> Hol laksz? - Imalánc.ro
 
14. január, 2024Igehirdetések Hol laksz? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt:

Mindannyian arra kaptunk hivatást, hogy rámutassunk Jézusra életünkkel, viselkedésünkkel, minden tevékenységünkkel.

„Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta , és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit kívántok?”

Azok ezt felelték: „Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz?”

„Jöjjetek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül volt.

A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik , András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, és elvitte Jézushoz.

Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.”

János Evangéliuma 1, 35-42

Keresztelő Szent János egész élete a Megváltó bemutatásáról szólt. Amikor a tanítványait elengedi, akkor válik igazi mesterré, mert nem önmagának nevelte őket, hanem a Messiásnak. Élete ebben a pillanatban teljesedett ki. Nemcsak hirdette, megélte a Messiás-várást, hanem rámutatott Jézusra. Számára az egyetlen Szent és tökéletes személy. Olyan, mint a bárány, aki nem tud erőszakosan viselkedni, aki szelíden közeledik az ellensége felé is. A tanítványok megértek arra, hogy szakítsanak régi tanítványságukkal, és egy új közösségbe lépjenek, amelynek elég fontos tagjai lesznek. Jánostól megtanulták, hogyan kell állhatatosnak maradni, Isten szolgálni. Jézustól meg fogják tanulni az élet evangéliumát.

Péter új nevet kap, amely jelzi közösségalapító szerepét. Jézus erre a törékeny emberre bízza a jövő Egyházát. Azzal a biztos tudattal teszi azt, hogy tudja, később háromszor fogja megtagadni Őt. Olyan közösség fog kibontakozni, amely a feltámadásba való hitből táplálkozik, amelyet a Szentlélek egyesít és kormányoz. Ma is csak akkor virágozhat ki az Egyház, ha Krisztusra építi közösségeit, és tud olvasni az idők jeleiből.

Keresztelő Szent Jánoshoz hasonlóan a mi küldetésünk is az, hogy rámutasunk Isten bárányára. Jézus nem egy haragvó, féltékeny Istent mutat be, hanem egy irgalmas, embereket feltétlen szeretőt, aki értünk a végletekig képes küzdeni, próbálkozni. Mindannyian arra kaptunk hivatást, hogy rámutassunk Jézusra életünkkel, viselkedésünkkel, minden tevékenységünkkel.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda