtő szó. Jézus saját tanítását, szavait Léleknek és életnek nevezte. Aki hallgatja szavait, ahhoz az emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát.

Találóan mondja Szent Jeromos bibliafordító, aki nem ismeri a Szentírást, az nem ismeri Istent. Ha valaki saját úton akarja megtalálni Istent sokkal nehezebb lesz neki, mint a szentírás szavain keresztül. Szent Ágoston először gyenge írásnak találta a szentírást, hiszen az ókori görög tudományával gazdagította tudásszomját. Mégis ennek a könyvnek köszönheti, hogy 32 évesen megtért és megkeresztelkedett.

Isten személyesen akar megszólítani mindenkit, ezért van kézügynél a Szentírás. Gárdonyi Géza a Szentírást a szegény ember drágagyöngyének nevezi. Ablak a paradicsom felé. Isten szíve dobog benne.

Nemcsak az egyházatyáknak, de minden kor minden emberének megváltoztatta az életét a szentírás. Aki figyelmesen hallgatja, elmélkedve olvassa annak olyan, mint egy kincs, amelyből régit és újat tudunk egyformán kiszedni (Mt 13, 52).

Az Egyház mindig is arra törekedett, hogy a szentírás szavait mindig tisztán és érthetően közölje a híveivel. Nincs semmilyen titkolni valója, hiszen mindenki számára elérhető. Viszont ügyelni kell arra, hogy ne az Egyház hivatalos magyarázataitól függetlenül olvassuk és használjuk, mert sokan önkényesen saját gondolataikat, érzéseiket, tanaikat magyarázák bele. Ez árt a szöveg lényegi üzenetének és meghamisítja Isten eredeti szándékát, amellyel az apostolokra bízta ennek az élő szónak a hirdetését.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda