16. november, 2020Igehirdetések No comments

    Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak koldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön errefelé.

Erre kiáltozni kezdett: „Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!” Akik elöl mentek, csitították, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!”

   Jézus ekkor megállt, és szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak könyörgött: „Uram, hogy lássak!” Jézus így szólt hozzá: „Láss! Hited meggyógyított téged.” Azonnal visszanyerte látását. Dicsőítette Istent, és követte őt. Ennek láttára az egész nép áldotta Istent.

                                                Lukács Evangéliuma 18, 35-43

   A jerikói vak a látás kegyelmét kérte Jézustól. Addig a többiekhez hasonlóan testileg és lelkileg is vak volt. Jézus jelenléte azonban megváltoztatja korábbi látásmódját, visszaadja a hit boldogító látását. Ennek a csodás gyógyításnak a tömeg is örvend. A hit menyitja az ember szívét arra, hogy felismerje Krisztust és követésére serkentse. Az uralkodás új értelmet kap: együttérezni a társadalom kisemmizettjeivel.

   Jézus uralkodásával elérkezett a beteg gyógyulásának a korszaka, és a hit kegyelmi időszaka. A gyógyulásban fontos a beteg ember pozitív hozzáállása. Nem hagyja magát, hanem egyre erősebben kiáltozik, mert tudta, hogy csak így van esélye a gyógyulásra. Hite segítette őt a gyógyulásban. Hit nélkül beletörődött volna sorsába, és hagyta volna, hogy a tömeg hangoskodása elnyomja lelkében a hit hangját. Kérése egyben hitvallás, mert elismeri Jézus hatalmát.

   Ugyanakkor fontos volt, hogy letisztázza önmagában, hogy mi az amit akar. A hit és az akarat kölcsönhatása nem maradt eredménytelenül, hanem megadta a gyógyulás ajándékát. Életünkben nagyon fontosak a vágyaink, álmaink, mert ezek mutatják meg, hogy Isten milyen tervet készített számunkra. Ezeket nem szabad elfojtani, hanem meg kell vizsgálni ezeknek az életünkre vonatkozó hatásukat.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom