13. június, 2019Igehirdetések No comments

   Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé.

   Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé.

   Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat.

   Ellenfeleddel szemben légy békülékeny idejében, amikor még az úton vagy vele, nehogy átadjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a poroszlónak, és börtönbe kerülj. Bizony mondom neked, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted.

                                                           Máté Evangéliuma 5, 20-26

   A Törvények az okozatot orvosolták, de nem adtak elég teret azok okainak a kezelésére. Pontosan ezért Jézus messzibbre megy és figyelmezteti hallgatóságát, hogy a harag is veszélyes lehet. A régiek parancsa még túl kezdetleges volt Jézus figyelmeztetéseihez képest. A tízpancsolat két formáját alkalmazták: az egyik a “ne…” tiltószóval kezdődött, a másik “Ha valaki…” , vagy “Aki…” egy konkrét helyzetre vonatkozott. A törvény értelmezése a következőképpen történt: “Aki öl, állítsák törvényszék elé.” Jézus a Törvény betűjén túl veszélyesnek tartotta a bűnök elkövetésének a hátterét is. Az elfojtott harag neurozist okozhat, a felgyülemlett harag gyilkossághoz vezethet. Ugyanakkor szavakkal is lehet másoknak ártani, hiszen néha mélyebbek a lelkileg okozott sebek, mint a fizikai bántalmazások.

   Jézus nemcsak a tetteknek tulajdonít erkölcsi következményeket, hanem a szavaknak is. A béke a messiási ajándékok egyike, főleg a jánosi teológiában a Feltámadott húsvét utáni ajándéka. A béke fentartása sok gondttól megóvhat. Itt főleg a bíróság mellőzéseként ajánlja, ma is hasznosnak bizonyulhat.

   A méltányosság ma is megkívánja, hogy nézzünk a törvényen túlra. A konfliktusok elkerülése sok áldást hozhat magával. A harag, veszekedés nem vezet jóra. A béke és egyetértés azonban mindig jó tanácsadók.

   Hogyan reagálok a személyemet érintő provokációkra? Meg tudok-e bocsátani még azoknak is, akik jogtalanul vádolnak engem? Hogyan tartom meg magamban és környezetemben a békét? Tudok-e szívből megbocsátani?

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…