> Mikor láttunk téged - Imalánc.ro
 
26. november, 2023Igehirdetések Mikor láttunk téged bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

Hétköznapjainkban a konkrét cselekedetekben nyilvánul meg Isten szeretete általunk. Azonban nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy az irgalmasság lelki cselekedetei ugyanannyit nyomnak a latba, mint az irgalmasság testi cselekedetei.

Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.

Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!”

Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!”

Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, s nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem; s ti nem látogattatok meg engem!”

Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre?” Ő pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!” Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.

Máté Evangéliuma 25, 31-46

Jézus a figyelmünket az irgalmasság testi cselekedeteire tereli. Sokan akarták tudni, hogy melyek az üdvösség elérésének a feltételei. Jézus ebben az evangéliumban feltárja Isten országának titkát, amely a nyolc boldogság után konkrét tettekben határozza meg a feltételeket.

Ez a tanítás ihlette kalkuttai Szent Teréz anyát is, aki a szegényekben és a betegekben mindig Krisztus arcát fedezte fel. A mennyország mindig egy karnyújtásnyira van tőlünk. Jézus a legelesettebbeknek mutatkozik meg. Sokan érdeklődtek Teréz anyától, hogy mikor fog megszűnni az éhezés a világban.

Válaszában egyértelműen kifejezi mindenkinek a felelősségét: akkor szűnik meg a világban az éhség, amikor én és te elkezdjük megosztani azt amink van. Hétköznapjainkban a konkrét cselekedetekben nyilvánul meg Isten szeretete általunk. Azonban nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy az irgalmasság lelki cselekedetei ugyanannyit nyomnak a latba, mint az irgalmasság testi cselekedetei. A szegényeknek nemcsak testi szükségletei vannak, hanem lelkileg is biztatni, tanítani kell őket.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda