17. február, 2020Igehirdetések No comments

   Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet kértek tőle, mert próbára akarták tenni.

   Ő lelke mélyéből felsóhajtott, és így szólt: „Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet.”

   Ezzel otthagyta őket. Ismét hajóba szállt, és átkelt a Galileai-tó túlsó partjára.

                                                       Márk Evangéliuma 8, 11-13

   Vajon a farizeusok valóban arra voltak kíváncsiak, hogy Jézus tud-e jeleket, csodákat tenni? Hiszen a kafarnaumi zsinagógában kiűzte a megszállottból az ördögöt, a kafarnaumi zsinagóga elöljárójának a lányát feltámasztotta. Ilyen előzményeknek a tudatában szinte istenkísértést jelent további égi jeleket követelni Tőle. Ha ráparancsol az égre, hogy dörrenjen és villámokat szórjon, akkor azt mondják Róla, hogy kegyetlen ember. Ha valamilyen égi tüneményt vonultatott volna végig, akkor azt mondták volna Róla, hogy egyszerű természeti jelenségről van szó. Vagy valamilyen földi mutatványt akartak Tőle?

   Akkor szemfényvesztőnek bélyegezték volna meg. Ez a fajta farizeusi kísértés Jézus pusztai kísértésére emlékeztet, ezért lehet ördögi kísértésnek is nevezni. Jézus azonban nem teljesíti a farizeusok szenzáció-hajhászását, sem kíváncsiaskodó óhaját. Jézus nem játékszer, aki megrendelésekre futószalagon teljesíti az emberek rigolyáit, hisztis követelményeit. Senki kedvéért nem szegi meg az Atya akaratát, még ha az saját személyének az elutasításával is végződik.

   Isten Lelke csendesen működik, nem mindent felforgató, térdrekényszerítő erővel. Olyan, mint őszi napon a kellemes szellő, amely megmozgatja a sárguló leveleket, de nem töri ki a fákat. Isten csendes jelenlétére figyelek, vagy a szenzációt keresem? Milyen külön bejáratú csodákra vágyok? A visszatérő kísértésekben elkeseredek, vagy Isten segítségében bízok? Hittel kérem-e a kitartást a mindennapi harcaimban, vagy mindent elsodró, felforgató csodák után törekszem?

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…