14. január, 2021Igehirdetések No comments

   Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve.

Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul nekik.”

   Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.

                                                 Márk Evangéliuma 1, 40-45

   Jézust gyakran mély érzelmi felindulások jellemzik, főleg amikor igazságtalanságot, illetve az ártatlanok szenvedését látja. Itt a lepra egy bőrbetegséget jelent, és nem egyezik meg a ma ismert betegséggel. A legfontosabb ige a megtisztulás, amelyet Jézus érintéssel hoz létre. A leprás nem köntörfalazik, hanem őszintén elmondja, hogy miért közelítette meg Őt. Ismét a Messiás titok kerül előtérbe, bár Jézus megtiltja, hogy a meggyógyított híresztelje tettét, mégis a papokhoz küldte.

   A beteg meggyógyítása a nyilvános misszió szerves része, amelyben kifejeződik Isten irgalmassága és bűnösök iránti szeretete. Ezzel a gyógyító cselekedetével Jézus nemcsak az egészségét adja vissza a betegnek, hanem az emberi méltóságát is, amelyet pontosan a gyógyíthatatlannak tartott betegsége miatt veszített el. Jézus a papok előtt is rehabilitálja ezt az embert. Többé már nem kell szégyenkeznie betegsége miatt, és a társadalom se veti meg rituális tisztátalansága miatt.

   Jézus amikor gyógyít, akkor helyreállítja az egyensúlyt az ember életében. A beteg elfogadja önmagát, ugyanakkor újra közösségbe kerül a többiekkel. Nem kell szégyenkeznie korábbi bűnös, beteg múltja miatt, mert most már az isteni Mester kezeskedik mellette. Jézus, amit tisztává tett, azt senki sem kérdőjelezheti meg.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…