6. november, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom.

   Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: »Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.«

   Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene?

   Mert ha nem, követséget küld hozzá, amikor még messze van, és békét kér tőle.

   Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.”

                                           Lukács Evangéliuma 14, 25-33

   Jézusnak sok tanítvány-jelöltje lehetett, de nem mindenki felelt meg ennek a hivatásnak. Érdekes, hogy követőitől személyes lemondásokat kért, Mária Magdolnától azt kérte, hogy többé nem vétkezzen, Zakeustól, hogy engedje meg, hogy nála szálljon meg, a tanítványoktól egyszerűséget és hitet, Mártától több bizalmat, az apostoloktól azt kérte, hogy teljesen szenteljék életüket a küldetésüknek. Most egy közös vonást akar kiemelni a személyes követelmények mellett: aki Nála jobban szereti rokonait, az nem méltó az Ő követésére.

   A tanítványság másik követelménye a kereszt felvállalása. Mindenkinek megvannak az élethelyzetéből következő sajátos nehézségei, ezeket nem tudja az ember teljesen levetkőzni, hanem árnyékként kísérik őt a sírig. Amit azonban Krisztus segítségével megváltoztathatunk, azzal érdemes foglalkoznunk.

   Sokan a követés egyszerűsége miatt nem voltak képesek elvállani a hivatásukat. Másokat az anyagi hátterük nem engedte a Krisztus-követés magasztos vállalását. Ezek az akadályok különféle szintűek és fajták, egy azonban mindegyikben közös: valami olyan személyről, vagy dologról van szó, amelytől nem tudnak megvállni. A Krisztus-követés szabad embert követel. Aki valakinek, vagy valaminek a rabja az nem tudja életetét teljesen ennek a hivatásnak szentelni.

   Jézus két példával akarja megvilágítani a mondanivalóját. Az egyik a toronyépítő körültekintő magatartása, a másik a harc művészete. Mindkettőnél bizonyos feltételeknek kell teljesülniük, másképpen a vállalkozásuk kudarcra van ítélve. A jézusi élet is nagy bölcsességet és körültekintés követel. Enélkül csak emberi próbálkozás marad az egész tanítványság.

   A keresztény nem hagyja a véletlenre a dolgok menetét, hanem mindent Krisztushoz hasonlóan tesz, és igyekszik mindenben a maga telhetőt megtenni, hogy tanítványsága gyümölcsőző legyen. Másképpen értelmetlenné válik a tanítványsága.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…