> Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él - Imalánc.ro
 
25. november, 2023Igehirdetések Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle:

Egyedül Jézus merte kimondani, hogy minden Istenért, Isten dicsőségére létezik. – Máriapócs

„Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének.

Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt.”

Jézus ezt válaszolta nekik: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak.

Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.” Erre néhány írástudó megjegyezte: „Mester, helyesen válaszoltál.” Nem is mertek többé tőle semmit sem kérdezni.

Lukács Evangéliuma 20,27-40

A feltámadáshoz szóló tanítás hitünk alapköve. Jézus korában is voltak olyan iskolák, csoportok, akik nyilvánosan tagadták a feltámadást és az angyalok létezését.

A makkabeusok könyve azonban az az ószövetségi irat, amely a feltámadásban való hitnek egyik dokumentuma. A szadduceusok egy nagyon fiktív esettel állnak elő, amely nyugodtan ki lehet mondani, hogy lehetetlen. Jézus mégis megragadja az alkalmat hogy a feltámadásról tanítson.

Elsősorban tisztázza, hogy megszűnnek az emberi szövetségek, házastársi viszonyok, és az angyalokhoz hasonló lét várományosai vagyunk. Ugyanakkor leszögezi, hogy isten mindig élet párti, és az ószövetségi megnyilatkozásaiban már utalást tesz a feltámadásról és az örök létről.

Egyedül Jézus merte kimondani, hogy minden Istenért, Isten dicsőségére létezik.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda