4. április, 2021Igehirdetések Látta mindezt és hitt bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették?”

   Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.

                                                        János Evangéliuma 20,1-9

   Húsvét hajnalán Mária Magdolna riportja nyomán kiderül, hogy Jézus sírja üres. Az apostolok nem hiszik el ezt a húsvét hajnali riportot, ezért elindulnak, hogy személyesen meggyőződjenek a valóságról. A sírnál mindent úgy találtak, hogy Mária Magdolna elmesélte nekik. A kendő, amellyel a halottak fejét szokták letakarni nem volt a lepleknél, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen.

   Először Péter ment be a sírhoz, ezzel is megadván neki a megfelelő tiszteletet, majd a Szeretett tanítvány, aki látva az otthagyott lepleket és a kendőt, arra a következtetésre jutott, hogy Jézus él.

   Életünkben fontos, hogy olyan személyekkel kerüljünk kapcsolatban, akik számára a feltámadás valóság és nem asszonyi pletyka, vagy emberi találmány. Krisztus feltámadása számunkra is fontos, mert innen származik a hitünk alapja. Enélkül életünk csak a sors által diktált esemény. Krisztus feltámadása számunkra garancia arra, hogy halálunk után életünk nem fejeződik be, hanem folytatódik.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom