15. november, 2021Igehirdetések Könyörülj rajtam! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak koldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön errefelé. Erre kiáltozni kezdett: „Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!” Akik elöl mentek, csitították, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltotta:


„Dávid fia, könyörülj rajtam!”

Jézus ekkor megállt, és szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak könyörgött: „Uram, hogy lássak!” Jézus így szólt hozzá: „Láss! Hited meggyógyított téged.” Azonnal visszanyerte látását.

Dicsőítette Istent, és követte őt. Ennek láttára az egész nép áldotta Istent.

Lukács Evangéliuma 18, 35-43

      Az evangéliumban a vakok meggyógyításának mindig van egy másik, mélyebb jelentése is. Ezt megelőzően Jézus beszél a vakok befogadásának szükségességéről. A vak kérése felér egy őszinte, letisztult imával. Nem tudja mi történik a nagy zsibongás miatt, de sejti, hogy a tömeg egy különleges személlyel találkozott. A vak nem enged az apostolok csitításának, hanem hangosabban, minden erejét latba vetve imádkozik, szinte könyörög, hogy a Mester meghallgassa a kérését. Ennek van egy lelki magyarázata is. Amikor úgy érezzük, hogy valaki nem hallotta meg azt, amit üzenni akartunk neki, akkor önkéntelenül is hangosabban kezdünk beszélni. Egy önmagával elégedetlen, bizonytalan személy azért veszekedik hangosan, szinte kiabálva, hogy biztos legyen abban, hogy üzenete eljutott a címzetthez. Persze, aki meg akar minket hallgatni annak fölöslegesen kiabálunk.

      A vak fenség címet ad Jézusnak. Tudja, hol a helye, és látja, hogy a vele szemben álló személy királynál nagyobb, hiszen Dávid fiának szólítja. A tömeg csak a názáretit ismeri fel benne, de a vak azonban többet felfog kilétéből a maga hátrányos helyzete ellenére is. Nem enged a huszonegyből, hanem a hitének megfelelően gyógyulást kér a betegségére.

      Jézus engedi, hogy a vak kifejezze az óhaját. Ez is fontos része a gyógyulásnak. A hit, akarat nélkül nem működik a kegyelem. Isten senkit sem tud meggyógyítani, ha előzetesen önmagában nem tudta letisztázni, hogy mit akar. Ezért lenne fontos, hogy átgondoljuk, méricskéljük, mi az ami a teljes gyógyulásunkat szolgálná. Miután a vak megfogalmazta akaratát, azután az isteni akarat egyenlő vonalba került a meggyógyulni kívánkozó akaratával. Isten annyira tiszteli szabadságunkat, hogy csak akkor tud segíteni rajtunk, ha már tudjuk mit akarunk. A hit fontos szerepet kap a gyógyulás folyamatában. Enélkül csak merő próbálkozás lenne a gyógyulás, de nem érné el hatását. A gyógyulás intenzitását mutatja az a tény, hogy a vak Jézus követőjévé vált. 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…