> Kiment a magvető vetni - Imalánc.ro
 
24. január, 2024Igehirdetések Kiment a magvető vetni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor Jézus a Genezáreti-tó partján tanított, nagy tömeg gyűlt köréje. Ezért hajóba szállt, és egy kissé beljebb ment a parttól, a tömeg pedig a tó partján maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenről beszélt nekik. Így kezdte tanítását:

Az evangélium érintette meg őket úgy, hogy lelkileg felszabadulnak és gyümölcsözően a világ elé élik a tanultakat.

„Halljátok csak! Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az égi madarak, és fölcsipegették.

Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég talaja. Itt hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor azonban kisütött a nap, megperzselődött, és mivel nem volt elég erős gyökere, elszáradt. Némely mag pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elfojtották, úgyhogy nem hozott termést. A többi mag jó földbe hullott, kikelt, felnőtt, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozott.” Jézus így fejezte be szavait: „Akinek füle van, hallja meg!”

Amikor egyedül maradt, tanítványai és a tizenkét apostol megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt nekik: „Ti megtudhatjátok Isten országának titkát, a kívülállók azonban csak példabeszédekben hallanak róla:

Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, és bocsánatot nyerjenek.”

Azután így folytatta: „Nem értitek ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok a többi példabeszédet megérteni? A magvető az, aki az igét hirdeti. Azok, akikben útfélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, és kitépi szívükből az elvetett igét.

Azok, akiknél köves talajra hullt a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen hajlanak rá; de nem ver bennük gyökeret, mert (állhatatlanok), csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha szorongatás vagy üldözés éri őket az Isten igéje miatt, hamarosan meginognak. Azok pedig, akikben tövisek közé esik (az Isten igéje), meghallgatják ugyan a tanítást, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és a többi földi szenvedély rabul ejtik őket; és elfojtják az igét, úgyhogy nem hoz bennük gyümölcsöt.

Végül vannak olyanok, akikben az ige jó földbe hullott. Hallják a tanítást, magukévá is teszik, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hoznak.”

Márk Evangéliuma 4, 1-20

Jézus példabeszédeinek a paradoxona, az az, hogy azért keletkeztek, mert mindenki számára érthető kell legyen a tanítása, mégsem értik meg sokan, illetve nem akarják megérteni az üzenetét. A magvető hasonlata az igehirdetés nehézségeit tárja fel számunkra. Az igehirdetés első akadályozója a Sátán, aki arra törekszik, hogy tévedésben hagyja a hallgatóságot, illetve lelkileg süketekké tegye őket. Másoknak tetszik az evangélium, szívesen meghallgatják, még előadásokat is tartanak róla, de nem ver gyökeret a szívükben, csak a fülüket csiklandoztatja.

A harmadik akadály, a világi bajoknak a hatalma, amelyek lelkileg kiölik az emberekből a lelki dolgok iránti érdeklődést, fogékonyságot. Annyira belegabalyodnak mindennapi gondjaikba, hogy nem látnak kiutat belőlük. Még Isten mindennapos szeretetét sem tudják érzékelni. Ugyanakkor a káros szenvedélyek annyira rabul ejtik őket, hogy nem tudnak szabadon, örömmel, szeretettel élni.

A szerencsés személyek számára Isten igéje lehetőség és esély egy szebb életre. Nem ők választották az evangéliumot, hanem az evangélium érintette meg őket úgy, hogy lelkileg felszabadulnak és gyümölcsözően a világ elé élik a tanultakat.

 

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda