14. november, 2019Igehirdetések No comments

   A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa. Ő ezt válaszolta: „Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: »Nézd itt van, vagy amott!« Isten országa köztetek van.”

   Azután tanítványaihoz fordult: „Jönnek napok, amikor az Emberfiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd nektek: »Nézzétek, itt van, vagy amott!« Oda ne menjetek, és ne higgyétek! Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől.”

                                                                Lukács Evangéliuma 17, 20-25

   Isten országának a beiktatása két csoportot foglalkoztat: a zsinagóga embereit és a keresztényeket. A farizeusok az ország elérkezését látványosnak és felforgatónak képzelték el. Apokrif iratok beszéltek a régi világ katasztrofális végéről és az új korszak eljöveteléről.

   A farizeusok kérdése itt is polemikus hangvételű, mert nem hiszik el Jézus küldetésének egyéb vonásait sem. Szerintük nem felel meg a váradalmak tanának és az ígéretek beteljesedésének ez a fajta megközelítés. Még Jézus környezetét is megkísértette a rendkívüliség hóbortja, a farizeusokhoz hasonlóan ők is szerettek volna egy rendkívüli isteni beavatkozást, egy csodát látni. A szöveg két stratégiát állít egymással szemben: egy politikai-messiás, triumfalisztikus képet, és egy alázatos messiás-képet. Jézus az Atya akaratának a függvényében a másik mellett tör pálcát. Ez a stratégia azonban teljesen a farizeusinak a fordítottja. Jézus nem ad más jelet, mint Jónás jelét.

   A farizeusokkal folytatott vitabeszéd után a tanítványokhoz fordul. Jézus Jahve szolgájaként érkezett, egy jelentéktelen helységben született, nem vitt végbe mindent felforgató tetteket.

   A szenvedések, üldöztetések miatt sokan szerették volna előrevételezni az Emberfia napját. De ez sem hangzatosan valósul meg, hanem a kezdetekhez hasonlóan. Jézus életének kezdete hasonlít ennek az Országnak a beiktatásával. Második eljövetlekor sem fog lármázni. A keresztény arra hivatott, hogy higgyen abban az Istenben, aki nem látványosan, de mégis egy boldogabb jövő felé mozgatja az ember és az emberi nem közösségét.

   A keresztényekben is megvan az igény a természetfeletti jelenségek iránt. De ők sem kapnak ehhez hasonló visszajelzést. Jézus figyelmezteti a követőit, hogy az, aki könnyű megváltást ígér az hamis próféta, mert a rossz nem szűnik meg egyből.

   Az Emberfia eljövetele apokaliptikus jelleget kap, csak azokra vonatkozik a hatása, akik a krisztusi művet elutasították. Jeruzsálem pusztulása botrány volt a keresztények esetében, ezért az isteni igazságosságnak számították be.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…