27. október, 2021Igehirdetések Helyet foglalnak az Isten országában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt.

Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?”

Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak.

A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: »Uram, nyiss nekünk ajtót!« Erre ő azt feleli nektek: »Nem tudom, honnan vagytok.«

Akkor ti bizonygatni kezditek: »Veled ettünk és ittunk, a mi utcánkban tanítottál.« De ő megismétli: »Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti, gonosztevők!«

Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan.

Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában, íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!

Lukács Evangéliuma 13, 22-30

      Mivel Isten országa nem szembetűnő módon érkezik meg, ezért sokan észre sem veszik, meg sem hallják annak üzenetét, tartalmát. Isten országának a témájáról az üdvösség témájára tér át. Jézus ismét kemény hangon szól a hallgatósághoz. Példabeszédében kifejti, hogy kevesen jutnak be a mennyországba. Nem elég a közvetlen ismeretség, a rokoni kapcsolat Jézussal, ezeknél több kell. Bár sokan pályáznak az üdvösségre, de saját erejükből nem fog működni. Elsősorban Jézus életéből való részesedés, sorsközösség a szegényekkel és a peremre szorultakkal. Elriasztó képeket használ a kirekesztettek sorsáról. Ezeknek a képeknek a célja, hogy komoly hozzáállást követeljen ki a hallgatóságtól. Nem egy műkedvelők, irodalmárok, művészek klubja, ahol mindenki kénye-kedve szerint ki-be mehet, hanem a kiválasztottak közössége, akik a krisztusi élet mintája szerint éltek.

      Nemcsak az életért, hanem az üdvösségért is meg kell harcolni. Nem lehet ölbe tett kézzel várni Isten országát, hanem tevékeny szeretettel kell készülni rá. Nem az elért sikerekről kell számot adni, hanem a testvéri szeretetet terén tett irgalmasság cselekedeteiről. A meghívás megtörtént, csak legyen elég olaj a lámpásunkban, hogy méltóképpen fogadjuk a vőlegényt. 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…